Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eenendertigste zondag door het jaar 30 en 31 oktober 2021

Preek van de week voor de eenendertigste zondag door het jaar 30 en 31 oktober 2021

'Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer', zei Jezus.
'Je zult Hem liefhebben met heel je hart en je zult je naaste
liefhebben als jezelf.'
(naar Marcus 12,29-31)

overweging bij dit zondags evangelie


Leven is liefhebben


Jezus' antwoord op en vraag van een schriftgeleerde, die aan Hem vroeg:'Wat is het allereerste gebod',
was:'Hoor Israël, de Heer onze God is de enige Heer, die je zult beminnen, met heel je hart, je verstand
en je kracht.' Het tweede was dit:'Je zult je naaste beminnen als uzelf, dit zijn de voornaamste geboden',
zei Hij. Ondanks de 250 geboden en 350 verboden die de Joodse wet voorschreef, maar ook de vele wetten,
regelementen, voorschriften en regels die we wereldwijd nu hebben om de maatschappij en samenleving in orde
te houden zodat het geen 'rommeltje' wordt, blijft dat ene gebod van Jezus:'Bemin God bovenal en uw naaste
gelijk uzelf', er bovenuit schitteren. Dit gebod leert ons niet alleen dat God liefde is, maar ook dat Hij niet
veraf is, via onze naasten woont Hij midden onder ons. Houden we niet van hen, dan kunnen we ook niet van God
houden, maar liefde laat zich echter niet dwingen, want beminnen dat doe je altijd met heel je hart en heel je
inzet. De liefde van God kan zichtbaar worden in onze liefde voor de naaste. Het valt niet altijd mee om goed
te horen en echt te luisteren, om deze boodschap tot je door te laten dringen, we zitten in een tijd waarin zo-
veel op ons afkomt, vaak zijn we bezig met vele dingen, zonder dat we ons de vraag stellen wat werkelijk be-
langrijk is, met welke intentie we dingen doen, en of ons hart bij God en de naaste is! Luisteren we nog naar wat
God ons ingeeft in ons hart en geest, en om werkelijk echt te luisteren wat anderen van ons vragen? Maar dat
valt niet altijd mee, omdat we in een soort 'ik- vind- tijdperk' leven, wat ik vind dan is dat goed. De schrift-
geleerde die de vraag stelde aan Jezus, noemde Hem vol respect'Meester, heel goed wat U antwoordde op mijn
vraag.'Godsliefde en naastenliefde zijn als twee koplampen, gevoed door dezelfde energiebron, echter met één
koplamp rijden is gevaarlijk! Je hebt ze alle twee nodig, ze zijn met elkaar verbonden, bij God en je naaste,
Godsliefde is de wortel, naastenliefde de stengel en die samen zorgen voor de bloem die ontspringt. God is gratis,
Hij is zó kostbaar, en alles wat kostbaar is, is gratis: de lucht, de zon, onze schepping, ons leven en vriendschap,
en de liefde. Zich bemind weten door God, en daarom zelf veel van je leven en de mensen om je heen kunnen houden.
Van jezelf houden wil zeggen: dat je dankbaar moet zijn dat je er bent, en accepteren wie je bent!
(Preken.be + Martien)

Archief preken