Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eenentwintigste zondagdoor het jaar 24 en 25 augustus 2019

Preek van de week voor de  eenentwintigste zondagdoor het jaar 24 en 25 augustus 2019

"Doe wat je kan om door de nauwe deur binnen te komen en gered te worden', zei Jezus.
'Maar let op: laatsten zullen eersten zijn, en eersten zullen laatsten zijn.'
( naar Lucas 13,23-24.30)

overweging bij dit zondags evangelie
Door de nauwe deur, wie geraakt binnen?


Dit evangelie werd opgetekend toen er nog mensen leefden die Jezus persoonlijk gekend hadden.
Dat merk je aan de woorden die evangelist Lucas aanhaalt:'In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken.
in onze straten hebt U onderricht gegeven.' Maar dat zal je helemaal niet helpen zegt Jezus, helpen kan alleen
geloven en leven volgens het geloof, zo zal het ook met mij zijn.
Volgens Lucas zei Jezus ook:'Span je tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen', m.a.w.:
ik moet zien dat ik niet te breed ben om door de deur te geraken, eigenlijk roept Jezus mij dus op om op 'geestelijk' dieet te gaan.
Het is eigenlijk het antwoord van Jezus op de vraag van een omstaander, of er weinig zijn die gered zullen worden.
Een vraag die de Joden verdeelt, want zij beschouwden zichzelf immers als het enige uitverkoren volk van God,
alleen zij zouden gered worden, dachten zij tenminste, maar Jezus gaat direct in tegen hen die het geloof willen herleiden tot afkomst
en uiterlijkheden, Hij beklemtoont dat Gods redding uitgaat naar alle volkeren.
God openbaart zich aan alle volkeren, afkomst is absoluut geen garantie op een voorwaarde tot redding, precies hetzelfde als wat Jezus zegt: 'Uiterlijk vertoon is dat evenmin, want geloven is geen kluwen van regels, wetten en dogma's.'
Jezus heeft een heel andere maatstaf, het gaat er bij Hem niet om of je lid bent van een kerk of geloofsgemeenschap, gedoopt en gevormd bent, nee, je moet de viering meenemen in je leven, niet alleen luisteren naar mijn woorden, je moet ze vooral doen.
Mijn woorden van liefde, vrede en gerechtigheid, moet je doen in je dagelijks leven, in je omgang met andere mensen die je ontmoet.
Voed ik mij met de gedachte dat het ieder voor zich is of laat ik me nog aanspreken door Iemand die zichzelf als Brood brak,
om voedsel te zijn voor de mensen? Voed ik mijn ego met wraakgevoelens of met liefde die vergeving mogelijk maakt?
Jezus maant ons altijd weer aan uit onze eigen cocon te breken en op weg te gaan met en naar een ander, altijd roept Hij mij op medemens en naaste te worden, ook en vooral van mensen die uit de boot dreigen te vallen, dat kan ver weg zijn bij rampen, uitbuiting en geweld, maar je bent Mijn 'ogen en oren, mijn handen en voeten' ook voor je zieke buurvrouw in je straat.

Een bekende uitspraak van Jezus is ook:'Dikwijls zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten.'
En met die eersten die de laatsten zullen zijn bedoelt Hij diegenen die de eersten in de wereld zijn: zij die enkel aan zichzelf denken,
zij die macht hebben, zij die rijk zijn en leven in overvloed, zij zijn de eersten in deze wereld, maar de laatste om het Rijk van God binnen te gaan.
Wellicht willen ze dat niet eens, omdat ze alleen voor zichzelf willen leven, omdat ze enkel aan rijkdom en macht willen denken, velen denken zo, en ze doen dan ook helemaal niets aan Gods Rijk van liefde en vrede, en van aandacht voor andere, kansarmen.
We zien dikwijls dat de laatsten van deze wereld inderdaad de eersten, zelfs bijna de enigen zijn die binnen willen komen in het Rijk van God, die zich willen inzetten voor een wereld die God droomt, die niet alleen aan zichzelf willen denken, maar aan alle mensen.
Maria zong het ook in haar Magnificat:'Heersers ontneemt Hij hun troon, maar Hij verheft de geringen, de hongerigen overlaadt Hij met gaven, maar rijken zendt Hij heen met lege handen.'
De vraag aan Jezus:'Heer, zijn er weinig die gered worden?'Dat wordt nogal eens gezien als een vraag naar het hiernamaals,
maar daar gaat het niet over, en het gaat ook niet over de hemel, dat merk je aan het antwoord van Jezus.
Hij heeft het over het Rijk van God, en dat Rijk, dat is niet het hiernamaals of de hemel, of het leven na de dood, maar dat is het leven nu, dat is de wereld van vandaag, dat is de wereld zoals God die droomt, de wereld waar plaats is voor iedereen.
Ik moet dus geen christen zijn, maar christen doen, net zoals 'houden van' is 'geloven' immers een werkwoord, een doe-woord.
( preken.be + embe)
*********************************************************************************************************************************

Psalm 103
Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is zijn liefde voor hen die geloven...
Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind, en zij zijn verdwenen.
Maar duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.
Het is van belang, in en vanuit die liefde en zelfs zoekende zorg te leven.


 

Archief preken