Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eerste zondag van de Advent 30 november en 1 december 2019

Preek van de week voor de eerste zondag van de Advent 30 november  en 1 december 2019

'Wees waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.
Jullie moeten voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur
waarop jullie het niet verwachten!'
( naar Matteüs 24,42.44)

overweging bij dit zondags evangelie

Wees waakzaam, onverwacht bezoek...

In het voorbije kerkelijk jaar was Lucas onze gids, en vanaf het begin van deze advent is dat Matteüs.
Een jaar lang zal hij ons leiden door het leven, de woorden en werken van Jezus, en hij doet dat met heel veel
liefde en veel bewondering, en dat probeert hij met ons te delen, want Jezus is echt de moeite waard, volgens hem.
Jezus spreekt deze keer over de tijd dat Hij zal terugkeren, en dat we daarvoor waakzaam moeten zijn.
Het zou heel mooi zijn mocht het gebeuren als wij nog leven! Maar wanneer Jezus zal terugkeren weten we niet,
er is geen datum, God doet dat niet.Het zal waarschijnlijk gebeuren als we bezig zijn met de gewone dingen des levens.
Dingen die je zo kunnen bezig houden dat je vergeet dat God er ook nog is, we kunnen zo gericht bezig zijn met het aardse,
dat we vergeten op te zien naar het hemelse. Mensen leven vaak met hun ogen 'dicht', en ze hebben geen oog voor wat
er om hen heen aan het gebeuren is.Misschien is het beter te zeggen dat we teveel met onszelf en onze directe omgeving
bezig zijn, om te zien wat er in de wereld rondom ons gebeurt, om te horen wie om hulp roept, om te zien wie een luisterend oor
nodig heeft, om te beseffen dat we een keer tijd moeten vrij maken voor gebed.
Waakzaam zijn betekent eigenlijk op elk moment van de dag dankbaar beseffen dat er Iemand is die je graag ziet, en je dan
afvragen hoe je die liefde die je zomaar ontvangt kan doorgeven aan een ander. Dat is tamelijk doenbaar als het meezit,
maar hoe maak je die liefde concreet bij mensen die net een naaste verloren hebben, of bij iemand die ernstig ziek is, bij ruzie,
of vreemdelingen die soms wanhopig zijn om hun verblijf, bij zwervers en daklozen.
God heeft die liefde willen tonen door mens te worden, Matteüs  noemt Jezus 'Emmanuel': God-met-ons.
Hij vertelt ook hoe ik Gods liefde tastbaar kan maken: door mens tussen de mensen te worden, medemens worden van mensen die
nood hebben aan menselijke nabijheid, dat is wat dit verhaal van Matteüs van mij vraagt. Waakzaam betekent ook dat je je radar
actief houdt zodat je die mensen kan opsporen, die het moeilijk hebben, soms zitten ze in je familie of je buurt of gezin,
maar soms ook verder weg. Het kan je helpen als je af en toe tijd neemt om stil te worden, vanuit die stilte zie je de dingen anders,
kan je de gebeurtenissen van het leven anders bekijken. Vanuit dit gebed kan je je ook gesteund voelen om medemens te worden van anderen.
Het komt er dus op neer dat je niet in 'slaap' wiegt door alle luxe en comfort, door de gezelligheid van je 'haard' achter gesloten deuren,
door onverschilligheid, angst, individualisme en egoïsme... Heb je als gelovige dan geen recht op vakantie? Moet je altijd klaar staan
om anderen te helpen? Neen, geloven is geen taak die je op je neemt, het is een manier van hoe in je leven te staan, een manier die anders is,
niet beter of slechter, dan die van mensen die niet geloven. En als je dit kunt doen vanuit een gemeenschap die samenkomt rond brood en beker,
die weet dat leven  breken en delen is, dan mag je erop rekenen dat die gemeenschap ook voor jou medemens zal zijn in momenten dat je het nodig hebt.
We beginnen met de advent deze zondag, een tijd van verwachten, wie verwacht ik? De kerstman met zijn cadeautjes of een gezellig etentje met kerstmis of gedenk ik Iemand die mens onder de mensen werd? Verwacht ik geschenken of besef ik dat ik geroepen ben, geschenk te zijn voor elkaar? Laat ik proberen om in deze advent te groeien in menslievendheid. Advent: afgeleid van het Latijnse woord 'adventus', en dat betekent niets anders dan 'komst', hier dus de komst van Jezus, van de Mensenzoon, de komst van God. Advent is dromen dat Jezus al komen. 
( preken.be + embe)
***************************************************************************************************************************************

1e week Advent

Zie je die knopjes aan de bomen, straks zitten er weer blaadjes aan,
dan zal de zomer zeker komen, is het met de kou gedaan.

Voordat de aarde wordt vernieuwd, zal God ook tekens geven,
zoals de knopjes aan de bomen, daarna komt het nieuwe leven.
(Ina van der Welle)
*************************************************************

Advent

Advent beleven is eigenlijk niets anders dan 'groeien naar het licht'.
Het is uitzien naar de komst van Jezus, die het Licht van de wereld wordt genoemd.
Vier weken lang mogen wij open komen voor het Licht dat ons op zoek laat gaan
naar het mooiste in onszelf, naar onze eigenlijke bestemming,
naar het antwoord op onze diepste levensvragen.
( Nikolaas Devijnck o.s.b.)
 

Archief preken