Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negenentwintigste zondag door het jaar 17 en 18 oktober 2020


Preek van de week voor negenentwintigste zondag door het jaar 17 en 18 oktober 2020

De farizeeën vroegen aan Jezus of het toegestaan was om belasting
aan de keizer te betalen of niet. Jezus antwoordde: 'Geef aan de keizer
wat van de keizer is en aan God wat van God is.'
( naar Matteüs 22,15. 17.21)

overweging bij dit zondags evangelie

Waar leven wij voor, mens of munt?

'Geef aan de keizer wat van de keizer is, en geef aan God terug wat van God is.'
Zoals zo dikwijls proberen tegenstanders van Jezus Hem in de val te lokken, die tegenstanders
zijn o.a. de hogepriesters, schriftgeleerden, farizeeën en deze keer ook Herodianen, en dat zijn
medewerkers van de bezetters van Israël, de Romeinen, dus landverraders. Deze tegenstanders van Jezus,
zijn dikwijls ook elkaars vijanden, maar als het erop aankomt Hem te treffen kunnen ze ineens
bondgenoten worden. Zoals nu, ze stellen een heel verraderlijke vraag, maar zoals altijd laat Jezus
zich niet vangen maar vangt hen in hun eigen net. Jezus geeft zo'n schitterend antwoord op hun vraag
dat ze stomverbaasd achterblijven. Je kent de vraag: Moet je ja, of nee belasting betalen aan de keizer?
We kennen het antwoord van Jezus hierop: 'Geef aan de keizer wat van de keizer is, en geef aan God
wat aan God toebehoort.' Daarmee laat Hij zien waar het echt op aankomt, en dat is dat wereldlijke
heersers geen goden zijn, dat ze betaald mogen worden maar niet vereerd moeten worden. Dat komt alleen
God toe, want Hem alleen komt toe wat boven ons mensen uitstijgt. Het zijn woorden van alle tijden,
ook van vandaag, want wellicht zijn er vandaag de dag meer machthebbers en heersers dan ooit te voren,
die zichzelf als 'goden' beschouwen, en zo ook vereerd en behandeld willen  worden. Zij beslissen over alles,
stellen zich boven de wet heersen over alles en iedereen en willen gediend en gedragen worden door het hele volk.
En zoals altijd moeten we ons afvragen waar wijzelf in dit verhaal staan, en hoe wij Jezus' antwoord kunnen
naleven. Het geld is dus van de keizer, maar wat is dan van God? Eigenlijk draagt héél de schepping de stempel
van God, ook al is dat in de alledaagse praktijk moeilijk te ontdekken, want op zovele terreinen hebben wij de
wereld zó uitdrukkelijk naar onze hand gezet, dat we vergeten zijn dat alles en iedereen eigenlijk aan ons
geschonken wordt, zomaar... God's wereld waarin het licht schijnt dat Hij heeft geschapen: het licht van liefde,
vrede, van wederzijdse hulp en van respect en goedheid. Zo'n wereld waarin de aarde als een aards paradijs
zou zijn, die niet verloren zou mogen gaan door onze hebzucht, opwarming, ontbossing, vervuiling en vernietiging
van dieren en planten, en zoveel andere dingen die de mens rijk en het milieu arm en de aarde onleefbaar maken.
Een wereld waar plaats is voor iedereen en respect is voor de schepping, dat is de droom van onze Heer, om het
met de bekende woorden uit het boek Genesis te zeggen: 'en God zag dat het goed was.' Welnu is dat zo?
Is onze wereld goed voor alle schepselen en voor iedereen? Echt iets om goed over na te denken!
Jezus is hét beeld van God bij uitstek, maar in feite ben ik ook een beetje: 'Beeld van God.' Ieder van ons is
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, dus ben ik en ieder van ons geroepen om voor anderen zichtbaar te maken
dat we geloven in een God van Liefde. Als ik mijn leven inderdaad als een geschenk van God beschouw, dat moet dat
eigenlijk ook aan mij te zien zijn, in mijn dagelijkse leven. Je hebt je leven niet aan jezelf maar aan God te danken,
het is zijn liefde die mij heeft gemaakt tot wie ik ben! Geloven is een manier van leven, en God geven wat Hem toekomt
wil dan ook zeggen dat ik me inzet voor een betere wereld, en dat ik  mijn vriendschap aanbiedt aan mijn medemensen.
Dit weekend is het missiezondag, en dat is van oudsher de dag waarop christenen nadenken over de opbouw van een
wereld zoals God die bij zijn schepping voor ogen had. Een dag waarop het besef groeit dat we mogen genieten van
Gods liefde, maar dat we die liefde ook moeten helpen doorgeven, en door giften mee te helpen bouwen aan een wereld
waar inderdaad plaats is voor iedereen en daar ook zijn leven kan leven. Jezus ging ons voor, Hij was de eerste missionaris.
Waar het in het kort op neer komt wat Jezus zei is dit: Besef wel, er is iets veel belangrijkers dan geld,... dat is de mens.
Dus open je ogen voor de mens, voor zijn lot, vooral voor de mens die bij je in de buurt gebukt gaat onder ellende.
(Preken.be + Martien)
************************************************************************************************************
Gedachte
Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wees ontvankelijk als de aarde, wees aanstekelijk als het vuur.
Wees verkwikkend als het water, wees zachtmoedig als de wind.

Wie kan ik voor je zijn? Wat kan ik voor je doen?
Wees een weg voor hen die dwalen, wees een brug die samenbrengt.
Wees een huis voor hen die vluchten, wees een haard die warmte schenkt.

Wie kan ik voor je zijn? wat kan ik voor je doen?
Wees een mens die kan vergeven, wees een mens die hoop kan geven.
Wees een mens die wil ondersteunen, wees een mens die steeds een Ander zoekt.
************************************************************************

Afsluitend gebed van de nieuwe encycliek: 'Fratelli tutti', ( Allen Broeders) van onze paus Franciscus

( paus Franciscus ondertekend de nieuwe encycliek,
op 4 okt. bij het graf van de H. Franciscus)

Christelijk oecumenisch gebed
Drie-eenheid van liefde, onze God.
Laat door de krachtige gemeenschap van uw goddelijke innigheid,
een rivier van broederlijke liefde stromen in ons midden.
Schenk ons de liefde die herkenbaar was in de gebaren van Jezus,
in zijn familie van Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap.
Geef dat wij christenen het Evangelie beleven en wij Christus herkennen
in elk menselijk wezen, om Hem te zien, gekruisigd in de angsten
van de verlatenen en van zij die vergeten worden in deze wereld,
en verrezen in elke broer en zus die terug op staat.

Kom, Heilige Geest! Toon ons uw schoonheid die weerspiegeld wordt,
in alle  volkeren van de aarde, om te ontdekken dat iedereen belangrijk is,
dat iedereen nodig is, dat het verschillende gezichten zijn,
van dezelfde door God geliefde mensheid. Amen
( paus Franciscus)
*****************************************************************

Gebed

Jezus, wij zien je niet.
Maar als we samen op zoek gaan naar wat goed is, ben je altijd bij ons.
Je geeft ons moed en maakt ons sterk.
Blijf bij ons, wat er ook gebeurt.Archief preken