Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar 10 en 11 augustus 2019

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar - C- 10/11 augustus 2019

'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn', zei Jezus.
'Hou daarom je lampen brandend en zorg dat je klaar staat
om je heer binnen te laten wanneer hij thuiskomt van de bruiloft.'
( naar Lucas 12,34-36)

overweging bij dit zondags evangelie

Wees waakzaam;paraat!

'Wees niet bevreesd' en 'Wees waakzaam', dat zijn de aansporingen die Jezus ons deze keer meegeeft.
Hij vraagt aan zijn leerlingen maar eigenlijk ook aan mij of zij/ ik klaar ben om Hem te ontvangen, mocht Hij opeens bij mij binnen stappen, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.
Eigenlijk is dit een merkwaardige uitspraak, want de Mensenzoon, dat is Hijzelf, en Hij zegt dus dat Hij op totaal onverwachte momenten naar mij toe kan komen, om mijn leven te leiden, om voor mij vóór te leven zoals ik zou moeten leven.
Misschien dacht ik daarbij aan de dood, of een later moment in mijn leven, maar dat is niet zo, Hij komt vandaag, nu! Als ik ervoor opensta! 'Wees waakzaam', dat zijn we in hoge mate: waakzaam, we pakken onszelf in met geld en goed, verzekeren onszelf tegen ziekte en ongeval, we barricaderen ons huis met grendels, hekken en alarmsystemen, we zijn dus waakzaam, maar we zijn het vooral voor onszelf.
Jezus leert ons waakzaam te zijn voor anderen, voor onze omgeving, voor ons milieu onze wereld,Hij zal zich wel eens afvragen,
of we het scheppingsverhaal wel goed begrepen hebben, want we krijgen de heerschappij over alles, maar we zijn uiteindelijk geen eigenaar ervan.
En dragen we ook zorg voor het stukje wereld van anderen? En misschien nog meer: dragen we zorg voor heel de schepping?
Voor de natuur, voor onze omgeving, de stad, het dorp, de straat waarin we wonen? Of gooien we alles wat we niet meer nodig
hebben zomaar op straat, in de berm of in de natuur? Kijk maar om je heen en dan kom je tot de pijnlijke vaststelling dat heel wat mensen in dit opzicht, helemaal niet wakend zijn, hoor ik ook bij deze mensen? Mensen die niet waakzaam zijn voor onze natuur, voor Gods schepping?
Kijken we naar de milieuproblemen, dan lijkt er nog veel werk aan de winkel, we kunnen best nog een tandje bijsteken,
om onze 'levensvoetafdruk' te verkleinen, want het getuigt van weinig respect dat we als 'huurders' onze aarde verwaarlozen.
Waakzaamheid voor anderen bestaat hierin dat we oog en oor hebben voor elkaar, dat we verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar,
en zorg dragen voor elkaar, soms lijkt het of onze maatschappij ten onder gaat aan wederzijdse onverschilligheid en flitscontacten.
Luisteren naar elkaar, iemand zijn verhaal laten doen, aandacht voor vreugde of verdriet van een ander, openstaan voor elkaar:
dat is de waakzaamheid waar Jezus het over heeft.

'Wees niet bevreesd,'hoe donker de nacht ook is, hoe groot de ellende, hoe pijnlijk het verdriet of kwetsuur ook is:
God laat je nooit in de steek, misschien kan Hij afwezig lijken, maar dat is alleen omdat ik teveel met mezelf
en met mijn dagelijkse beslommeringen  bezig ben en Hem niet kan of wil zien.
'Houd je lamp brandend', de lamp van de liefde en vrede, de lamp van geloof, ben ik klaar , als God komt?
Is mijn lamp nog aan zodat ik kan zien wat echt belangrijk is, en ontdek wat ik nog te doen heb?
De symboliek van die lamp is belangrijk, je hebt licht nodig als het donker is, maar ook de lamp van mijn geloof
als ik het moeilijk heb, of een duistere periode doorworstel, moet ikzelf brandend houden.
'Waar je schat is, zal ook je hart zijn', een bekende uitspraak van Jezus, maar heb ik me weleens afgevraagd waar en wat mijn schat is, en of mijn hart inderdaad bij die schat verblijft? Is die schat veel bezit en rijkdom? Is hij geluk in de liefde, gezin of familie?
Of genieten van een goede gezondheid, elk jaar op vakantie zonder zorgen? Zijn dat de schatten die zin geven aan mijn leven?
Maar als geld en goed mijn schat is, hebben arme mensen dan geen schat? Dat kan natuurlijk niet, dus moet ik me afvragen wat Jezus bedoelt.
Het antwoord ligt in de woorden 'daar zal ook uw hart zijn .' Als bezit en rijkdom mijn schat is, dan gaat mijn hart, mijn gedrag,
mijn verstand daar dus naar toe, dan kan ik alleen genieten van nog meer bezit en nog meer rijkdom.
Het is dus goed dat ik me afvraag wat mijn schat is, want anders vindt mijn hart geen plaats meer in mijn leven,
mijn hart dat er niet alleen is voor mijzelf, maar ook voor anderen, mijn hart van meeleven en meevoelen met anderen.
( preken.be + embe)
**************************************************************************************************************************************

Maria - Tenhemelopneming

Moeder, ik roep u naar huis met de eerste van alle namen.
Ik heb op uw lichaam gewacht, de hemel zegt eindeloos amen.

Ik dank u voor Nazareth, voor de jaren van zuivere vrede.
Uw huis was een huis van gebed, de deur was een deur op de hemel.

Ik dank u voor uw verdriet in de eenzame nachten der aarde;
het lange geduld van uw tranen, de hemel heeft ze verzameld.

Ik dank u voor Golgotha, voor het kruis dat u hebt zien planten,
voor uw weerloos zachte handen aan mijn weerloos lichaam daarna.

Moeder, nu bent u thuis de tijd bleef beneden, de zorgen.
Een stilstaand geluk zonder morgen in de hemel, de hemel uw huis.
( Anton van Wilderode)
 

Archief preken