Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Paastijd Pasen 2019

Preek van de week voor de Paastijd - Pasen 2019

Toen Maria van Magdala merkte dat de steen voor het graf weg was,
haastte ze zich naar Petrus en Johannes.
En ook zij gingen naar het graf, Johannes ging naar binnen, hij zag en geloofde.
( Lees ook Johannes 20,1-9)

  De Paasmorgen van Maria van Magdala

'Op de eerste dag van de week, vroeg in de morgen - het was nog donker -...'
Gaat een vrouw, Maria van Magdalena de graftuin binnen: wat weten we van haar?
Eigenlijk heet ze Maria, en is afkomstig uit Magdala bij het meer van Galilea,
ze is zonder twijfel de belangrijkste vrouwelijke, en een van zijn trouwste leerlingen van Jezus,
en is de enige die in alle vier de evangelies bij naam wordt genoemd, ze heeft Hem vergezeld tot in zijn dood.
Ze is Jezus op haar weg tegen gekomen, en die ontmoeting heeft een ander mens van haar gemaakt, zij werd apostel der apostelen.
'Vroeg in de morgen - het was nog donker', donker staat voor die donkere kant van mijn bestaan
 waarin ik het vertrouwen in het leven ben kwijtgeraakt, in verwarring ben, geen uitweg meer zie.
In die donkerte staat Maria Magdalena op en gaat op weg, de sabbat is voorbij, en ze wil het lichaam van haar trouwe vriend Jezus balsemen.
Ze is helemaal ontredderd nu de man in wie ze geloofde, en hoopte, vermoord werd, hoe kan dat nu, de Zoon van God.
Dan ziet ze het lege graf, ze haalt er Johannes en Petrus bij, ze stellen vast dat het graf leeg is, enkel Johannes zag en geloofde.
Het klinkt allemaal zo bekent in de oren, is zo herkenbaar, de ontreddering van Maria Magdalena, haar wanhoop en verdriet.
Ik ken dat, maak het zelf mee, het is zo menselijk, dingen die volledig verkeerd lopen, vriendschappen en relaties die stuklopen,
geliefden die mij ontvallen, ongeneeslijke ziekte, een handicap.
De pijn van het verdriet, de leegte van het gemis, gevoel van verlatenheid of radeloosheid, het is of ik mee ga met haar,
vroeg in de morgen na zoveel slapeloze nachten van pijn en verdriet, het is inderdaad nog donker.
Maar dan ziet Maria Magdalena tot haar verbazing dat die steen voor het graf al weg is, en wordt ze bij haar naam genoemd door de 'tuinman'.
Ze herkent de stem en wil Hem meteen vasthouden, maar Jezus verschijnt aan mensen in het voorbijgaan, God is en blijft ongrijpbaar.
Maar ook ik word bij mijn naam geroepen, jij bent van Mij, als je het moeilijk hebt, Ik ben mét je.
Dit paasgebeuren heeft ook te maken met mijn tranen om verlies, met inkeer en ommekeer, met nieuw vertrouwen,
Hij leeft, ik mag leven, de steen is weggerold, Hij staat op in mij, je ziet het weer, je ziet Hém weer, je ziet jezelf weer.
Jezus nodigt mij uit om ruimte te geven aan mijn hoop, om de nieuwe dag een kans te geven, want:
in het midden van de nacht begint een nieuwe dag, na elke Goede Vrijdag komt ook een Pasen.
Ik mag mens zijn in het eerste licht, wandelen met God in de tuin die de aarde is.
Dat ik uit gelijk welke duisternis ook, die mij als mens kan treffen, die mij angstig, ongelukkig en radeloos kan maken,
niet bij de pakken blijf zitten, maar zoals Maria Magdalena, kan openstaan voor het licht.
Want Pasen zegt mij: het leven overwint - altijd!!
Notie: Dat geeft toch wel te denken, vrouwen zijn het niet gewend voor te gaan in de verkondiging.
Terwijl het juist een vrouw was die het eerst heeft verkondigd dat Jezus uit de dood was opgestaan, Maria van Magdala!
( preken.be + embe)
******************************************************************************************************************************

Pasen

Pasen vieren is leven vieren.
Het is iedere dag opnieuw 'opstaan'.
Beseffen dat God liefdevol en krachtig is,
daarom met frisse moed verder durven gaan.

Pasen brengt nieuw leven in en rondom ons.
De lentekriebels zijn niet te stuiten.
Hunkerend naar warmte en zon
roept Hij ons weer naar buiten.

Pasen richt onze blik op het positieve.
Verrijzenis maakt een nieuw begin.
Laat ons niet moedeloos blijven zitten,
maar hopen tegen alle hoop in.

Pasen stemt ons blij en hoopvol.
Geen steen is blijkbaar te zwaar.
Hij leeft waar mensen elkaar overeind helpen,
in ieder bevrijdend gebaar.
( uit: Even bezinnen)

 

Archief preken