Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweede zondag van de Advent en 8 december 2019

Preek van de week voor de tweede zondag van de Advent - 7 en 8 december 2019

In die dagen kwam Johannes de Doper verkondigen:
'Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij.'
Hij is het over wie Jesaja zei: Bereid de weg van de Heer!
( naar Matteüs 3,1-3)

overweging bij dit zondags evangelie

Johannes,'kraamhulp' bij Jezus' geboorte.

In deze adventstijd speelt Johannes de Doper, een specifieke rol bij het binnentreden van Jezus in het leven van mensen,
hij geeft nieuwe wegen aan opdat Jezus in het hart van vele mensen een plaats mag krijgen.
Matteüs vertelt over Johannes de Doper, dat hij gekleed ging in kameelhaar, en dat hij sprinkhanen at
en wilde honing, misschien gezond, maar toch wel excentriek. En de aanzienlijke religieuze leiders, Sadduceeën en Farizeeën,
maakte hij uit voor 'adderengebroed', en zei hun ook dat ze zich geen illusies moesten maken:
ze zouden hun verdiende straf niet ontlopen, want ze waren als bomen die geen goede vrucht droegen.
Ze zouden omgehakt worden en in het vuur geworpen, en ze moesten er niet op rekenen dat Jezus, de Mensenzoon die na hem kwam, hen zou sparen, nee, Hij zou zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf van het koren scheiden.
De tijden waren toen ook niet gemakkelijk, politiek, maatschappelijk en religieus was er heel wat scheefgegroeid, velen voelden aan
dat het zo niet verder kon. Johannes de Doper sprak toen met eenvoudige maar duidelijke woorden:'Bekeer u',
want het koninkrijk der hemelen is nabij. Het Rijk der hemelen, is niet het leven na de dood, maar dat is een wereld
waarin mensen naast elkaar kunnen leven en genieten, en niet enkel voor zichzelf leven en denken, het zou een wereld moeten zijn
waarin het goed is voor iedereen. 'Bekeer je dus', zegt Johannes ook tegen mij,'keer je om, keer je weg van het leven dat enkel
op jezelf gericht is, maar heb ook oog voor de mensen die ziek, kansarm of hulpeloos zijn.

Met kerstmis wordt Jezus natuurlijk niet opnieuw geboren, het is niet de letterlijke hergeboorte van het kind Jezus, maar wel dat
Jezus opnieuw geboren mag worden in de harten van mensen, dat Hij mensen opnieuw mag aanspreken, beroeren, iets aan mensen
mag vertellen. Hij wil dat er in onze wereld vrede is, en geen oorlog, wraak, haat, armoede en geen onderdrukking van bepaalde mensen, maar leven, écht leven, goed leven voor iedereen. Overal in de winkelstraten en ook in huis is er straks een kerstsfeer: lichtjes, kaarsjes, feestelijk opgetuigde kerstbomen, versierde winkels, kerstmuziek en kerstdiners. Het brengt mensen in een bepaalde
kerststemming, hun gemoed wordt aangesproken, en ze ervaren dat het in de wereld ook anders kan: vriendelijker zijn, een goede dag wensen, een ander opvrolijken, of even helpen en het beste toewensen aan elkaar. Het is maar een begin van wat God van ons graag zou willen zien.
Misschien helpt die kerstsfeer om ook eens wat dieper te gaan, dieper te kijken: wat is het leven, wat is de zin ervan, wat is mijn echte
houvast in mijn leven, en dat ik zo de omgeving anders ga zien en beleven, wat milder wordt, en het onrecht en kwaad in de wereld ook zie.
Jezus wil opnieuw geboren worden in mijn hart, dat gaat ook voor mij als gelovige niet vanzelf, daarom deze adventstijd/voorbereidings- tijd, we noemen het uitkijken naar, verwachten. Kerstmis is een tijd om wat meer bezig te zijn met wat God met deze wereld en zijn mensen wil:
een rechtvaardige wereld waarin het goed is voor mensen om in te leven, ongeacht hun afkomst, religie, kleur of wat dan ook.
Laat ik hopen dat deze adventstijd mij dichter bij God mag brengen, dat het kind in mijn hart opnieuw geboren mag worden, mij kracht mag geven en mij beter laat verstaan wat Hij van mij verlangt. Moge de kerstsfeer bij mensen die niet geloven of zich er weinig mee bezighouden, toch iets oproepen waardoor ze geraakt worden en zich keren naar waar het in ons leven echt om te doen is. Want Kerstmis heeft geen zin als we het Kind
blijven 'knuffelen' met glitterende versieringen, prachtige kerstbomen en kerstmenu's, en Hem niet uitnodigen om zich neer te zetten
aan de tafel van ons hart, om er met ons het brood van de verbondenheid te breken en te delen.
( preken.be + embe)
*********************************************************************************************************************************

2e week Advent

Hoor een stem in de woestijn Johannes is zijn naam,
hij moet Gods spreker zijn want de Heiland komt eraan.

Hoor naar de stem van onze Heer die zegt kom maar bij Mij,
vraag vergeving telkens weer Ik maak jou van zonden vrij.
( Ina van der Welle)
*****************************************************

Overdenking

Alles wat bestaat is sterfelijk, en alles wat bestaat wordt steeds vernieuwd.
Er schuilt een grote kracht in de schepping. Een gewas dat dood lijkt,
kan na vele jaren opnieuw uitlopen. Toch is de dood voor elk mens een  grens.
Wie daar passeert keert niet meer terug. Jezus geeft een verder perspectief:
ooit zal werkelijk alles verdwijnen, zelfs hemel en aarde, maar zijn woorden hebben eeuwigheidswaarde.
En de woorden die Jezus gesproken heeft en elke dag opnieuw tot ons spreekt,
getuigen van een onverwoestbare liefde, een liefde die blijft.
Dankzij de kracht van die liefde wordt elk mens die sterft herschapen tot een leven bij God.

Archief preken