Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweede zondag van de Advent 9 en 10 december 2017

Preek van de week voor de tweede zondag van de Advent 9/10 december 2017.

Johannes verkondigde een doop van bekering.
'Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik', zei hij.
'Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met zijn Geest'.
(naar Marcus 1,4.7-8)

overweging bij dit zondags evangelie

Goed nieuws uit de woestijn

Dat verwacht je niet zo direct: "Goed nieuws uit de woestijn".
Want bij woestijn denk je aan: hitte, droogte, gebrek aan eten en drinken, gevaar van verdwalen...
En in de Bijbel staat woestijn voor; het dorre land, waar geen echt leven is,
het land van zondigheid en kwetsbaarheid.
Het land waar mensen doorheen moeten om tot het volle leven te komen.
Maar de woestijn van Judea waar dit verhaal zich afspeelt, is geen golvende zandvlakte zoals de Sahara.
Integendeel, het is een bergachtige, grillige, woeste rotswoestijn, doorkliefd door wadi's ( droge rivierbeddingen)
die in de regentijd veranderen in woeste bergrivieren.
In deze woestijn trekt Johannes de Doper rond ergens in de buurt van Qumran nabij de Dode Zee, Jericho en de Jordaan.
"Baan een weg voor de Heer, zorg dat hij over rechte paden kan gaan", zegt hij.
En volgens Johannes kan er uit die dorre, droge, onvruchtbare woestijn ook iets moois opbloeien:
"Begin een nieuw leven!", wat niemand verwacht is mogelijk: ook in de woestijn zit leven, goed nieuws uit de de woestijn!
En dat is ook wat het woord 'evangelie' of Blijde Boodschap betekent: 'Goed nieuws'.
Ja, die Blijde Boodschap is echt niet ouderwets, of alleen maar van vroeger, hij is modern en van mijn tijd!
 Marcus brengt mij deze keer het begin van zijn Blijde Boodschap, nl. Johannes de Doper, ook een profeet én bode.
Johannes brengt goed nieuws, steekt mensen een hart onder de riem, maar geeft ze ook een opdracht mee;
laat je dopen, kom tot inkeer en bekeer je, herzie je levenswijze en maak een nieuwe start.
Zelfs mensen die eigenlijk nergens meer op wachten, kunnen nieuwsgierig worden bij de hoopvolle woorden van dit Marcus evangelie.
'Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God' voor iedereen die wil luisteren,
 die de roepstem  wil verstaan in onze tijd.

Wil je God vinden; dan moet je die innerlijke kronkelbanen die je geen rust geven recht te maken,
om uit je sukkelstraatje te geraken, roept de Adventstijd mij op om tot 'Ommekeer' te komen.
Marcus spreekt klare taal, woorden die thuis horen in de Advent, de 'grote wachttijd'.
Deze wereld is nog onaf, het wezenlijke moet nog komen, ik ben nog steeds onderweg,
 niet als zwerver zonder doel, maar als een pelgrim op weg naar het Rijk Gods dat komen moet.
Wat bedoelt Johannes eigenlijk als hij zegt: "bereid de weg voor de Heer"?
We beschikken over een fantastisch wegennet, en toch zijn we nog nooit zo vervreemd geweest van elkaar als nu,
we vinden de weg naar elkaar niet meer, sluiten wegen af voor vluchtelingen, de wegen van arm en rijk lopen langs elkaar.
Ook ik loop anderen voorbij, duizenden mensen zijn onderweg: haastige, zoekende, elkaar verdringende en eenzame mensen.
Verdwaalde, verloren gelopen mensen, omdat wij ons hart voor elkaar hebben gesloten, en elkaar blijkbaar niet meer nodig hebben.
De oproep van Johannes is ook vandaag nog brandend actueel, mijn eigen gebaande weg verlaten,
want ook ik kan  wegbereider zijn, niet over brede gebaande wegen, maar over smalle paadjes die door weinigen worden bewandeld.
Johannes de Doper sprak niet over zichzelf, wees niet naar zichzelf, maar altijd naar Hem die komen zou, Hij die groter is.
Advent nodigt mij uit om een stapje terug te doen om opnieuw 'God met Zijn woord' op de voorgrond te laten komen.
( preken.be + embe)

gebed
Heer God,
we dromen van een nieuwe wereld,
een wereld waar mensen andere wegen gaan,
waar de kronkelpaden van zelfzucht en onechtheid verlaten worden,
waar mensen rechte wegen bewandelen van menslievendheid,
van lotsverbondenheid en vertrouwen in elkaar.

Geef dat we de moed opbrengen om eerst in eigen hart te kijken
en dat we durven ingaan op de oproep van Johannes de Doper
om te bouwen aan een grotere waarachtigheid in ons leven.
( preken.be)

Archief preken