Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd 24 en 25 februari 2018

Preek van de week voor de tweede zondag van de Veertigdagentijd

Toen Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus op een hoge berg was,
kwam er opeens een wolk over hen en uit die wolk klonk een stem:
'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem'.
( Lees ook Marcus 9,2-10)

overweging bij dit zondags evangelie
Het leven gaat door...

Ik kan de veertigdagentijd beleven als een pelgrimstocht die ik met Jezus ga.
Hij is de deur en Hij lijdt mij naar God, met Hem trek ik de woestijn in ( eerste zondag);
 met Hem ga ik de berg op (tweede zondag).
'Het is goed hier te zijn, laten we drie tenten bouwen', zei Petrus, hij wist niet wat hij zei.
De drie leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus waren getuige van zo'n geweldige ervaring,
zij willen dit hoogte punt vasthouden, niet meer weg gaan, nog even blijven, vast leggen.
Deze leerlingen die met Jezus zo in de wolken waren op de berg Tabor, zijn dezelfde drie,
die Jezus ook hebben gezien in zijn diepste ontluistering in de Hof van Olijven.
Op de berg Tabor zagen ze Jezus in zijn stralende heerlijkheid,
en kregen bevestigd dat Hij inderdaad de lang verwachte Messias is, maar mochten er met niemand over spreken.
Maar in de Hof van Olijven zullen ze Jezus zien als een wrak, als één hoop menselijke ellende, want ook lijden en dood liggen in het verschiet.
Hij zal lijden en sterven, maar nadien ook opstaan, leven over de dood heen.
Ook ik maak in mijn leven hoogte punten mee, zonnige plekken, maar even zeker ook diepte punten, schaduwkanten,
licht en duister, vreugde en verdriet, in Bijbelse taal: in ieder leven zijn er dal en bergervaringen.
Ik kan niet leven van topmomenten alleen, ik kan de momenten van diep geluk nooit lang vasthouden, maar evenzeer weet ik,
dat in zware beproevingen er altijd een straaltje hoop blijft, dat er een uitweg is, hoe moeizaam ook.
Hoogte en dieptepunten horen bij elkaar, ziekte, lijden en dood horen onvermijdelijk bij het leven,
 net als vreugde, geboorte, genezing, feestdagen, liefde en vriendschap.
Er is Goede Vrijdag en Pasen, ze kunnen niet zonder elkaar, dat is de realiteit en dat is mijn geloof, en mijn hoop.
Geen Pasen zonder Goede Vrijdag, en omgekeerd.
Ik kan in dit leven niets vasthouden, het leven gaat door, ik blijf niet stil staan, ik moet door.
( preken.be + embe)

*****************************************************************************************************************************
Veertig dagen

Veertig dagen tijd om het verdorde weg te harken,
te wieden, te wroeten, te ploegen, te spitten,
dieper en dieper spitten.

Aarde omwoelen, lucht, water, vuur geven aan de aarde,
de aarde van je leven.

Veertig dagen werktijd, om zo te kunnen zaaien en planten
en opnieuw te groeien, je te wortelen, in vaste, goede bodem.
Diep in de aarde,hoog in de hemel.

( Kathleen Boedt)
 

Archief preken