Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweeenendertigste zondag door het jaar 11 en 12 nov 2017

Preek van de week voor de tweeëndertigste zondag door het jaar.

'Omdat de vijf domme bruidsmeisjes te weinig olie hadden meegebracht voor hun lampen,
waren ze weg toen hun heer aankwam.
Daarom zeg Ik het ook tegen jullie: Wees dus waakzaam!'
( naar Matteüs 25,1-13)

overweging bij dit zondags evangelie

Brandende olie
Het leven zoals het is, zo zou je de parabels (verhalen, gelijkenissen) van Jezus kunnen noemen.
Hij maakt gebruik van personages, gebeurtenissen, situaties vanuit het gewone alledaagse leven van zijn tijd in Palestina,
waarin zijn toehoorders zich gemakkelijk kunnen herkennen, zoals het werk van schaapherders, van wijnbouwers,
vissers, boeren, en van feesten, etc., inderdaad altijd uit het leven gegrepen.
Maar Jezus gebruikt zo'n verhaal uit het gewone leven altijd om iets diepers aan te kaarten, iets diepers duidelijk maken.
Zo ook deze keer, nu vertelt Hij over een bruiloft een hele gewone situatie.
Huwelijken werden gearrangeerd, en de bruidegom moest een fikse bruidsschat ophoesten,
daarover werd tot op de laatste dag onderhandeld, en dat kon wel eens uitlopen.
zoals hier dus: de bruidegom arriveert pas midden in de nacht, en wat blijkt?
Vijf van de bruidsmeisjes hebben geen olie meer om hun lampen brandend te houden, en missen de bruidegom.
En als ze aan de vijf anderen vragen om olie te delen, weigeren deze om een beetje van hun olie af te staan.
'Als we delen, is er misschien niet genoeg voor ons allen', zeggen die vijf heel egoïstisch.
Maar vind je het niet eigenaardig dat Jezus een parabel zou vertellen waarin Hij egoïsme aanprijst?
Hij die in woord en daad precies het tegenovergestelde van egoïsme is, en Hij die zegt:
'Ik heb maar één gebod: Bemin God bovenal en uw naaste zoals uzelf.'
Maar die vijf slimme meisjes lijken toch niet echt veel van hun naaste te houden, want delen? Ho maar!
De bruidegom uit het verhaal is duidelijk, het is Jezus, God, die komen zal.
En dan zijn er de twee groepen meisjes, de dommen ( niet toegewijde) en de verstandigen ( toegewijde).
Het gaat hier helemaal niet om intellectueel dom of slim, het gaat om het al dan niet openstaan voor datgene waarvoor die Jezus staat:
voor welzijn en voor geluk voor iedereen, voor een andere en betere samenleving.
Zij die op wacht gaan zonder olie hebben daar geen oog voor, zij zien alleen zichzelf, denken niet verder dan vandaag.
De anderen hebben wél olie bij, het gaat om het vuur in ons, en mij, dat mij aanwakkert om mij in te zetten voor de Blijde Boodschap van Jezus.
Het moet in mij altijd branden, op elk moment en in welke situatie dan ook.
De verstandige meisjes worden in dit verhaal niet bepaald voorgesteld als toffe grieten, want ze vertikken het om olie te delen.
Die olie is immers al het goed dat in mij zit en mij drijft, mijn idealen mijn dromen en mijn hoop.
In deze parabel spoort Jezus mij aan waakzaam te zijn, niet betweterig en egoïstisch  en gewelddadig,
 maar waakzaam, met oog en hart voor anderen.
Waakzaam in de weg die ik kies: niet de weg van mijzelf en mijn oneindigheid, maar de weg die leven geeft, echt leven.
Ik weet van minuut tot minuut vaak wat ik op een dag moet doen, maar daar komt God dikwijls weinig in voor.
Daarom waarschuwt Jezus dat ik God zal mislopen als ik niet bereid ben om Hem een plaats in mijn leven te geven.
Ben ik wijs of ben ik dom?
'Wees waakzaam', zegt Jezus, want gij kent dag nog uur, en werk mee aan dat Rijk van gerechtigheid, leef niet enkel voor jezelf
en zit niet in een hoekje te kniezen, maat lééf, en maak van deze wereld een wereld naar Gods droom.
De conclusie van deze Blijde Boodschap: och, die is heel eenvoudig, Jezus heeft vriendschap met mij gesloten.
Hij vraagt van mij toewijding en trouw, Hij vraagt van die kleine attenties ( olie), die de vriendschap onderhoudt.
En om mij een beetje op weg te helpen, heeft Hij gezegd:'Wat je doet voor de minste der Mijnen, doe je aan Mij'.
Vriendschap met Hem vraagt en beetje toewijding en trouw aan elkaar.
Laat je dat versloffen, dan blijft er op den duur van die vriendschap niet veel over, en dat is dom.
Maar als je die vriendschap onderhoudt met die kleine attenties, dan groeit die vriendschap uit tot een samenzijn met Hem.
En dat is verstandig!
Die 'olie' moet er altijd zijn, zeker op dat moment dat Jezus er aan komt, hopelijk heb ik nog tijd om olie te kopen
als de 'winkel' nog open is, anders kom ik te laat.
(Frank Thebe)

*********************************************************************************************************************************
Gebed van een jongeman

Een jonge man die alles had
zocht naar de allerhoogste schat.
Hij ging naar Onze Lieve Heer
en vroeg: 'is er nog meer?'

'Je moet niet doden meer voortaan'
- maar doden had hij nooit gedaan-
'Je moet niet weggaan bij je vrouw'
- maar hij was als een hond zo trouw-

'Verkoop dan al wat je bezit'
-  pardon maar welk gebod is dit?-
'Het is geen gebod, maar Gods idee'
- daar ga ik liever niet in mee-

De jongeman die alles had
hij keerde terug op het oude pad.
'Geen punt', zei Onze Lieve Heer,
'hij weet nu: er is meer dan meer'.

 

Archief preken