Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweeenntwintigste zondag door het jaar 31 augustus en 1 september 2019

Preek van de week voor de  tweeëntwintigste zondag door het jaar C 31 augustus en 1 september 2019

'Als je ergens uitgenodigd bent, ga dan liever achteraan zitten', zei Jezus.
'Want iedereen die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.'
(naar Lucas 14,10-11)

overweging bij dit zondags evangelie

Christelijke tafelmanieren, bescheidenheid

Vandaag lezen we een merkwaardig evangelie, op een sabbat ( zaterdag) - dat is de wekelijkse rustdag voor de Joden,
wordt Jezus door een heel voorname Farizeeër uitgenodigd op een bruiloft. Hij is de eregast, zit aan de ereplaats.
De andere gasten houden Jezus scherp in de gaten, ze hopen waarschijnlijk Hem te kunnen betrappen op iets waarover
ze Hem nadien kunnen aanvallen, maar Jezus is ook niet van gisteren, dus houdt Hij hen ook in de gaten.
En Hij ziet iets wat niet sympathiek, en nog minder slim is: Hij constateert hoe de andere gasten met ellebogenwerk proberen hogerop te komen, dichter bij Hem, Hij merkt het, maar foetert niet, maakt geen kabaal, en zet ze ook niet voor schut.
Jezus reageert daarentegen:'Doe dat niet, als je bent uitgenodigd, wees dan zo nederig om niet op de belangrijkste plaats
te gaan zitten', zegt Hij,'Want het is niet uitgesloten dat je plaats moet maken voor iemand anders, die belangrijker is dan jij.'
'Het is veel beter dat je op een minder belangrijke plaats gaat zitten, misschien wordt je dan een betere plaats toegewezen.
Dan wordt je dus niet vernederd, maar verheven.'
Misschien zijn we verwonderd dat Jezus zo'n alledaagse gedragscode beklemtoont, maar het blijft daar niet bij,
de kern van zijn gedragscode ligt immers in wat volgt, als je een feestje geeft, nodig dan niet enkel je vrienden, familie en buren uit,
die jou ook weer uitnodigen,maar nodig ook armen, gehandicapten en zieken uit, die jou niet uit kunnen nodigen.
Zo zien ik wat Jezus mij telkens opnieuw voorhoudt, mijn christen zijn is meer dan een gedragscode van beleefdheid, nederigheid,
en respect voor elkaar. Als ik wil leven naar wat Jezus mij voorhoudt, houdt dat in dat ik er ben voor anderen.
Dat ik oog heb voor mensen die 'verblind' zijn door miserie en ellende, of door eigenbelang en egoïsme,en meehelp waar dat nodig is.
Maar ook aandacht heb voor zieken, gehandicapten en ouderen, kan luisteren naar anderen, en geen negatieve maar goede dingen vertel over anderen.
Jezus vertelt nooit parabels ( gelijkenissen) die Hij zelf niet voorleeft, als je een parabel/gelijkenis of voorbeeld van Hem wilt begrijpen,
kijk dan naar zijn leven, Hij is Gods Zoon. Kan het hoger en voornamer? Hij wordt een dienaar, een slaaf, de minste.
Hij kruipt voor mij door het stof, vraagt voor mij vergeving aan de Vader, draagt voor mij het kruis, sterft voor mij, verzoent mij met God,
daalt voor mij in het graf tot in de diepste duisternis van het dodenrijk en breekt voor mij de boeien van de dood.
Hij overwint en wordt mijn voorspreker aan Gods rechterhand, Hij, de hoogste, de edelste, is de nederigste, de kleinste, de bescheidenste.
Zo is God, en ik ben gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, het vervelende is dat ik soms groot wil zijn, eigenmachtig en eigengereid.
Jezus geeft mij dus zo dikwijls praktische raadgevingen, hij zegt bijv. ook:'Als iemand om hulp vraagt, moet je die hulp bieden,
zelfs al komt die vraag midden in de nacht, en menigmaal zegt Hij:'Wees bescheiden, wees vriendelijk, behulpzaam en aandachtig.
Jezus is echt een mens die ook bekommerd is om de dagelijkse praktijk van het leven.'Maak er geen zootje van, en doe wat je moet doen in de situatie waarin je leeft of waarin je nu bent.'
Wat zou de wereld een aards paradijs zijn mocht ik, mochten alle mensen zich daarvoor inzetten, een paradijs zoals God het in zijn droom van liefde en vrede heeft geschapen.
( preken.be + embe)
*************************************************************************************************************************************

Gebed

God, geef me kalmte om te aanvaarden wat ik niet veranderen kan.
Geef me moed om te veranderen wat ik veranderen kan.
En geef me wijsheid om tussen beide onderscheid te kunnen maken.


 

Archief preken