Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar 17 en 18 augustus 2019

Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar 17/18 augustus 2019

'Denken jullie dat Ik ben gekomen om vrede te brengen?'vroeg Jezus aan zijn leerlingen.
'Nee, zeg Ik jullie, veeleer verdeeldheid. Vanaf nu zullen vijf mensen in één huis verdeeld zijn.'
( naar Lucas 12,51-52)

overweging bij dit zondags evangelie

Vuur in mijn geloofsleven?
Vuur, geen vrede, verdeeldheid, opstaan tegen elkaar, het zijn woorden die Lucas gebruikt in zijn evangelie van deze keer.
Het zijn woorden die we van Jezus niet direct gewoon zijn, wat zou Hij daarmee bedoelen?
Vuur en verdeeldheid spelen ook een belangrijke rol in ons geloof: Jahweh verschijnt in een brandend braambos,
de H.Geest daalt als een vurige tong neer over de apostelen, op Paaszaterdag wordt het nieuwe vuur gezegend,
en op vele plaatsen branden kaarsjes als uiting van devotie of gebed.
Maar ook buiten de godsdienst heeft vuur een diepere betekenis, bijv. het Olympisch vuur, de eeuwige vlam bij de onbekende soldaat,
vuur lijkt dus wel een goddelijk geschenk, maar vuur kan evenzeer vernietigen, maar ook verwarmen.
Dat vuur, die kracht die tegelijk fascineert en afschrikt, is Jezus naar eigen zeggen op aarde komen brengen, het vuur van inzet,
van de volharding, van de liefde, het vuur dat mensen kan bezielen, sterk maken, ons hart verwarmt en onze geest verlicht.
Jezus wil graag dat ik dat vuur in mij stevig brandend houdt, niet als een klein waakvlammetje dat snel uitdooft bij een zuchtje tegenwind, maar een vuur als een ontembare, onblusbare kracht die stormen kan weerstaan.
Met het 'vuur' dat Hij is komen brengen, bedoelt Hij zeker niet dat Hij geweld nastreeft.
De kern van Lucas' evangelie vandaag is: een oproep tot een consequent geloof zonder uitvluchten of compromissen, en daar is wel nood aan, want wat betekent het geloof voor mij? Is het meer dan een mooi verhaal dat ik in wekelijkse afleveringen consumeer?
Doordringt het mijn leven, mijn doen en denken, of sus ik er gemoedelijk bij in slaap?
Een geloof zonder actie, zonder vuur, zelfs zonder een waakvlammetje, wordt door Jezus afgewezen.
En ben ik me ervan bewust dat ik een volgeling ben van een man die voor niets en niemand uit de weg ging? Die zo consequent was in zijn boodschap, dat Hij er zelfs de kruisdood voor over had! Wil ik Hem wel volgen? Niemand vraagt mij om te sterven voor mijn geloof, maar ben ik bereid ervoor te leven? Heb ik er een deel van mijn comfort, vrije tijd, hobby, inzet en manier van leven voor over?
Jezus vraagt niet dat ik zijn boodschap consumeer, wel dat ik ze beleef, met ziel en lichaam, en zonder voorbehoud.
En dat kan verdeeldheid met zich meebrengen, want als je echt voor Christus kiest, kom je soms in botsing met je omgeving, gezin, vrienden of werk.
Vuur is Hij komen brengen, én verdeeldheid, zoals Hij voorspeld heeft, leeft er iets van dat vuur in mij, of sta ik op de waakvlam?
Laat ik bidden dat zijn vuur in mij mag blijven branden!
( preken.be + embe)
***********************************************************************************************************************************

Gebed

Goede God,
De dag is van U, deze mooie dag, dank U dat ik hem beleven mag!
Het licht is van U, dit morgenlicht, dank voor de zon op mijn gezicht!
Mijn vriend bent U, mijn geheime schat, vandaag ga ik graag met U op pad!


 

Archief preken