Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar 18 en 19 augustus 2018

Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar -B- 18/19 augustus 2018

'Zoals Ik leef uit de Vader, die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die mijn brood eet, leven uit Mij.
Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid', zei Jezus.
( naar Johannes 6,57-58)

overweging bij dit zondags evangelie

Waar leef je van?
Voor de vierde week oprij hangt het evangelie direct samen met de broodvermenigvuldiging.
Veel tijdgenoten werden aangetrokken door Jezus' omgang met armen, zieken en kansloze mensen, door zijn vele wonderen,
en door zijn woorden van liefde en vrede.
Maar na de broodvermenigvuldiging is die aantrekkingskracht voor velen voorbij, Jezus had dan wel een groot wonder verricht,
door meer dan vijfduizend mensen eten te geven met vijf broden en twee vissen, maar daarna heeft Hij dingen gezegd,
die ze niet kunnen en ook niet willen aanvaarden.
Onder meer dat Hij het levende brood is dat uit de hemel is neergedaald, maar dat kan toch niet,
Hij is toch maar de zoon van Maria en van de timmerman Jozef?
Hoe durft Hij zich dan de Zoon van de hemelse Vader te noemen die Hem naar de wereld heeft gezonden als voedsel voor velen?
Jezus voegt daar nog aan toe: 'Ik ben dat brood! Ik ben het brood waarvan je kunt leven en nog wel eeuwig leven, als je Mij eet en drinkt.
Dat wil zeggen; Mij helemaal in je binnenste toelaat en opneemt, en je diepste wezen door Mij wilt laten raken en bewerken,
dan vind je het leven voor altijd.
De aanwezigen die dit hoorden vonden het totaal onaanvaardbaar, alsof een van hun dorpsgenoten de Messias zou zijn, en de Zoon van God. Nee, dat kunnen en willen ze niet geloven.
Het is ook niet vanzelfsprekend dat ze het wél zouden geloven, en dat ze de wijsheid zouden hebben om in de zoon van Maria en Jozef, de Zoon van God te zien.
Eigenlijk zegt Hij: Kijk naar Mij, deze concrete mens van vlees en bloed, Ik wil voedsel zijn voor alle mensen die zinvol door het leven willen gaan. Kijk naar wat Ik doe, luister naar wat ik zeg, dan kan ik een bron van kracht zijn voor jullie om trouw te zijn aan mijn boodschap.
Maar wat is dat, Jezus helemaal toelaten? Kijk ik naar zijn leven, hoe Hij de belichaming was van God, het Woord van God, de liefde
is in Hem vlees ( mens) geworden, de mensen konden het aan Hem zien en ervaren: bij Hem gaat het om gerechtigheid en  goedheid.
Johannes zegt het al bij het begin van zijn schrijven; 'Het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond'.
In Jezus is het scheppingswoord van God zichtbaar en tastbaar geworden, in Jezus heeft God zijn Liefde zichtbaar gemaakt.
Jezus' eten, Jezus in jouw lichaam en geest binnenlaten, betekent dat je je wilt laten voeden met de liefde van God,
het helpt mij te leven naar zijn woorden en daden; en dat ik kan kiezen voor een leven van geloof, hoop en liefde
voor God en voor elkaar, en niet voor een leven dat enkel op mezelf is gericht.

Ik kies voor een leven zoals dat van Jezus: een leven met aandacht voor armen, vreemdelingen, voor mensen met een beperking en zieken, voor mensen die gevangen zitten in hun eigen wereld, in hun armoede, hun radeloosheid.
Zo'n leven sprak de meesten van Jezus' toehoorders in zijn tijd dus niet aan: een leven niet voor henzelf, maar op anderen gericht.
Als het lichaam en het bloed van Jezus daarop neerkomt, dan bedanken ze, want zo willen ze niet leven.
Jezus kon heel eenvoudig vertellen, zodat iedereen Hem verstond, maar dit waren voor hen toch onbegrijpelijke dingen.
Wat eet ik eigenlijk? Waarvan leef ik? En voedt dat ook echt? Neemt het mijn honger weg, of blijft ik toch weer met een 'lege maag' zitten? Voedsel is nog zo veel meer dan datgene wat door de maag gaat, Jezus uitdagende woorden gaan over alles waarvan een mens leeft. Waarvan leef je in je gevoelsleven, wat stilt je gevoelshonger? Van welke contacten leef je, met wie ga je om, en hoe?
Zijn het contacten die de ander doen 'leven', of weer 'tot leven' brengen?
Jezus' uitleg over brood dat leven geeft, gaat over alles waarmee ik mij kan voeden, in de breedste zin van het woord.
In feite spreekt Jezus eenvoudige taal, alles wat Hij hier zegt, is bedoeld als commentaar op het broodwonder,
de mensen hadden zich verzadigd aan het brood dat eerst door zijn handen was gegaan.
Laat het eerst door mijn handen gaan, Ik zal je duidelijk maken wat voedzaam voor je is en wat niet,
van wat Ik je dan geef, zul je echt kunnen leven, evenals van het brood in de gezamenlijke vieringen, hèt symbool van het Levende Brood van liefde en vrede, dat Ik ben.
Ontvang het tot mijn gedachtenis en het geeft je 'leven'.
( preken.be + embe)
***********************************************************************************************************************************
Brood
'Ik wil brood voor je zijn om jou ten volle te laten leven.'
Dat zegt Jezus ons in het evangelie, Hij wil uit liefde zichzelf weggeven.

Mensen ergeren zich aan Jezus omdat Hij innerlijk voedsel wil zijn voor velen.
Ze begrijpen niets van de honger die Hij wil stillen of van de pijn die Hij wil helen.

Ook wij krijgen dit 'Levend Brood' aangereikt, het betekent kracht om op te staan,
verlangen om zoals Hij lief te hebben en moed om op Zijn weg door te gaan.

Jezus nodigt ons ook uit om brood te zijn voor mekaar.
Breken en delen voor en met anderen dat schept 'eeuwig leven' voorwaar.
( uit: Even bezinnen)

 

Archief preken