Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 3 en 4 juli 2021

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 3 en 4 juli 2021


Op de sabbat begon Jezus onderricht te geven.
De toehoorders waren verbaasd en zeiden:'Waar heeft Hij dat vandaan,
wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die grote daden die Hij doet?'
( naar Marcus 6,2-3)

Overweging bij dit zondags evangelie. Is dit niet de zoon van Jozef de timmerman en Maria?


Jezus kwam terug in zijn eigen dorp Nazareth, vergezeld van zijn leerlingen waar Hij was opgegroeid,
zijn dorpsgenoten leefden daar landelijk en eenvoudig, ze hadden olijf en wijngaarden, en teelden gerst
en tarwe en er waren herders met schaapskuddes. Iedereen kenden elkaar, ook Jezus was er gekend van
jongs af aan en ze wisten dat Hij bij zijn vader Jozef, mee had geholpen als timmerman, en dat Maria zijn
moeder was. Jezus vertelde op de sabbat in de synagoge van zijn dorp, waar ook familieleden, vrienden en
klasgenoten van vroeger aanwezig waren over zijn visie over God en de wereld,'Het koninkrijk van God is nabij'
zei Hij. 'Ik zal het jullie laten zien, dus bekeer je; en ga je bezig houden met de werkelijk belangrijke dingen
van je leven.' Hij maakte indruk bij de aanwezigen, maar zij konden hun oren niet geloven, de meeste toonden niet
de minste bewondering en geloofden geen zier van wat Hij hun vertelde, dit kwam omdat Hij niet beantwoordde
aan wat ze van Hem verwachtte. Ze wilden niet in Hem geloven en luisteren, en hadden geen belangstelling voor
voor zijn daden. Weer anderen vonden Hem een verwaande kwast, wat verbeeldt Hij zich wel? Waar haalt Hij al
die wijsheid en wonderen vandaan? Ze hadden nl. vernomen van de genezing van die vrouw met bloedziekte, en de
opwekking van het kind van Jaïrus. Je zou verwachtte dat de toehoorders daar positief op zouden reageren en een
beetje trots op hun dorpsgenoot zouden zijn, maar ze zijn helemaal niet trots en wijzen Hem af, want wat denkt die
timmermans zoon wel wat Hij is? Jezus zegt enkel dat Hij niet anders verwacht had, want een profeet heeft nooit
succes in zijn eigen stad. Hij is echter wel verwonderd over hun ongeloof, en door hun negatieve reacties kan Hij geen
enkel wonder verrichten, alleen een paar zieken genezen. Misschien had Jezus er wel spijt van dat Hij in zijn eigen dorp
gezegd had waar Hijzelf zo vol van was, maar dat weten we niet. Wat we wel weten is dat God sprak door Jezus, maar
ze geloofden Hem niet, Hij was voor hen veel te gewoon en veel te menselijk, Hij was niet meer dan zij vonden ze.
Maar Jezus was een profeet, Hij bracht een boodschap van liefde, en zorg voor de medemens en ook van oprechtheid
en waarachtigheid en velen vonden dat prachtig en voelden zich aangesproken. Het zou wel eens goed zijn als je jezelf
eens zou afvragen wie Jezus voor je is, en eerlijker proberen te zijn tegenover Hem dan zijn dorpsgenoten, is Hij de
Messias, de Zoon van God, of is Hij iemand die ver van mij afstaat en mij niet raakt met zijn woorden en daden van liefde
en vrede? Is Hij voor mij de Mensenzoon die mij bij dichterbij God brengt? Het zou goed zijn als ik in al mijn vrijheid en
vrije tijd een beetje werk aan het vertrouwen in Jezus, dan maak ik er alleszins een mooie en goede zomer van.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************

Kleine Moeite


'Kleine Moeite', was een dwergje dat je amper kon zien staan,
maar bij schemerdonker zag je hem op kousenvoetjes gaan.

'Kleine Moeite', ging dan kijken of hij ergens helpen kon.
Zomaar iemand die alleen was bracht hij dan zijn eigen zon.

Overal in de omtrek was het ventje wel bemind,
maar als men hem wilde danken verdween hij als de wind.

'Kleine Moeite', zei hij dan lachend als hij weer 'n lichtje bracht,
tot de ander het weer zag zitten, dan verdween hij in de nacht.

De hoeveelheid van zijn lichtjes groeide wonderbaarlijk aan,
waar die rijkdom wel vandaan kwam zul je dadelijk verstaan.

Want in 't kleine dwergenhartje brandde steeds 'n warm en helder licht,
'n licht, dat nooit meer kon verdwijnen: het was op 'n ander mens gericht.
*****************************************************************

Niet alleen


Barmhartige God, mijn leven is mij lief; ik wil er zo graag iets goeds van maken.
Daar doe ik alles voor! Maar God, ik merk dat ik dat niet alleen kan, open mijn
ogen voor wat écht belangrijk is, en bevestig mij in mijn keuze voor het leven.
Geef mij Je kracht zodat ik U kan volgen op uw weg.
**********************************************************************

Vragen om hulp


Heer, U bent de diepere zin in mijn bestaan.
Door U en met U sta ik in dit leven.
De grote lijn van mijn leven wordt door U bepaald.
Maar mag ik U ook vragen mij te helpen in de kleine dingen van alle dag.
Ik voel mij vaak in die kleine dingen zo hulpeloos, en met U gaat het beter.
Blijf bij me, Heer, in alles wat ik denk en doe.
( Toon Hermans)
******************************************************************

Vakantie


Een eenvoudig vakantie-moment, waarop het je lukt de drukte van deze hectische tijd los te laten,
al zijn de mogelijkheden nog beperkt, het kan zo deugddoend zijn. Je gaat met andere ogen kijken
naar jezelf, naar de natuur, naar mensen om je heen en naar de wereld.
Je komt misschien ook tot danken voor van alles en nog wat, ja en ook tot dankend bidden.
Dank je wel Heer voor deze vakantietijd en de mogelijkheden die we nu weer kunnen.
Dank voor de mooie natuur waarin ik tot verademing kan komen, dank je wel voor de mensen met wie
ik weer op weg mag gaan, om leuke dingen te doen, dank je wel voor mijn leven en voor wat ik nog allemaal
kan en de kansen om het uit te bouwen. Dank je wel voor de inspiratie tot inzet voor anderen, maar ook
dank je wel voor jouw liefde en ondersteuning, die mensen draagt door alle tijden. Heer, soms ben ik
wel eens moe, moe van alle drukte en beslommeringen, zou ik op deze vrije dagen wat energie van U mogen
bijtanken om verder te kunnen straks? Dank U wel!
(Martien)
*********************************************************************************************

Archief preken