Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 7 en 8 juli 2018

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 7/8 juli 2018

Op de sabbat begon Jezus onderricht te geven.
De toehoorders waren verbaasd en zeiden: 'Waar heeft hij dat vandaan,
wat voor wijsheid is Hem gegeven, en dan die grote daden die Hij doet?'
( naar Marcus 6,2-30 )

Overweging bij dit zondags evangelie
Is dit niet de zoon van Jozef de timmerman en Maria?


Jezus kwam terug in zijn eigen dorp, vergezeld van zijn leerlingen, Nazareth telde zowat 150 gezinnen in die tijd,
ze leefden er landelijk onder olijfbomen en wijnstok, teelde er gerst en tarwe, en bakten hun eigen brood.
Iedereen kende elkaar, ook Jezus was er gekend van jongs af aan, en heeft daar ook met Jozef gewerkt.
Jezus vertelde o.a.. in de synagoge van zijn dorp zijn visie over God en de wereld, 'Het koninkrijk van God is nabij'. zegt Hij,
'Ik zal het jullie laten zien, dus bekeer je; ga je bezig houden met de werkelijk belangrijke dingen van het leven'.
Het maakte indruk, de aanwezigen konden hun oren niet geloven, maar de meesten toonden niet de minste verwondering,
en geloofden geen zier van wat Hij hun vertelde, omdat Hij niet beantwoordde aan wat ze van Hem verwachtte.
Waar haalt Hij zijn gezag en wijsheid vandaan en indien Hij al wonderbaarlijke dingen zou hebben gedaan, van wie heeft Hij die macht? Ze zaten vast in hun vooroordelen, de zoon van een  eenvoudige dorpstimmerman, en iedereen kende zijn moeder, zijn broers en zussen, en dan zo sterk uit de band springen!
Jezus gaat echter niet in op hun reageren, knoopt geen gesprek aan, maar antwoord met een variatie op een bekend gezegde,
van de profeet die in eigen stad en land miskend wordt,'door zijn eigen verwanten' voegt Hij eraan toe.
Marcus verteld dan dat Hij daar geen enkel wonder kon doen, Jezus was verbaast, geschokt, erg geraakt over het ongeloof van deze mensen. Hij is geen oppermachtige wonderdoener maar iemand die afhankelijk is van de openheid van de ander.
Hoe zou ik gereageerd hebben als ik ook toehoorder was geweest, lijk ik niet wat op hun?

Zoals zij zit ook ik misschien vast in vooroordelen en clichés, over Jezus denk ik in de woorden en begrippen die mij zijn aangeleerd,
ik ken ze bijna van buiten en sta er niet zo bij stil, de zondagse evangelies heb ik al zo vaak horen voorlezen, dat ik niet meer zo aandachtig luister. Laat ik proberen de Blijde Boodschap opnieuw te ontdekken, en te beluisteren met 'gewassen' oren.
Er is in deze dagen ook nog veel ongeloof, meestal heeft dat betrekking op de kerk m.n.. door hun standpunten, maar ook ander ongeloof, dat de Boodschap zelf raakt, het idee dat Gods koninkrijk dichtbij is en dat mij dat moet veranderen, lijkt te mooi om waar te zijn. Na bijv. Auschwitz en nog vele andere verschrikkelijke gebeurtenissen, kan ik niet meer zo gemakkelijk geloven in een God die werkelijk zal ingrijpen. De nabijheid van God kan ik niet zo gemakkelijk serieus nemen het valt ook moeilijk om werkelijk te kiezen voor mijn naasten in dit ik-tijdperk. Jezus' woorden lijken voor velen te soft, ze oogsten wel brede sympathie maar weinig aanhang.
Zou het kunnen dat mijn twijfels samenhangen met een soort weerstand om in het gewone alledaagse iets bijzonders en goddelijks te zien? Misschien is dat de kern van geloof: het gewone kunnen beleven als verwonderlijk en goddelijk, het opkomen van de morgenzon,
een dag van groeizame regen, het vertederende van een klein kind, verliefdheid van twee mensen, trouwe zorg aan een ziekbed, de smaak van zoete kersen. Het ervaren als een geschenk om dankbaar mee te zijn, als een getuigenis van een Schepper.
Zoal Jezus in de synagoge van Nazareth, zijn er ook in deze tijd nog mensen met profeten allures die miskend worden, personen met een gedrevenheid en bekommering om belangrijke kwesties voor de mensheid en de aarde.
Personen en organisaties die hun nek durven uit te steken om overheersende gewoonten en denkwijzen grondig in vraag te stellen, en die onmogelijk lijken. Denken we aan bekende namen als: bisschop Romero, M.L. King, onze huidige Paus Franciscus, maar ook groepen die werken rond behoud van de aarde, eerlijke handel, mensenrechten, vrede en vluchtelingenprobleemmathiek, duurzame energie en landbouw... Al die vele pioniers met hun bescheiden initiatieven die weggelachen worden of werden, totdat plots iedereen het altijd wel geweten had... Jezus kon bij de Nazarenen geen wonderen doen wegens ongeloof, laat ik ervoor zorgen dat ik niet in hetzelfde bedje ziek ben.
( preken. be + embe)

 

Archief preken