Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd - Palm of passiezondag -4 en 5 april 2020


Preek van de week voor de Veertigdagentijd - Palm of passiezondag -4/5 april 2020

Bij Jezus' intrede in Jeruzalem spreidden veel mensen hun mantels uit op de weg,
of ze sneden takken van de bomen en juichten Hem toe: Gezegend is Hij die komt
in de naam van de Heer.
( naar Matteüs 21,8-9)

overweging bij dit zondags evangelie

Palm en kruis

Palm of passiezondag heeft iets weg van een karikatuur, een koning op een ezel het is net een spotprent.
Vandaag klinkt hosanna door de straten van Jeruzalem, over een paar dagen is het:'aan het kruis met Hem.'
Het zijn dé elementen voor een dramatisch verhaal. Het Joodse volk in Israël leeft onder druk van de Romeinse bezetting,
en in die omstandigheden duiken er verhalen op over een onbekende man ergens uit het noorden van het land, Galilea.
Er wordt vertelt dat Hij mensen moed in spreekt, nieuwe hoop geeft, fouten vergeeft, en je erbij laat horen en waar
Hij kwam bloeide het leven op. En langzaam aan gaan de mensen steeds meer hopen op zijn komst naar Jeruzalem:
als Hij toch eens koning zou worden, wat zou het ons dan goed gaan, zo wordt er gedacht. Jezus wist dat Hij felle
tegenwind zou ondervinden want daar in Jeruzalem zetelen de hoge priesters, oudsten en de schrifgeleerden, die zich
ergerden aan de groeiende belangstelling voor die man van Nazareth. Zij voelden zich bedreigd in hun positie, en dreigden
hun macht en aanzien over het volk te verliezen door Jezus' optreden, daarom smeden zij gezamenlijk plannen hoe ze die
ontwikkeling in de kiem kunnen smoren. Het ezeltje was het vervoermiddel van de arme man, maar zo stond in de Schrift

ook van de Messias  en  Jezus wilde niet boven de gewone mens uitsteken,
maar juist gelijk zijn aan de gewone eenvoudige mens op straat, aan hen die zijn boodschap kennelijk wel begrepen, vaak
waren zij arm en hadden niets te verliezen. Het zijn juist die mensen die in Hem iets ervaren van Gods goedheid, liefde,
nabijheid in hun kleinheid, ziekte of lijden. Het zijn ook die mensen die Hem ervaren als Messias, de Verlosser. Hij,de man
van Nazareth merkt mensen op als ze ziek zijn, verdrietig of teleurgesteld zijn, eenzaam of stuurloos geslagen door het leven.
De pijn van die mensen wordt zijn pijn, meer dan eens heeft Hij tranen in zijn ogen, Hij houdt van mensen, juist van die mensen.
Zij lopen te hoop en gaan uit hun dak als ze Hem in Jeruzalem zien, zij roepen namen die bij zo'n bijzonder iemand passen:
hosanna Messias, Verlosser, Koning, Profeet. Jezus is volledig gelijk geworden aan ons als mens, Hij heeft het menselijk geluk
gekend, maar ook het menselijk lijden, leed en pijn gedeeld en doorgemaakt. Jezus was een echte doorzetter, Hij ging door met
wat Hij begonnen was ondanks alle tegenslag die Hij te verwerken kreeg, in Jeruzalem moest Hij zijn zending afronden en
voltooien, zijn triomfantelijke intocht is het begin van zijn einde! Hij ging door waar anderen af zouden haken en waarom?
Omdat Hij geloofde in zijn opdracht, in de taak die zijn  hemelse Vader Hem toevertrouwd had, en die Jezus vraagt ook aan mij,
als zijn volgeling:'Wees toch geen dood hout maar levend hout, ga door ook al begin je moedeloos te worden, bij alle
negatieve dingen die je om je heen ziet.' Er gaat best veel mis in onze wereld, maar in feite gebeurt dat door een relatief klein
aantal mensen die verkeerd bezig zijn. Ook de rampen die over ons komen zoals de corana- pandemie roept veel onmacht op.
Maar een geweldige bijdrage aan de toekomst zal zijn hoop en vertrouwen, dan bouwen wij straks onze leefwereld weer op met nieuwe contacten en goede verhoudingen.

(preken.be +embe)
*****************************************************************************************************************

Bezinning

Veertigdagentijd,
Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.
Tijd om stil te staan, te bidden en verder te gaan.
Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen en te handelen.
Tijd om dichter bij jezelf te komen.
Tijd om naar anderen te gaan.
Tijd om God terug op het spoor te komen.
Veertigdagentijd,
Tijd om los te laten.
Tijd om vast te houden.
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.

Archief preken