Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Veertigdagentijd - Witte donderdag 29 maart 2018.

Preek van de week voor de Veertigdagentijd - Witte donderdag 29 maart 2018.
Het gebeurde tijdens een maaltijd.
Jezus goot water in een kom en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen.
Hij zei: 'Laat dit een voorbeeld zijn: je moet doen zoals Ik voor jullie deed!'
(Lees ook Johannes 13,1 - 15)

overweging bij dit evangelie

Aan tafel

De maaltijd is begonnen, iedereen zit aan tafel, Jezus zal nog maar een aantal uren leven.
Hij staart over de hoofden de verte in, de glimlach van Palmzondag nog om de lippen.
Ik kijk mee mee naar wat Hij ziet, de wereld door zijn ogen, naar al wat mensen elkaar aandoen,
voor macht, geld, eigen ik en uitwassen van 'geloof', geweld in steden en landen, verdriet in huizen en straten.
Over de tafel van het avondmaal staart Hij de wereld in, zijn wereld.
Maar zie, opeens staat Jezus op van tafel, Hij wil deze laatste uren gebruiken om nog eens duidelijk te maken
wat de betekenis is van zijn hele leven, en Zijn aanstaande terechtstelling.
Hij staat op en begint mij nota bene de voeten te wassen, te gek voor woorden, iemand zijn voeten wassen,
dat is het werk voor de allerlaagste, en dat gaat Hij als rabbi doen, dat slavenwerk, ik ben verbijsterd.
En dat is kennelijk ook zijn bedoeling, want Hij wil mij hiermee zijn testament nalaten, een paar tekens, die niet mis te verstaan zijn.
Ik moet anderen de voeten wassen en brood en wijn met anderen delen.
Jezus staat op van tafel en doet wat Hij gezegd heeft: 'Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen,
en dat geldt ook voor mij, je verantwoordelijk weten voor het welzijn van de ander, je daarvoor inzetten.
Hierna zet Hij zich weer aan tafel, vóór Hem staan brood en een beker.
Brood als het mensenleven, is het gezaaid, gemaaid, geoogst en met zorg bereid, brood wat we met elkaar breken en delen,
de moeite en de zorg die ik doe voor het geluk van anderen, hart en ziel van mijn bestaan.
De beker, het aloude symbool van het leven dat mij van Godswege gegeven is, ieder van ons krijgt deze levensbeker gegeven,
een beker twijfel en geloof, gaven en opgaven, om hem samen met God tot de bodem toe te drinken.
Met dat brood en die beker zit Hij daar aan tafel, zich bewust van zijn komende dood.
En ik zit daarbij en heb geen woorden, wat moet ik met dit moment?
Maar Jezus neemt dat brood, dat hier staat voor ZIJN eigen bestaan in levende lijve, Hij breekt het en zegt:
'Mijn lichaam is dit, neemt, eet, want hiermee deel Ik met jou mijn hele bestaan'
Ook de beker van zijn bloedeigen leven schenkt Hij weg aan mij:
'Neemt en drink hieruit, zo moet je zijn, zo moet je mij volgen' , wil Hij zeggen.
Begrijp je wat ik je heb voorgedaan, dat je met Mij verbonden moet blijven, en samen met Mij je leven moet wegschenken in dienstbaarheid.
Ik zit met tranen in mijn ogen naar Hem te kijken, dit eenvoudige gebaar laat Hij mij na als een herkenningsteken,
doe dit in gedachtenis aan Mij!
( preken.be + embe)

Laatste avondmaal
'Maar nu samen aan tafel is het goed', zei Jezus.
'We delen het brood en geven de wijn door, doe dat voortaan ook als Ik er niet meer ben.
Herinner dan bij brood mij in levende lijve', zei Hij.
'En denk bij wijn aan een mens van vlees en bloed, blijf dit doen wat ik zei'.

Archief preken