Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag van de Advent 23 en 24 december 2017

Preek van de week voor de vierde zondag van de advent 23/24 december 2017

De engel Gabriel werd door God gezonden naar Maria.
'Ik begroet je, gezegende', zei hij.
'Je zult moeder worden, want God is met je.
Kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen.'
( naar Lucas 1,26.28.31.35)

overweging bij dit zondags evangelie

Maria, Moeder van alle gelovigen

Op het einde van deze Advent, op de vooravond van de geboorte van Jezus,
richten we onze ogen op Maria, de Moeder van Jezus.
'De engel werd van Godswege gezonden naar Maria' zo lezen we in het evangelie.
God vraagt aan een meisje of ze de moeder wil zijn van zijn Zoon.
Dat meisje is geen koninklijke of keizerlijke prinses die hoog boven het volk leeft,
maar een eenvoudig meisje uit het volk, ze woont in Nazareth in Galilea,
Galilea geldt in die tijd al als niets, uit Nazareth kon dus niets goeds komen.
Maar uitgerekend zij krijgt een boodschap: 'de Heer is met u...u hebt genade gevonden bij God...
u zult een zoon ter wereld brengen... Hij zal zoon van de Allerhoogste worden genoemd'.
Het antwoord van Maria hierop in dit beeldverhaal:, 'Ik? Hoe kan dat? Wie ben ik?'.
Alle heil begint bij God, Hij heeft altijd het eerste woord, ook Maria's roeping kwam van boven.
Zij heeft zich haar taak niet zelf toegemeten, plotseling en onverwacht zag zij zich geplaatst
voor een taak die haar mogelijkheden ver te boven ging.
De grootste gaven van God moet je niet zoeken, je kan je er alleen voor open stellen.
Maria heeft haar leven zelf niet gepland, zij heeft zich gewoon ter beschikking gesteld voor God.
Door Maria zocht God de verbinding met de mens,  en als mens was Maria vrij om hierop in te gaan.
Zij mocht de vraag stellen: 'hoe kan dat geschieden'?.

( aankondigingsplaats van Maria in de basiliek van Nazareth)
Maar bij God is niets onmogelijk!
God wacht geduldig totdat Maria met haar antwoord in het reine was,
 maar Maria beseft wel dat alle vragen haar geen zekerheid zullen geven en daarom vertrouwt zij zich toe aan Gods woord:
'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord'.
Maar Maria heeft Gods aanwezigheid in haar leven niet altijd begrepen, Lucas zegt twee keer:
 'Maria begreep deze woorden niet en overwoog ze bij zich zelf'.
Zij nam het onbegrijpelijke op in haar hart; zij probeerde de gebeurtenissen met elkaar te verbinden,
om er de diepe zin van te kunnen vatten.
Haar geloof was vervuld van hoop, van de zekerheid dat God trouw blijft aan zijn woord, ook als ik dat niet zie.
Zo is Maria voor ieder van ons een voorbeeld, een Moeder in het geloof.
Gods roepstem zal ook doorbreken in mijn leven, ik kan mijn leven niet plannen en mijn toekomst niet berekenen.
Het leven komt naar mij toe en de toekomst wordt vaak door omstandigheden gemaakt, vaak anders dan ik zou willen.
Het komt erop aan dat ik evenals Maria mij durf toevertrouwen aan God, zoals Maria zal ik niet alles begrijpen,
maar naar Maria's voorbeeld mag ik niet hopeloos worden, ook als mijn leven dreigt in te storten.
Laat voor mij Maria een teken zijn dat God trouw is, dat Hij met mij is.
Dat deze Advent mijn verlangen naar Kerstmis gegroeid mag zijn: de geboorte van God de Heer in ons midden en in elk van ons.
( preken.be + embe)

 

Archief preken