Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag van de Paastijd 11 en 12 mei 2019

Preek van de week voor de vierde zondag van de Paastijd, roepingenzondag en Moederdag 11 en 12 mei 2019

'Mijn schapen luisteren naar mijn stem', zei Jezus.
'Ik ken ze en ze volgen Mij.
Ik geef hun eeuwig leven: nooit zullen ze verloren gaan.
Want Ik en de Vader, Wij zijn één.'
( naar Johannes 10, 27-30. Lees ook Johannes 10, 27-30)

Allemaal herders...

Een herder met een lam op zijn schouders, die bekende afbeelding staat natuurlijk symbool voor Jezus, want Hij is de Goede Herder.
'Mijn schapen luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze en ze volgen Mij', wordt deze keer in het wellicht kortste evangelie
van het jaar beschreven door Johannes, kort maar krachtig.
Dat blijkt al uit dat ene zinnetje; Zijn schapen luisteren naar Hem, Hij kent ze en ze volgen Hem.
In deze lente kan het je verbeelding nog versterken, want op vele plaatsen hebben de schapen lammeren gekregen,
in vele weilanden is het vol dartelheid.
Voor de meesten onder ons is een herder met een kudde schapen tegenwoordig veelal een bezienswaardigheid, voor Jezus' tijdgenoten behoorde dat tot het dagelijks leven, zij kende de mogelijkheden en talenten van hun schapen, zij waren voor hun levensbehoefte, eten,drinken en kleding van hun schapen afhankelijk.
Daarom stond en leefde het schaap dicht bij de mens, het was vaak hun enige bezit en inkomsten.
Dat de evangelist Johannes, Jezus zo voorstelt komt natuurlijk door het beeld van een herder uit Jezus tijd.
En Jezus zelf vertelde er parabels over en vergeleek zichzelf met een herder, Jezus als de Goede Herder,
is een van de oudste en meest geliefde Christusvoorstellingen.
Zijn wij dan een kudde makke schapen die achter de herder aanlopen? Neen, zo'n kudde zijn we niet,
en we worden ook niet door blaffende herdershonden in de pas gehouden.
Jezus gaat gewoon voor ons uit, Hij wijst de weg, en Hij kijkt niet dreigend achterom, je kan Hem volgen of niet,
bijgevolg lopen er nogal wat schapen verloren, omdat ze andere wegen gaan, of omdat ze gewoonweg niet willen volgen.
Dat is vandaag zo en dat is nooit anders geweest, mensen die denken het allemaal op eigen houtje aan te kunnen, zullen ervaren
dat ze broos en kwetsbaar zijn, we hebben de anderen gewoon nodig.
Wie toch meent het allemaal op eigen kracht te kunnen, maakt zichzelf iets wijs,
daarom grijpt Jezus zo graag terug naar het beeld van de kudde met de zorgende herder.
Aan mij de keuze om Jezus' weg wél te volgen en naar zijn stem, naar zijn woorden te luisteren.
Je doet dat omdat je dat wilt doen, en omdat je zijn weg een goede weg vindt, een weg door het leven, een weg naar elkaar en naar God.
Jezus roept mij op Hem te volgen, maar tegelijk vraagt Hij om zelf ook een goede herder te zijn, een goede herder voor allen die mij gegeven zijn, en die mijn levenspad kruisen, daartoe ben ik geroepen, elk jaar op de vierde zondag van Pasen, op de zondag van de Goede Herder, is het roepingenzondag.
Geroepen zijn we allemaal, we zijn allemaal schaap én herder, hebben elkaar nodig, maar moeten ook onze verantwoordelijkheid in de kudde op ons nemen.
Wanneer Jezus de herder is, dan ben ik graag zijn schaap, want menselijke herders kun je niet altijd vertrouwen , met Jezus kan ik zonder vrees zeggen:
'Uw wil geschiede, want in uw leiding kan ik vertrouwen hebben!'
Jezus kent zijn schapen bij hun naam, dat wil zeggen dat iedereen voor Hem waarde heeft, en dat Hij rekening houdt met de eigenheid van ieder van ons, en met je situatie, bij Hem mag je zijn wie je werkelijk bent!
Voor Hem hoef je niet volmaakt te zijn, Hij kent je met je goeie en minder goeie kanten, Hij laat je niet in de kou staan.
Daarom is Hij de Goede Herder.
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************************************

Gebed
God, waar kunnen wij vandaag de stem van de Herder horen?
Klinkt Hij in het lied van de stemlozen, horen we Hem in de roep om gezelschap waar eenzaamheid is,
of in het smeken van een zieke of stervende?
Of klinkt Hij in de vreugde van een kind dat nog blij kan zijn met kleine dingen,
in mensen die anderen doen opstaan uit hun miserie?
Horen we Hem in de pracht van kunst die ons hart raakt of in het gewone alledaagse?
Waar kunnen we vandaag de Herder horen? Misschien moeten we eerst proberen te luisteren.


 

Archief preken