Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd 10 en 11 maart 2018

Preek van de week voor de vierde zondag  van de veertigdagentijd zondag  Laetare - halfvasten - 10/11 maart 2018

Zoveel hield God van de wereld, dat Hij zijn eigen Zoon heeft gegeven om redding te brengen.
Wie de waarheid doet, komt naar het licht, opdat zal blijken dat zijn daden in God zijn gedaan.
( Lees ook Johannes 3,14-21)

overweging bij dit zondags evangelie

Gods licht schijnt in het duister

De farizeeër Nikodemus zoekt Jezus op en ondervraagt Hem, hij vindt Jezus heel bijzonder omdat Hij zoveel goede tekenen doet.
Jezus jaagt hem niet weg maar nodigt hem uit zijn leven te veranderen.
'Ik ben het licht' zegt Jezus, 'en als je niet langer in het donker blijft staan, maar naar het licht in de wereld kijkt,
dan kun je opnieuw beginnen en zal Ik er zijn voor jou'.
Jezus denkt aan een nieuw begin dat ieder mens persoonlijk kan maken in het gewone leven,
niet dat je opeens een heilige wordt, maar dat je in je leven nieuwe actiepunten eens duidelijk op de eerste plaats zet.
Het zijn hele nuchtere dingen zoals; het zal mij niet meer gaan om geld of gewin maar om de mensen voor wie ik leven mag,
of het zal mij vanaf heden gaan om de dingen die echt belangrijk zijn of niet.
Het Licht kwam in de wereld, maar de mensen houden meer van de duisternis dan van het licht, lezen we in het evangelie.
Jezus is het Licht, maar wij vinden dat we het licht niet nodig hebben, wij zullen zelf wel uitmaken hoe we ons leven inrichten,
en hebben dan ook geen behoefte aan Jezus als redder of richting, en wij voelen ons zonder Hem ook wel gelukkig.
Maar kijk eens naar gruwelijkheden, onderdrukking, uitbuiting, armoede, vluchtelingen: hoe anders heeft onze God zijn schepping gewild.
We lezen vandaag ook in het evangelie waar Jezus heel aangrijpend zegt:
'Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan'.
Als we kijken naar alle ellende in onze wereld, dan vragen we ons wellicht af of die wereld het goddelijk geschenk dat Jezus is, wel aangenomen heeft.
Die vraag moeten we trouwens ook aan ons zelf stellen: ben ik zelf wel blij en gelukkig met het goddelijk geschenk dat Jezus is?
Hijzelf is het licht, het licht dat mij de weg wijst die Hij gaat, en dat is de weg naar zijn Vader, en de weg van liefde en vrede,
van rechtvaardigheid en van hulp aan mensen in nood.
Maar ga ik die weg wel? Of ga ik liever de weg van de paria van deze tijd, en dat is dat alles in het leven en in de maatschappij om geld en macht draait.
Niet de mens staat centraal, maar geld en macht staat centraal. En met oorlog en geweld voeren sommige leiders van de wereld die macht op. Met geheime wapens worden mensen bang gemaakt om de sterkste te zijn. Zodat mensen bang worden.
Dat is wat Jezus bedoelt wanneer Hij zegt dat velen meer houden van de duisternis dan van het licht,
de duisternis van het alleen maar leven voor zichzelf van niets geven om en aan anderen, van elke dag meer en meer,
Vastentijd, even de woestijn van mijn leven intrekken, stilte en rust zoeken, weg uit de gejaagdheid en oppervlakkigheid van mijn dagelijks bestaan,
leeg worden van wat mij gevangen houdt om te groeien in verbondenheid.
( preken.be + embe)

*************************************************************************************************************************************
Vastnemen, vasthouden, vastklampen

Vastnemen, vasthouden, vastklampen, vaststaan, vastlopen,
vastrijden, vasthechten, vastspelden, vastspijkeren,
onze taal is rijk om aan te tonen hoe wij in allerlei situaties
erin slagen om mens en wereld aan ons denken en doen vast te binden.


Vastentijd,
is die tijd nemen om houdingen die krampachtig zijn geworden wat te lossen.


Vastentijd,
is die houding zuurstof geven om zich aan te passen aan de nieuwe wijzen van samenleven.

Vastentijd,
is 40 dagen lang laten horen, zien en voelen dat loslaten bevrijdend kan zijn.
( Antoon Vandeputte)


 

Archief preken