Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag door het jaar 5 en 6 februari 2022

Preek van de week voor de vijfde zondag door het jaar 5 en 6 februari 2022

Jezus stapte in de boot van Simon en vanuit de boot sprak
Hij de mensen toe. Daarna zei Hij tegen Simon:'Vaar nu het
meer op naar diep water. Daar moeten jullie je netten uitwerpen.
(naar Lucas 5,3-4)

overweging bij dit zondags evangelie


We zitten in dezelfde boot, zeker nu!


Lucas schrijft deze keer in zijn verhaal, dat er weer mensen in grote getale naar Jezus kwamen luisteren,
aan de oever van het meer van Galilea, Hij stapte daarvoor in de boot bij Petrus, om tot de toehoorders
zijn verhaal te kunnen vertellen. Wat Hij precies vertelde staat niet omschreven, maar het zal zoals vaak
wel gegaan zijn over eerlijke zorg voor de medemens, dat thema komt eigenlijk altijd terug in zijn verkondiging.
En natuurlijk over de zorg van zijn Vader voor alle mensen, en hoe zelf zorg moeten dragen voor elkaar, de mensen
vonden Jezus zo boeiend spreken, dat zij de zorgen van de dag vergaten, en alles weer in een ander licht gingen
zien. En waar Jezus meestal mee eindigt is dit:'Niet alleen woorden, maar ook daden, niet alleen maar praten over
liefde en dienstbaarheid, maar ook gewoon doen.' Toen Hij uitgesproken was, zei Hij tegen Petrus:'En nu aan het
werk, gooi de netten maar uit', maar Petrus antwoord:'De hele nacht hebben we gezwoegd, en hebben niets gevangen,'
in stilte denkt Petrus:'Wat weet Jezus nou van vissen af, Hij is toch immers een zoon van een timmerman.' Jezus
weet inderdaad niet veel van vissen af, maar Hij weet wel waar de vis zit. Jezus geeft opdracht naar de diepte van
het meer te varen, Petrus weet dat overdag geen visje te vangen valt, maar gooit toch de netten nog eens uit, op
het woord van Jezus. De goeie Petrus schrikt zich een ongeluk, als ze een enorme hoeveelheid vis vangen, de netten
dreigden te scheuren en hun bootje was te klein, en dreigde onder te gaan. De les die we hieruit kunnen trekken is:
Als je iets helemaal niet ziet zitten en denkt: Wat ik ook doe het haalt niets uit, maar denk dan eens aan de woorden
van Jezus, om het toch weer eens te proberen, dat misschien meer oplevert dan waar je op gehoopt had. In dit verhaal
maakt Jezus duidelijk dat het Hem niet gaat om de vissen, maar om mensen, mensen redden die dreigen te verdrinken,
in een zee van armoede, van ziekte, eenzaamheid, of die het niet meer zien zitten door allerlei problemen of teleurstel-
lingen die ze in hun leven tegenkomen, door moedeloze gedachten van veel pijn en verdriet, dat we troost en steun geven
aan deze mensen. Als je om je heen kijkt, zijn er best veel mensen die het moeilijk hebben, en soms in uitzichtloze
situaties verkeren al bijna twee jaar. Zo werden de vissers ook vissers van mensen, om mensen te redden die dreigen
te verdrinken in het kwaad van de wereld, en dat is ook onze roeping, maar ieder op zijn eigen manier. We zijn ook
geroepen om in beweging te komen en te blijven, samen met elkaar, en dan kun je iets teweeg brengen, want alle beetjes
helpen. Te gemakkelijk geven we vaak toe aan het gevoel van moedeloosheid, als we de grote problemen in de wereld zien,
of in de kleine wereld om ons heen, er valt toch niets aan te doen om het te veranderen, en dan gebeurt er ook niets.
Op het woord van Jezus gingen Petrus en zijn vrienden het toch maar weer eens proberen, en dat is ook de opdracht
voor ieder van ons, we moeten elkaar allemaal opvissen uit het water van verdriet en ellende, zo zijn we allemaal vissers
van mensen, en dat kunnen we als we vertrouwen hebben in Gods hulp. Laten we Jezus meenemen op onze levensboot,
Hij is een veilige weg, een licht in het donker dat leven kan zijn, Hij heeft woorden van geloof, hoop en vooral liefde.
Laat ik in Jezus' naam en met zijn hulp, een goede mensenvisser proberen te zijn, mijn netten nog eens uitgooien, en
geloven dat het gaat lukken. Jezus zegt aan het slot van dit verhaal van Lucas:'Laten we zelf Gods warme ogen, Gods
tedere handen, Gods zorgende voeten, en Gods luisterende oren zijn voor elkaar en voor al onze medemensen.'
(preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************

Geloofsbelijdenis


Geloof in God die de wereld heeft bestemd voor het geluk van zijn mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van zijn Vader gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zover gegaan, dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Geloof dat zijn Geest nog steeds mensen blijft bezielen,
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Geloof in mensen die in zijn voetsporen treden,
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde, zij zijn het licht van de wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren,
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen!'
*******************************************************************

Met Jezus in je boot


Laat Jezus in de boot van mijn leven stappen, Heer,
en mij uitnodigen om samen met Hem het meer op te gaan,
en naar het diepe te varen.
En als Hij mij dan vraagt de netten nog één keer uit te gooien,
geef mij dan de durf mij helemaal aan Hem toe te vertrouwen,
zodat ik kan ervaren dat het wonder van mijn leven, in uw liefde ligt.
Neem alle angst van me weg, en laat me in Jezus' naam
mensen opvangen in een net van vriendschap en solidariteit.
(Erwin Roosen)
************************************************************

Op zoek naar de Jezus


Jezus, Jij kent mijn hart.
Jij weet hoezeer ik verlang naar vreugde en geluk.
Als het donker is, zoek ik naar licht;
als het koud is, naar warmte;
ben ik in nood, dan zie ik uit naar Jouw die mij kan helpen.
Kom in mijn bestaan, neem mij bij mijn hand,
verwarm mijn hart en verlicht mijn levenspad.
Spreek tot mij uw woord van vrede en laat mij geborgen zijn
in uw liefde die alle kennis te boven gaat.
*****************************************************

Vader, Zoon en Geest voor ons


Wij loven U, Vader, scheppende Kracht en Bron van Liefde.
Wij loven U, Jezus, Zoon van God, Jij bent de weg, waarheid en leven voor ons.
Wij loven U, Heilige Geest, voor inspiratievuur en brandende liefdeskracht.

Vrede op aarde, voor mensen die eenvoudig zijn, barmhartig zijn,
en die willen luisteren naar uw Woord en er ook naar leven.

Vrede op onze aarde, en liefde onder alle mensen,
liefde die nieuw kan maken en heelt, liefde die hoop geeft,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid.
**********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
je vissersvrienden waren goede helpers,
ze trokken overal met je mee.
Toen Jij er jammer genoeg niet meer was,
vertelden zij toch aan iedereen over Jou.
Maak van ons ook maar goede helpers,
die Jou 'levend' houden altijd en overal.Archief preken