Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag in de paastijd 1 en 2 mei 2021


Preek van de week in de vijfde zondag van de Paastijd 1 en 2 mei 2021

'Laten we met elkaar verbonden blijven', zei Jezus.
'Want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
zo kunnen jullie ook geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft.'
(naar Johannes 15,4)

overweging bij dit zondags evangelie

Wijnstok en ranken, snoeien en blijven groeien

Het is opvallend hoe dikwijls Jezus voorbeelden aan haalt uit de natuur, om duidelijk te maken
wat een gelovig leven voor ons kan betekenen. Juist omdat die natuurbeelden zo gewoon en
alledaags zijn zoals: graan/brood, druiven/wijn, water, schapen, licht, vuur en deze keer gaat het
over druiven/wijnstokken en ranken/twijgen. Je moet er wel even over nadenken om de betekenis
ervan te kunnen begrijpen. In deze beeldparabel heeft Jezus het dus over de wijnstok en zijn ranken,
dit om de verbondenheid met Hem en ons als geloofsgenoten duidelijk te maken in een gemeenschap.
Die verbondenheid is een levensvoorwaarde volgens Hem, 'zonder Mij kun je niets.' Maar zonder Jezus
kun je ook best leven, kijk maar eens hoeveel mensen dat doen, en in de jongere generaties worden het
er steeds meer. Maar hier wordt bedoeld in de uitspraak: om niet zomaar te leven, maar om te leven in
de Boodschap van God, over leven in verbondenheid met elkaar, om gemeenschapszin, en die kun je enkel
levend houden als we ons steeds weer laten inspireren door Jezus. Je verbonden voelen als 'rank' met
Hem, is luisteren naar zijn woorden en deze proberen om te zetten in daden in je leven. De wijnstok is
een wonder van vitaliteit, deze kan heel veel trossen druiven voortbrengen, en zijn levenskracht reikt tot
de laatste vertakkingen/ranken om vrucht te kunnen dragen. Vanuit Jezus stroomt de liefde van zijn Vader
door naar iedereen die met Hem verbonden is. Hij geeft ook aan dat je als 'rank' gevoed door zijn Woord,
rijke vruchten kan voortbrengen door ervoor een ander te zijn met aandacht, liefde, begrip, dienstbaarheid,
inzet en vrede, maar je 'rank' moet ook wel eens 'gesnoeid' worden, om vruchten te kunnen blijven dragen.
Jezus maakt daarbij wel een onderscheid tussen vruchtdragende en dorre ranken, dit alles in het teken van
vruchtbaarheid. Dat betekent voor je dat je keuzes moet maken door evt. te 'snoeien' om de groeikracht in
je leven te benutten, waar wil je je op concentreren, wat is je kern en wat is het belangrijkste. Maar keuzes
maken is niet altijd zo gemakkelijk maar wel af en toe nodig. Wijnstokken en ranken zijn gevoelig voor div.
invloeden van o.a. het weer, vorst, veel of te weinig regen en bijv. hagelbuien zij voor de druiven fataal, maar
ook div. schimmels en insecten kunnen de opbrengst verminderen. Daarom gaat een goede wijnboer er regel-
matig op uit om zijn wijngaard te controleren om te kijken of er problemen zijn. Zo heeft God als wijnboer ook
voortdurend zijn handen vol met ons, om onze verbinding met zijn Zoon Jezus/de wijnstok, niet te verliezen.
Want Hij weet maar al te goed hoe snel je in deze maatschappij verloren kunt gaan, en dat bijv. 'stormen en
hagelbuien' in je leven ook rap een einde kunnen maken in je geloof, hoop en liefde in Hem. Je kunt bijv. ook
geraakt worden door afgunst en roddels of jaloersheid, die zich als schimmels in je kunnen verspreiden. Echter
kunnen er ook 'groeistoornissen' optreden waar je niet om gevraagd hebt en ook geen inbreng in hebt, zoals o.a.
een ontslag, ongeluk met blijvende beperking, je gezondheid die je in de steek laat, of iemand die je niet kon
missen en weg valt of een relatie die stuk loopt. Jezus is de goede herder en Hij is de wijnstok. Laten we
proberen zijn goede schapen en ook zijn vruchtbare ranken te zijn, vergeet niet dat dat enkel kan door met Hem
verbonden te blijven, want doen we dat niet, dat lopen we als verloren schapen en brengen we als wijnranken
alleen maar zure druiven voort. Belangrijk is het verbonden zijn met elkaar, elkaar vasthouden zo kan de samen-
leving vruchten dragen van eerlijke zorg en aandacht van saamhorigheid. Een rank kan op zichzelf geen vrucht
dragen bedoelt Jezus, dus als je van Hem 'afgeknipt' bent, is het échte leven er al snel uit. Dus:'Blijf in Mij!'
( preken.be + Martien)
****************************************************************************************************

Bedankt Maria

Bedankt Maria, dat je 'ja' hebt gezegd,
terwijl je voelde dat er veel van je werd gevraagd.

Bedankt Maria, dat je 'ja' hebt gezegd,
en je zo tot dienstmeisje hebt willen maken van God.

Bedankt Maria, dat je 'ja' hebt gezegd,
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God.

Wij vragen je: help ons ook 'ja' te zeggen,
want jouw verhaal is ons verhaal, omdat ook wij in het kleine leven
van elke dag, de wereld mogen en moeten verlossen in naam
van Uw zoon Jezus.
***********************************************************

Regelmatig maak ik zelf lange natuurwandelingen, en ben dan in gedachten
ook weleens met teksten bezig, zoals deze keer met het Weesgegroet.
Maar bedank onderweg ook voor al het moois dat ik tegenkom, en van kan genieten.

Weesgegroet

Weesgegroet Maria, vol van genade de Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus
het kind van Uw schoot, Heilige Maria Moeder van God
bidt voor ons allen nu en tot in het uur van onze dood. Amen
*******************************************************

Jezus, je leeft!

Ik begrijp niet hoe of waarom, het is het grote geheim van God,
maar het moet met Jou zijn als met een boom in de winter;
hij lijkt helemaal dood, maar in de lente krijgt hij volop knoppen,
blaadjes, bloemen en vruchten - leven!
Waarom zouden we niet geloven in Jouw verrijzenis,
als de hele natuur om ons heen weer tot leven komt?
Ach, Je kent ons wel: ons geloof is vaak zó klein...
Maak Jij het groter?
( Iny Driessen, bidden met kinderen)
*********************************************************

Gebedje

Lieve Jezus,
Wij willen bij jou horen, zoals de ranken bij de druivenstruik.
Zo kunnen we goede vruchten dragen; lief zijn voor anderen,
helpen waar we kunnen, zorgen voor wie het nodig heeft.
Help jij ons daarbij? Dank je wel.
*****************************************************


Archief preken