Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag in de paastijd 28 en 29 april 2018

Preek van de week voor de vijfde zondag in de paastijd 28/29 april 2018

'Laten we met elkaar verbonden blijven', zei Jezus.
'Want zoals een rank geen vruchten kan dragen uit eigen kracht,
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft'.
( Lees ook Johannes 15,1- 8)


Overweging bij dit zondags evangelie: Groeien en snoeien...

Het is opvallend hoe dikwijls Jezus voorbeelden uit de natuur neemt om ons duidelijk te maken wat gelovig leven voor ons kan betekenen.
Juist omdat die beelden uit de natuur zo gewoon en alledaags zijn: brood, wijn, water, schapen, licht en vuur,
 moet ik er wel even bij stilstaan om er de betekenis te kunnen begrijpen.
In deze beeldparabel spreekt Jezus over de wijnstok en de ranken, om mijn verbondenheid met Hem, en met alle geloofsgenoten onder elkaar duidelijk te maken.
De wijnstok is een wonder van vitaliteit, en kan veel druiven voortbrengen, zijn levenskracht stuwt zich voort tot in de laatste vertakkingen om vrucht te kunnen dragen.
Vanuit Jezus stroomt de liefde van de Vader door naar iedereen die in liefde met Jezus verbonden is.
Hij geeft ook aan dat ik als rank, gevoed door zijn Woord, rijke vruchten kan voortbrengen, en dat het in mijn leven vaak nodig is dat mijn rank wordt gesnoeid.
Daarbij maakt Jezus een onderscheid tussen vruchtdragende en niet vruchtdragende ranken, die ofwel weggesnoeid, dan wel bijgesnoeid voor nog meer vruchtbaarheid.
Dat betekent dat ik keuzes moet maken door te snoeien, waar wil ik mij in mijn leven op concentreren, wat is de kern, mijn roeping?
Zodat alle groeikracht benut kan worden in mijn leven om uiteindelijk meer vruchten te geven.
Keuzes maken kan heel moeilijk zijn, maar is noodzakelijk.

Wijnranken zijn zeer gevoelige gewassen, verdragen geen vrieskou, hagel en lopen gevaar door schimmels en de gevreesde wijnluis.
Daarom controleert de wijnboer  de stokken regelmatig, voor tijdige herkenning en de gevaren tijdig te herkennen.
God heeft voortdurend zijn handen vol met mij, om mijn verbinding met Jezus, mijn wijnstok, niet te verliezen.
Want Hij weet hoe snel ik in het ijskoude klimaat van deze maatschappij teloor kan gaan, en stormen en hagelbuien in mijn leven,
rap een einde kunnen maken in mijn geloof, hoop en liefde.
God weet ook hoe lichtgeraakt ik kan reageren wanneer nijd en afgunst zich als schimmels in mij verspreiden, of wanneer ik ga roddelen of geruchten verspreiden.
Daarom waakt God er als wijnboer over dat ik mij altijd weer zal bezinnen van waar mijn levenskracht eigenlijk komt.
Daarnaast zijn er in ieder leven onvermijdelijk ook momenten dat er voor mij gekozen wordt, en niets wordt gevraagd, en ik niets in te brengen heb.
Dan snoei ik niet zelf, maar wordt ik gesnoeid en van mijn dromen en hoge verwachtingen afgesneden, zoveel vreugde, energie en vitaliteit in de kiem gesmoord.
Een liefde die onbeantwoord blijft, ontslag, een ongeluk met blijvend beperking,  je gezondheid laat je in de steek,
 een kinderwens blijft uit, of iemand die ik nog lang niet kan missen valt weg.
Jezus zegt: 'Ik ben de wijnstok en jij bent een van mijn ranken', en dat betekent uiteindelijk toch dat ik nooit alleen ben.
Dat ik ook op die één en dezelfde stam geënt ben, dat ik door hem gesteund wordt en en geborgen mag zijn.
En net zoals een rank op zichzelf geen vrucht draagt, zo vermaant Jezus mij ook: 'dat ik, als ik van Hem afgescheiden ben, helemaal niets kan verwezenlijken'.
Dus 'blijf in mij'.
( preken. be + embe)
****************************************************************************************************************************************************

Lente

Wordt het weer lente als de wilgenkatjes uitlopen?
Wordt het weer lente als de narcissen aarzelend beginnen te bloeien?
Wordt het weer lente als langzaam aan de knoppen aan heesters en bomen weer uitlopen?
Ja, dat zijn signalen van een aankomende lente in de natuur.
Een lente, een hernieuwing, zou dat ook niet kunnen plaatsvinden in ons eigen leven?

* Als we na een ziekte ons weer willen oprichten en meedoen met het leven?
* Als we na een bijgelegde ruzie onszelf voornemen om ons leven voortaan niet meer te laten beïnvloeden door onenigheid en gevit?
* Als we uit rouw en verdriet willen opstaan en reiken naar het licht, naar het leven?
* Als we na een periode van dorheid in ons geloofsleven weer opstaan om God en geloofsbeleving weer toe laten in ons levensritme?

God, de lente verbaast ons telkens weer met zijn krachtige tekenen van groei en bloei.
Wees Gij ook in ons leven een kracht die een nieuwe lente inluidt vol hoop en vol liefde.
( uit: Even bezinnen)

 

Archief preken