Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag van de Pasen 13 en 14 mei 2017

Paastijd - vijfde zondag van Pasen 13/14 mei 2017

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', zei Jezus.
'Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen.
Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.'
(Lees ook Johannes 14,1-12)

overweging bij dit zondags evangelie

Ruimte voor velen

In het evangelie zegt Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven;
en in het huis van mijn Vader is ruimte voor velen".
Dit komt uit een soort laatste instructie van Jezus aan zijn leerlingen bij het Laatste Avondmaal.
Maar eigenlijk spreekt Jezus rechtstreeks tegen mij; "Laat je hart niet verontrust worden"en
"In het huis van mijn Vader is ook ruimte voor jou".
Maar er is meer dan enkel troostrijk zijn en het bieden van perspectief voor het leven na de dood.
Jezus spreekt over een ruimte voor velen, een ruimte waar we samen terecht kunnen,
waar je God kunt vinden, waar je samen komt om God te ervaren, de woning van God.
"Ubi caritas et Amor, Deo ibi est", "waar vriendschap is en liefde, daar is God".
Daar wil God met ons wonen, het huis van de Vader, of in de ruimte van Gods liefde.
Maar er zit ook iets in van een uitdaging, om zelf aan het werk te gaan in dat huis van de Vader.
Samen de werken te doen die Jezus deed: liefde geven aan je medemens in de ruimste zin,
 binnen je mogelijkheden, dan is God nabij.
En dat is niet eenvoudig in deze wereld van individualisme.
In het huis van de Heer is ruimte voor velen, maar sluit ik niet te gemakkelijk mensen uit?
Heb ik de moed om naar Jezus te luisteren en daardoor de weg naar eenheid te vinden?
Een weg die ik kan vinden, als ik leef in zijn Geest, verbonden met de Vader.
Een weg van luisteren, van stil worden, van ruimte scheppen voor elkaar, van verzoening.
"Laat je hart niet verontrust worden", lezen we vandaag, maar met de hulp van Gods Geest
mogen we steeds een nieuw begin maken.
( Eelke Ligthart, diaken)
**********************************************************************************************

Maria
Maria, jij hebt 'ja' gezegd op de vraag of je moeder wilde worden van Gods Zoon.
Die 'ja' was wellicht niet zo gemakkelijk of vanzelfsprekend.
Je wist immers op voorhand niet wat of waar die taak jou zou brengen.
Jouw vertrouwen moet wel heel groot geweest zijn.
Maria, hoe vaak heb je achteraf getwijfeld aan je jawoord?
Toch was je er altijd voor Jouw Zoon, ook bij het kruis.
Je was er ook voor alle mensen die je nodig hadden.

Ook wij worden vaak voor een keuze gesteld.
'Ja' zeggen is niet gemakkelijk en vanzelfsprekend.
Het ja-woord van mensen wordt meer dan eens op de proef gesteld
in deze twijfelmaatschappij.
We horen zoveel tegenstrijdige berichten.
Ons vertrouwen in mekaar en in God heeft veel deuken gekregen.
Ons ja is vaak een ja, maar.

Maria, jij bent voor velen vandaag een houvast en een toeverlaat.
Blijf ons nabij in dagen van twijfel en verdriet, van wantrouwen en teleurstelling.
Help ons 'ja' te zeggen op de weg van het goede.
( uit: Even bezinnen) 

Archief preken