Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd 17 en 18 maart 2018

Preek van de week voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd 18 maart 2018

'Als een graankorrel niet in de akkergrond sterft,'zei Jezus, 'blijft hij onvruchtbaar.
Wie zijn leven durft prijsgeven, zal eeuwig leven.
Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen.'
( Leest ook Johannes 12,20-33)

overweging bij dit zondags evangelie
De graankorrel...


Er zijn Griekse Joden in Jeruzalem die belangstelling hebben voor Jezus van Nazareth,
waarover ze gehoord hadden, maar durven de beroemde leraar niet zomaar te benaderen.
Ze gaan naar Filippus ( een Griekse naam), 'Kun jij voor ons regelen dat we Jezus ontmoeten?'.
Filippus weet met het verzoek geen raad, en gaat overleggen met Andreas, zo'n gedoe!
Dat kan toch niet enkel om een handtekening gaan, Jezus had toch geen ster-allures!
Inderdaad, het gaat om iets anders, ze zouden Jezus graag zien, en die vraag leeft nog in het hart van heel veel mensen,
bewust of onbewust, mensen die zoeken naar een zinvol leven die de levende Christus zoeken.
Zou ik ook niet graag Jezus willen zien? De vraag is echter: hoe kan ik Jezus zien.
Ik zal Jezus niet zien met mijn lichamelijke ogen, maar ik kan Jezus wel zien met de ogen van mijn geloof.
Jezus heeft ons in het evangelie meermaals gezegd waar wij Hem kunnen zien.
Zo zegt Jezus: 'Waar twee of meer in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden'. Is dat geen geweldige waarheid?
Als we samen bidden, dan is Jezus in ons midden.
Waar mensen in liefde samen zijn, lief en leed samen delen, daar mogen zij vertrouwen dat de Heer in hun midden is.
Heel duidelijk is Jezus in deze wereld aanwezig, waar mensen lijden, honger hebben, verdrukt en vervolgd worden.
'Heer, wanneer heb ik U gezien?'zullen vele mensen verwonderd vragen bij het laatste oordeel, en Jezus zal antwoorden:
'Ik was ziek, Ik was hongerig, Ik was naakt, Ik was eenzaam; heb je Mij toen niet gezien?
Probeer dan deze week eens naar Jezus te zoeken, je zult Jezus zo dikwijls vinden, dat je er zelf verwonderd van bent.
De evangelist Johannes schrijft in zijn tekst eigenlijk niet dat deze Griekse Joden Jezus willen ontmoeten,
nee: ze willen zien wie hij eigenlijk is, en stellen Hem geloofsvragen.

Johannes legt Jezus een diepgaand antwoord in de mond: 'De graankorrel moet in de aarde vallen',
Hij vergelijkt hier zijn eigen leven met dat van een graankorrel, zoals een graankorrel eerst moet sterven om daarna weer te groeien,
zo zal Hijzelf zijn leven geven voor de mensen.
'Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij enkel graankorrel, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Een beetje sterven aan jezelf, verder kijken dan alleen maar meegraaien voor jezelf en pakken wat je kunt krijgen,
en er zijn voor God, voor elkaar en voor alle medemensen.
Zich willen prijsgeven als een graankorrel, is zich niet vastklampen aan jezelf, maar jezelf uit handen durven geven voor anderen.
Je kunt leven met open handen, ontvangend en delend, of met dichtgeknepen vuisten, krampachtig vasthoudend wat je hebt of meent te hebben.
Alleen uit open handen kun je goedheid zaaien, en alleen zo kun je Gods hand-langer zijn.
'Als de graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar.
( preken.be + embe)

********************************************************************************************************************************

Probeer het eens...

Probeer het eens;
anders om te gaan met je tijd.
Tijdrovende dingen afbouwen om tijd vrij te hebben
voor wat zolang al bleef liggen.

Probeer het eens:
anders om te gaan met je geld.
Geldopslorpende dingen loslaten om geld vrij te hebben
voor wat je meer mens maakt.

Probeer het eens:
anders om te gaan met God.
Godverwensende  woorden afbouwen om woorden te spreken
die vertrouwen geven.

Misschien zal je na 40 dagen
een houvast vinden om hiermee verder te gaan.
Probeer het eens!

( Antoon Vandeputte)
******************************************************

 

Archief preken