Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd 20 en 21 maart 2021


Preek van de week voor de vijfde zondag van de veertigdagentijd 20/21 maart 2021

'Als een graankorrel niet in de akkergrond sterft,' zei Jezus,
'blijft hij onvruchtbaar. Wie zijn leven durft prijs te geven,
zal eeuwig leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen.'
(naar Johannes 12,24-26)

overweging bij dit zondags evangelie
Jezus en de graankorrel...
Er zijn Griekse Joden in Jeruzalem tgv. het Joodse paasfeest, Pesach genaamd, die belangstelling hebben
voor Jezus van Nazareth, ze hadden over Hem gehoord, en zouden Hem graag eens willen zien en spreken.
Maar ze durven de 'beroemde' leraar niet zo maar te benaderen, en gaan dan naar de apostel Filippus,
ze vragen aan hem:'Kun jij voor ons regelen dat we Jezus kunnen ontmoeten?'Maar Filippus weet daar geen
raad mee, en gaat overleggen met zijn mede-apostel Andreas, wat een gedoe! De Grieken kwamen echt niet
voor een handtekening of selfie, want Jezus had geen sterallures! Het ging inderdaad om iets anders, ze
wilden Hem leren kennen, geloofsvragen stellen en proberen Hem te volgen, en daarom zouden ze Hem graag
willen ontmoeten, maar die vraag leeft in het hart van heel veel mensen, bewust of onbewust zoeken ze naar
een zinvol leven, en zoeken naar de levende Christus. Zou ik ook niet graag Jezus willen zien? De vraag is echter:
hoe kan ik Hem zien, je zult Jezus niet zien met je lichamelijke ogen, maar je kan Hem wel zien met de 'ogen' 
van je geloof. Jezus heeft ons in de evangelies meerdere malen gezegd, waar je Hem zou kunnen zien. Een van die
uitspraken is bijv:'Waar twee of meer in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden', is dat niet geweldig
als we samen bidden, dan is Jezus onder ons. Ook waar mensen in liefde samen zijn, lief en leed samen delen,
daar mogen ze ook vertrouwen dat de Heer bij hun aanwezig is. Jezus is duidelijk in onze wereld aanwezig:
bijv. waar mensen lijden of ziek zijn, honger hebben, verdrukt en vervolgd worden of vluchteling zijn. ' Heer,
wanneer heb ik U dan ooit gezien?'Hij zal zeggen:' Ik was ziek, Ik was hongerig, Ik was naakt, Ik was eenzaam;
Hebben jullie Mij dan niet gezien?' Probeer deze week maar eens naar Hem op zoek te gaan, je zult Hem vaker
treffen dan je denkt, en er verwonderd van zijn. Op een van de vragen van die Griekse Joden, gaat Jezus dieper in
en wil met zijn uitleg zeggen dat Hij vlak voor zijn dood staat, en wat doet een mens in zo'n omstandigheden?
Hij verteld over dingen die helemaal niet prettig in de oren klinken, Hij heeft het over zijn sterven en gebruikt
daarvoor het beeld van een graankorrel die in de aarde moet vallen en sterven om vrucht voort te brengen,
volgens evangelist Johannes. Hij spreekt ook over je leven kunnen loslaten om het echt te behouden, want wie kost
wat kost alles wil vasthouden, die verliest juist het echte leven. Zo'n woorden gaan toch wel in tegen onze manier
van leven en denken. Velen willen vooral grijpen, vasthouden, bezitten, en niet enkel dingen, maar ook mensen.
'Fout', zegt Jezus,'want wie zijn leven absoluut wil veilig stellen, die zal het juist verliezen!' Probeer je egoïsme
in te tomen en verder te kijken dan enkel meegraaien voor jezelf, en pakken wat je maar kunt krijgen, maar probeer
er ook te zijn voor je medemensen en onze Heer. Zich willen prijsgeven als een graankorrel, is zich niet vastklampen
aan jezelf, maar jezelf uit handen durven geven voor anderen. Je kunt leven met open handen, ontvangend en delend,
of met dichtgeknepen vuisten krampachtig vasthouden aan wat je hebt of meent te hebben. Alleen uit open handen
kun je goedheid zaaien, en enkel zo kun je Gods hand-langer zijn.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************

Veranderen

Goede God,
er zijn veel dingen die mij bezig houden, in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken die er eigenlijk niet zo toe doen.
Meestal gaat het dan om dingen die strikt genomen alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog voor wat  mensen om mij heen werkelijk nodig hebben.
In deze veertigdagentijd van bezinning, wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat écht van waarde is: alles wat klein en weerloos is.
En alle mensen die vaak onuitgesproken vragen om wat aandacht,
en iedereen die verlegen zit om een vriendelijk gebaar, en een bemoedigend woord.
Daarom vraag ik U, goede God, mij deze dagen uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg op wat er werkelijk toe doet.
*****************************************************************************

Venster van de ziel

Ik wens je ogen toe,
die de kleine dingen van de gewone dag echt zien en in het licht zetten;
ik wens je oren toe,
die de bijzonderheden van en de ondertonen in het gesprek met anderen opnemen;
ik wens je handen toe,
die niet lang overleggen of ze kunnen helpen en goed zullen zijn.

Licht dringt door het venster van de ziel in ons binnenste,
en straalt terug in onze omgeving, in ons onderweg zijn met medemensen.
Wees als een venster waardoor Liefde als een grenzeloos licht,
de wereld instraalt.
( Edith Stein)
*************************************************************************

Lente

Een vaasje vol verlangen
een geur, de lentekleur
zal de kou vervangen.
*********************

Mezelf leegmaken

Mezelf leegmaken, om ruimte te hebben voor vernieuwing,
en tijd te hebben voor verdieping.
Geen bevlieging, maar een uithouding van veertig dagen lang.
God, geef me elke morgen de aandacht om hierin verder te doen,
en zo een mens te worden naar uw droom.
(Antoon Vandeputte)
*********************************************************

Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië

Toen de Joden bleven eisen, dat Jezus zou gekruisigd worden,
bezweek Pilatus en veroordeelde Jezus tot de kruisdood.
Men voerde Jezus weg naar de berg van Calvarië.
Zelf droeg Hij zijn kruis. Maar toen Hij bijna bezweek,
dwong men Simon van Cyrene om het kruis achter Hem aan te dragen.
De tocht naar Calvarië was voor Jezus pijnlijk en uitputtend.

Archief preken