Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag in de paastijd 5 en 6 mei 2018

Preek van de week voor de  zesde zondag in de paastijd 5 en 6 mei 2018

'Niet jullie hebben Mij uitgekozen,'zei Jezus tegen zijn leerlingen,
'maar Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vruchten te dragen die blijvend zijn.'
( lees ook Johannes 15,9-17)


overweging bij dit zondags evangelie

Ook jij hoort erbij

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht
die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht.
Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient,
dan kun je zeggen: ik heb een vriend.

Dit bekende gedichtje van Toon Hermans zal bij menigeen bekend in de oren klinken, het is heel populair.
Misschien zit hier wel de basis in van alle liefde, of het nu gaat om de liefde tussen man en vrouw, tussen broers en zussen,
vrienden of andere relaties: in de liefde mag iedereen er zijn, precies zoals hij of zij is,
 met al zijn lief en leed, zijn goede en mindere goede kanten.
Deze keer zitten we weer met Jezus aan tafel, zo vertelt het evangelie, Jezus wil zijn leerlingen duidelijk maken wat voor hem zo belangrijk is:
dat is zijn intieme verbondenheid met God, die Hij zijn Vader noemt.
Die verbondenheid heeft Hij ervaren als LIEFDE ( met hoofdletters), en dat was zijn kracht, zijn inspiratie,
maar tegelijk is die liefde ook in Jezus zelf zo sterk geworteld, dat Hij 'als God' voor de mensen is geweest,
dat Hij de mensen heeft laten zien hoe God is, en hoe ik voor een ander de liefde kan doen.
Hoe ik een ander tot recht kan laten komen in de kleine en grote alledaagse dingen in het leven: een luisterend oor, een vriendelijk woord,
een helpende hand, een schouderklopje of een praatje voor wie eenzaam is.
Ik hoef natuurlijk niet iedereen even sympathiek te vinden, bij de één voel je je meer thuis dan bij een ander,
en bij sommige voel je je misschien helemaal niet thuis.

Maar vriendelijk zijn kan ik altijd, en een helpende hand aan zo iemand, die in nood verkeert, moet ook kunnen.
Is het niet zo, dat ik -bewust of onbewust- soms grenzen trek? Een oordeel vel op grond van... hun uiterlijk- hun manier van doen, of manier van spreken.
Bevalt iemand mij, dan ben ik aardig tegen hem of haar, bevalt die persoon mij minder dan heb ik de neiging die te negeren, of ben een beetje koel.
Laat ik eens nagaan of er mensen zijn, die ik min of meer buitensluit, waar ik 'toevallig' steeds de andere kant op kijk als die persoon tegen kom.
Jezus Christus zegt mij vandaag in het evangelie, 'dat wij elkaar moeten liefhebben', en Hij bedoelt daar dus alle mensen mee zonder onderscheid.
Maar hoe doe je dat dan? Mensen die mij niet zo liggen, hebben ongetwijfeld ook goede kwaliteiten, als ik daar nu wat meer naar kijk,
en die ander daarin bevestig gewoon door eens wat waardering te laten blijken, misschien kan me dat helpen die ander mens te beminnen.
Maar toch is dat niet makkelijk, alhoewel ik weet dat het spreekwoord:'wie goed doet, goed ontmoet' waar is.
Vraag ik God in mijn leven te komen, met zijn liefde, zijn kracht, opdat ik grenzen kan doorbreken, opdat ik de wil en de kracht kan vinden,
om tegenover ieder ander mens op z'n minst een beetje aardig te doen, als ik het probeer, zal mijn vreugde groeien met de dag.
De liefde tastbaar maken voor mekaar, dat zijn de vruchten, die ik moet voortbrengen.
( preken.be + embe)
*****************************************************************************************************************************************

Uit welke bron?

'Heb elkaar lief': het klinkt als een refrein bij Johannes.
Uit welke bron put je daarvoor?
Jezus zegt''Ik heb jullie liefgehad zoals de Vader mij heeft liefgehad'.
De Vader is de eerste die liefheeft.
Ware liefde put aan die bron.
God is liefde en deze liefde zien wij weerspiegeld in Jezus.
De liefde die het evangelie verkondigt,
haalt haar kracht en charme uit het feit dat God ons eerst heeft liefgehad, gratis, onverdiend.
Wie onverdiend bemind wordt, kan echt liefhebben.
Ook als je die liefde misschien niet kunt beantwoorden op de manier die je zou willen.
Ook als is God de eerste en de laatste om lief te hebben, de vraag om wederliefde laat hij open.
Hij wil ons alleen zijn vreugde geven, een volkomen vreugde...
Zo liefdevol is God.
Laten wij ons aanraken door Gods liefde om te groeien in  liefdebekwaamheid,
en mensen te laten wonen in zijn en onze liefde.
*************************************************************************************

Hoe je ook bent, je hoort erbij

Hou je niet zoveel van praten, maar ben je eerder wat stil?
Zit je wat vaker te denken, weet je niet goed wat je wil?
Je mag er zijn, ook jij hoort erbij.Hoe je ook bent, je hoort erbij.
Kom je niet vlot uit je woorden, kom je heel vaak achteraan?
Hebben ze jou niet zo nodig, zien ze je meestal niet staan?
Je mag er zijn, ook jij hoort erbij. Hoe je ook bent, je hoort erbij.
Ben je te moe om te spelen, sta je alleen aan de kant?
Kun je gewoon niet goed meedoen, kom hier, ik geef je mijn hand.
Je mag er zijn, ook jij hoort erbij. Hoe je ook bent, je hoort erbij.
Ben je wat wiebelig en zit je nooit stil?
Altijd vol grapjes, is dat wat je wil?
Je mag er zijn, ook jij hoort erbij, Hoe je ook bent, je hoort erbij.
( gedicht uit een kinderdienst)

 

Archief preken