Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zesde zondag van de Veertigdagentijd 24 en 25 maart 2018

Preek van de week voor de zesde zondag in de Veertigdagentijd - Palmzondag -24/25 maart 2018

Bij Jezus' intrede in Jeruzalem spreidden veel mensen hun mantels uit op de weg
of ze sneden takken van de bomen en juichten Hem toe:
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
( naar Matteüs 21,8-9/lees ook Marcus 14,1-15,47 )

overweging bij dit zondagsevangelie

Palm en Kruis

Palmzondag heeft iets weg van een karikatuur, een koning op een ezel, het is net een spotprent.
Vandaag klinkt het hosanna door de straten, over een paar dagen is het: aan het kruis met Hem.
Het zijn dé elementen voor een dramatisch verhaal.
Het Joodse volk in Israël leeft in nood onder de Romeinse bezetting, en in die omstandigheden duiken er verhalen op
over een onbekende man ergens uit het noorden van het land.
Er wordt verteld dat hij mensen moed in spreekt, nieuwe hoop geeft, dat waar hij kwam het leven opbloeit.
En langzaam aan gaan mensen steeds meer hopen op zijn komst naar Jeruzalem:
als hij toch eens koning zou worden, wat zou het ons dan goed gaan.
Jezus wist dat hij felle tegenwind zou ondervinden, want daar in Jeruzalem zaten de hogepriesters,
oudsten en Schriftgeleerden, die zich ergerden aan de groeiende populariteit van die man van Nazareth.
Zij voelen zich bedreigd in hun positie, en dreigden hun macht over het volk te verliezen door zijn optreden,
zij smeden plannen, hoe ze die ontwikkeling in de kiem konden smoren.
Koningen hoorden hoog te paard te zitten, of op een kameel, maar niet op een ezeltje, het vervoer van de arme man.
Maar Jezus wilde niet boven de gewone mens uitsteken, maar gelijk aan hen zijn, aan hen die zijn boodschap kennelijk wel begrepen.
Wie zijn dan toch die mensen? Dat zijn de gewone, eenvoudige mensen; die arm zijn, die niets hebben en daarom niets te verliezen hebben.
Het zijn juist die mensen die in Hem iets ervaren van Gods goedheid, liefde, van nabijheid in hun kleinheid, ziekte of lijden.
Het zijn die mensen, die Hem ervaren als Messias, verlosser.
Hij, de Man van Nazareth, merkt mensen op, als ze ziek zijn, verdrietig, eenzaam, stuurloos of geslagen door het leven.
De pijn van die mensen wordt zijn pijn, meer dan eens heeft Hij tranen in zijn ogen, Hij houdt van mensen, juist van die mensen.
Zij lopen te hoop en gaan uit hun dak, als ze Hem in Jeruzalem zien, zij roepen namen die daar in die tijd bij zo'n bijzonder iemand passen:
Messias, verlosser, koning, profeet.
Jezus is volledig gelijk geworden aan ons als mens, heeft het menselijk geluk gekend, maar ook het menselijk lijden gedeeld,
welk lijden ik als mens ook moet doorstaan, welk leed ook te verwerken, welke pijn mijn leven ook door elkaar schudt:
Jezus, God zelf, heeft dat lijden, dat leed en die pijn ook doorgemaakt.
Jezus was een doorzetter, Hij ging door met wat Hij begonnen was ondanks alle tegenwerking,
in Jeruzalem moest Hij zijn zending afronden en voltooien, zijn triomfantelijke intocht is het begin van het einde.
Hij ging door waar anderen af zouden haken, en waarom?
Omdat Hij geloofde in zijn opdracht, in de taak die God hem toevertrouwd had, en die Jezus vraagt ook mij, die zijn volgeling wil zijn:
wees toch geen dood hout maar levend hout, ga door ook al begin je moedeloos te worden, bij alle negatieve dingen die je om je heen ziet. Er gaat best veel mis in onze wereld, maar in feite gebeurt dat door een relatief klein aantal mensen, die verkeerd handelen.
Maar ook doordat te veel mensen 'werkeloos' aan de kant blijven staan.
( preken.be + embe)

****************************************************************************************************************************

Mezelf leeg maken

Mezelf leeg maken,
om ruimte te hebben voor vernieuwing
en tijd te hebben voor verdieping.
Geen bevlieging, maar uithouding 40 dagen lang.
God, geef me elke morgen de aandacht
om hierin verder te doen
en zo een mens te worden naar uw droom.
( Toon Vandeputte)
 

Archief preken