Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar - 22 en 23 juli 2017

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar.
'De zaaier van het goede zaad is de Mensenzoon', zei Jezus.
De akker is de wereld.
En het goede zaad, dat zijn de kinderen van Gods koninkrijk.
Wie oren heeft, moet horen.'
(Lees ook Matteüs 13, 24-43)

Overweging bij dit zondags evangelie

Onkruid verdelger...
Jezus vertelt enkele gelijkenissen die Hij nadien uitlegt, opdat het voor mij een voorbeeld,
 en een houvast voor mijn gedrag kan zijn.
Het is Jezus gewoonte, om met zulke verhalen zijn leerlingen duidelijk te maken
 wat Hij hun wil leren.
Hij probeert hun en mijn ogen te openen,  zo leert Hij hun en  mij te kijken met Zijn ogen.
Jezus kijkt met de ogen van Zijn hart, in deze gelijkenis, geeft God alle gewassen, het vruchtdragende en onkruid gelijke kansen, Hij wil dat goed -en kwaadwillende mensen in dezelfde wereld leven, als graan en distels.
Hij geeft ook mijn goede en slechte kanten gelijke kansen.
Tot het einde van mijn leven heb ik de kans om mij naar het goede, naar God te keren.
Jezus gebruikt voorbeelden uit het dagelijks leven, uit de natuur.
Ook in Jezus' tijd moest er gezaaid en geoogst worden, ze wisten er is goed zaad maar ook onkruid.
Toch vroegen zij Jezus nog om uitleg van het zaad en onkruid in de akker.
Zij bekeken het zoals ik het ook zou doen in mijn tuin, als er onkruid in staat, trek ik het eruit.
Zo zou ik dat ook met het onkruid in de wereld, het kwaad, onrecht en de armoede willen doen.
Het liefst zou ik alle onrecht uit willen trekken en verbranden.
In mij is het verlangen dat het leven er voor iedereen mooi uitziet.
In deze gelijkenis legt Jezus uit; dat Hijzelf de zaaier is van het goede zaad, en de akker is deze wereld.
Ik kan het onkruid ook zien als mijn eigen zwakheden en onvermogen om steeds het goede te doen.
Mijn zwakke kanten kunnen in het dagelijks leven flink in de weg zitten,
 waardoor het teveel aandacht krijgt.
Dit gaat ten koste van de goede dingen die ik wil doen, en kan er moedeloos van worden.
Maar Jezus zegt:"Stil maar, wacht maar", ruk het onkruid niet uit, want dan zouden ook de goede planten weleens mee uitgetrokken kunnen worden.

Geef je zwakheid niet al je aandacht, laat het maar aan Mij over en blijf Mij volgen.
Jezus vertelt verder: "Laat het zaad en het onkruid samen opgroeien tot de oogst,
en na de oogst zal Ik de tarwe opslaan en het onkruid scheiden en vernietigen.
Jezus heeft geduld met het onkruid in mijn leven, met mijn afkeren van de smalle weg
 om Hem te volgen.
Hij wil mij duidelijk maken dat God geduldig en met mildheid naar mijn zwakke kanten en onvermogen
kijkt, maar ook dat ik door het geduld van God kans heb om aan mijn mindere kanten te werken,
en dat hoef ik niet alleen te doen, God helpt mij daarbij.
Ik ben geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, en dus is het goede ook in mij aanwezig.
en hoe klein dit goede zaadje ook is er kan iets moois uit opgroeien.
Zelf het goede doen, dat is één van die zaadjes, die God mij aanbiedt, aan mij nu om met dit zaadje goede vruchten te laten voortbrengen.
( Frank Domen pr, en Jannie en Eelke Ligthart)
****************************************************************************************

Geduld

Koren groeit niet harder door er aan te trekken.
Alles, zon en regen, kou en warmte, heeft tijd nodig.
Is het seizoen aangebroken, dan staat er koren op de akker
en krijg je lekker brood op tafel.
(
Abbé Pierre)

 

Archief preken