Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar - 29 en 30 juli 2017

Preek van de week voor de zeventiende zondag door het jaar.

'Het gaat met het koninkrijk van God als met een koopman op zoek naar mooie parels.
Als hij één kostbare parel heeft gevonden, gaat hij alles verkopen wat hij heeft en koopt haar.'
( Lees ook Matteüs 13,44-52)

Overweging bij dit zondag evangelie

Het Rijk der hemelen

Jezus vergelijkt het Rijk der hemelen met een kostbare schat, of een kostbare parel.
De vinders hebben er alles voor over om die grote rijkdom binnen te halen.
Hij word je niet zomaar in de schoot geworpen; je zult hem moeten vinden,
in je eigen leven, bij je eigen medemensen.
Hij is te vinden in alles wat je meemaakt aan goede en minder goede dingen in je leven.
Het Rijk der hemelen heeft alles te maken met de keuze die jezelf maakt.
Het heeft veel weg van een ontdekkingstocht, van een onophoudelijk zoeken naar geluk.
Eerst zul je moeten weten wat ècht belangrijk is.
En dan gaat het waarschijnlijk niet meer om bezit, om geld en goed.
Om te ontdekken wat het wel is, zullen je te rade moeten gaan naar hoe Jezus leefde.
En dan mag je in het symbool van de parel, iets zien van liefde en gerechtigheid,
van geloven in Gods niet-aflatende zorg en goedheid, voor mij en alle mensen op deze aarde.
Is het Rijk der hemelen misschien niet hetzelfde als een 'paradijs op aarde'?
Een paradijs van harmonieus leven voor iedereen van goede wil?
Het Rijk der hemelen is een ideaal, een toekomstvisie die ik nog waar wil maken.
Ik mag blijven zoeken, en eraan blijven werken, omdat het het kostbaarste van mijn leven is.
( Wim Holterman osfs)

*********************************************************************************

Vakantietijd
God, het is Uw vreugde dat ik tijdens mijn vakantietijd wat vreugde mag beleven aan anderen.
Het is Uw vreugde dat ik even mag rusten van de alledaagse beslommeringen die mij vaak zo onrustig maken.
Het is Uw vreugde dat ik kan genieten van elkaars aanwezigheid, van de zon, de zee, bossen en bergen,
bloemen of gewoon thuis.
Ik dank U daarvoor.
Ook voor de mensen om mij heen, voor hun vriendschap, voor diegene die voor mij zorgt,
opdat ik gelukkig kan zijn.
Laat mij nu rust en tevredenheid vinden.
Geef mij gedachten van goedheid en woorden van liefde.
Dan wordt deze vakantietijd een genade en een verrijking voor mijn leven.
************************************************************************************************
 

Archief preken