Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zondag van de H. Drie-eenheid 26 en 27 mei 2018

Preek van de week voor de zondag van de  H. Drie-eenheid 26/27 mei 2018

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei:
'Maak alle volkeren tot mijn leerling.
Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Ik ben met jullie, alle dagen!'
( naar Matteüs 28,18-20)

overweging bij dit zondags evangelie
Drie personen en één God: hoe zit dat nu?


Hoeveel boeken zijn er al niet volgeschreven over het mysterie van de H. Drie-Eenheid?
En hoeveel wijzer zijn we er van geworden, de grootste wijsheid is misschien net als de grote Augustinus,
te erkennen dat dit niet te doorgronden is.
Het gaat om een fragment uit het einde van een evangelie volgens Matteüs:
Jezus vraagt te dopen in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, zowat alle bijbelgeleerden zijn het er over eens
dat dit woorden zijn die Jezus in de mond gelegd zijn door Matteüs, en dus geen woorden zijn die Jezus zelf uitgesproken heeft,
maar het ligt wel in de geest van Zijn Blijde Boodschap.
Het feest van de heilige Drie-Eenheid moeten we niet aan geleerden theologen overlaten, het feest staat niet veraf van ons eigen leven.
Je ontmoet God waar mensen elkaar serieus nemen en niet afschrijven, en werken aan een bewoonbare, dus schone wereld.
Je weet dat de Geest van God werkzaam is, waar mensen zorgzaam omgaan met elkaar en met deze aarde.
Dan ervaar je wat een kracht God is, waar mensen elkaar het leven teruggeven.
Zoals een spons doordrongen is van water en erom vraagt uitgeknepen te worden, zo zouden christenen doordrongen kunnen zijn van de Blijde Boodschap.
Wat is die Blijde Boodschap? Dat er een God is die de mens liefheeft. Hoe weten we dat?
Door profeten, maar zeker ook door Jezus, die zo intens met Hem verbonden leefde, dat wij Hem Zoon van God durven noemen.
Hoe kan ik als eenvoudig mens dat Blije Nieuws verkondigen? Wel, Jezus schenkt mij Zijn Geest, die als het mag van mij, zal spreken en werken door mij.
Daar heb je de H.Drie-Eenheid, de puzzel lijkt rond en het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar dat is het niet.

In mijn pogen anderen te doordringen van Gods liefde, bots ik vaak op mensen die helemaal doordrongen zijn van het materiële.
En toch is het een uitdaging! Vorige week vierde ik nog dat ik als gelovige de heilige Geest heb ontvangen!
Merken mensen aan mij dat ik begeesterd ben of heb ik het vuur van mijn geloof op een waakvlammetje gezet?
Niemand heeft ooit God gezien, ook Jezus hier op aarde niet, ik kan niet zeggen dat ik God ken dat ik precies weet wie Hij is.
Zo heb ik bijv. voor het lijden in de wereld geen enkele verklaring, terwijl ik geloof dat God alle lijden wil uitsluiten,
en ik Hem belijd als 'almachtig', ik heb God niet op zak.
Telkens als ik Hem probeer te omschrijven, is Hij weer anders dan ik vermoede, in de Bijbel staat geen enkele omschrijving van God,
het zijn ervaringsmomenten van God in de menselijke geschiedenis, hoe mensen God ervaren hebben.
En toch zijn er altijd mensen die menen dat zij in de wirwar van ons dagelijks leven, precies weten hoe God er uit ziet,
ze praten over Hem alsof ze bij Hem in de klas gezeten hebben.
Maar al te vaak speelt in het beeld dat ik van God heb, mijn eigen menselijke ervaring een grote rol, vaak verteld dat meer over mijzelf dan over God.
Als je leeft met de hulp van de H.geest wordt je leven anders, je wordt niet groter of sterker, intelligenter of zo, maar toch wordt je leven anders.
Je leven krijgt meer kleur, meer licht, meer warmte, je hebt dan meer moed en vreugde, net zoals er ergens zonlicht opvalt.
Het betekent niet dat je niet meer ziek zult worden, of opeens alles kunt, maar je krijgt een ander gezicht, omdat er een ander licht op je leven valt,
het licht van Gods liefde, dat is het geheim van de Drie-Eenheid, dat die zon altijd schijnt , mag je vandaag vieren!
Je mag fier zijn op je geloof, wat anderen er ook van mogen denken, je staat er niet alleen voor: 'Ik ben bij jou, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'
Wie krijgt zo'n garantie? Alleen God kan mij die geven, zelfs over de grens van de dood heen.
( preken.be + embe)
**********************************************************************************************************************************************

Verhaal van Augustinus


Heel lang geleden leefde er een grote geleerde, hij kende de hele bijbel en dacht veel na over God.
Maar één ding begreep hij niet, hij had in de bijbel gelezen dat God uit drie personen bestond: Vader, Zoon en Heilige Geest.
En toch bestaat er maar één God, dat begreep hij niet, jarenlang liep hij daarover te piekeren.
Op een dag was het mooi weer, Augustinus dacht: 'laat ik vandaag maar eens een wandeling langs het strand gaan maken.
Aan het strand zie je de oneindige zee, en kun je goed aan de oneindige God denken die zee en land gemaakt heeft'.
Zo ging hij naar het strand, al wandelend dacht hij weer aan het grote geheim van God.
Toen zag hij opeens in de verte een jongetje dat een kuiltje in het zand gegraven had, en met een emmertje naar de zee liep.
Hij schepte zijn emmertje vol water en liep terug naar het kuiltje, dan goot hij het emmertje leeg, en liep weer terug naar de zee.
Terwijl Augustinus dichterbij kwam bleef het jongetje maar heen en weer lopen om water te halen.
Toen Augustinus bij het jongetje gekomen was bleef hij verwonderd staan kijken, 'Wat doe jij nu?' vroeg hij aan het jongetje.
'Ik ben de zee aan het leegscheppen', antwoordde het jongetje. 'Ik ga de zee in mijn  kuiltje scheppen'.
Augustinus begon heel hard te lachen.'Maar dat kan toch niet', riep hij uit.'die grote zee past toch nooit in jouw kleine kuiltje,
dat kuiltje is veel te klein om de zee te bevatten'.
Het jongetje goot zijn emmertje leeg en keek op. Hij zei:'U bent de grote geleerde Augustinus hè?
U denk na over God, U wilt begrijpen dat Hij Vader, Zoon en Geest is en toch één God.
God is net als de grote zee, en uw verstand als een klein kuiltje in het zand, hoe kan die kleine mens nu die Grote God helemaal begrijpen.
Dat kan toch niet? Ons verstand is te klein om God te bevatten.
Augustinus stond perplex, met verbaasde ogen staarde hij voor zich uit, toen hij weer opkeek was het jongetje verdwenen.

 

Archief preken