Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor drieentwintigste zondag door het jaar 9 en 10 september 2017


Preek van de week voor drieëntwintigste zondag door het jaar

'Als er twee van jullie eensgezind iets vragen, om het even wat,
zullen ze het krijgen van mijn Vader', zei Jezus.
'Want waar twee of drie in mijn naam samenzijn, daar ben Ik in hun midden.'
(Lees ook Matteüs 18,15-20)

overweging bij dit zondags evangelie

Waar twee of drie...

Met kleine getallen is tegenwoordig niemand tevreden.
Alles moet 'veel' zijn; veel geld, veel eigendom, veel volk, veel vermaak en plezier,...
Men wil met grote getallen bewijzen dat men succes heeft, dat men op de goede weg zit.
Bijeenkomsten met honderdduizenden daar haalt men de krant en tv mee.
Dan klinkt dit evangelie mij heel sympathiek en troostend in de oren.
In dit evangelie spreekt men alleen van heel kleine getallen: "onder vier ogen,"
- "neem een of twee personen mee," "zeg het aan de gemeenschap,"die in die tijd zeer klein geweest moet zijn.
En verder: "wat twee van u vragen" en "waar twee of drie in mijn naam samen zijn."
Op geen enkele plaats in de evangelies vind je zoveel kleine getallen bij elkaar.
Deze minigetallen klinken dan ook zeer troostvol, zeker in deze tijd, en is daarom een echte blijde boodschap.
Op grote getallen is Jezus schijnbaar niet zo gesteld,
 en het is ook niet nodig dat christelijke gemeenschappen zich kunnen beroepen op grote successen of getallen.
Er leek een voorkeur te bestaan voor 'kleine basisgemeenschappen', waar op het 'met' elkander en het 'voor' elkander
de nadruk lag en waar het leven zich afspeelde 'onder vier ogen'.
Eigenlijk speelt ons mensenleven zich ook af in kleine hartelijke relaties, in de massa lopen we immers verloren.
Omdat de verlossing zich voltrekt in het hart van de mens, en leeft van verborgen werken van barmhartigheid,
tellen in de gemeenschap van de Kerk niet de grote getallen, maar het samen zijn van twee of drie in Jezus' naam.
Daar kan echt de broederlijke zorg door aansporing, door vergeving en door gebed tot haar recht komen, daar gebeurt de verlossing.
Daar waar wij in liefde samen zijn daar komt de Heer in ons midden, ook al zijn wij maar met twee of drie.
Deze stille aanwezigheid van de Heer midden onder ons, is de diepste reden waarom wij moedig verder kunnen werken,
ook al zijn wij maar een kleine kudde.

( preken.be)
 

Archief preken