Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor Goede Vrijdag 19 april 2019

Veertigdagentijd - Goede Vrijdag

Bij Jezus' kruis stonden ook zijn moeder en de leerling van wie Hij hield.
Hij zei tegen Maria: 'Daar is nu je zoon.'
En tegen de leerling: 'Daar is je moeder.'
Hij boog het hoofd en gaf de geest.
( naar Johannes 19,25-30)

overweging bij dit evangelie

Bij het sterven van mijn Zoon kun je alleen maar stil worden en je hoofd buigen - zegt God -
uit schaamte voor het onrecht en de onmenselijkheid;
maar ook uit dankbaarheid voor die totale liefde.
Aan de leerling van wie Hij hield, dus ook aan jou, geeft Jezus Maria als moeder:
schoot vol van genade en bron van vrede.
Hij legt zijn Geest van dienende liefde en tedere wijsheid in je hart,
met maar één bedoeling: dat je wordt als Hij: iemand die inspireert en bewogen in zijn omgang met medemensen.
( uit: Een vuurwerk van tederheid, Erwin Roosen)
***************************************************************************************************

Het is volbracht

'Het is volbracht', riep Jezus aan het kruis, Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest.
Maar wat is volbracht bij de dood van Jezus? Volbracht is die urenlange foltering,
volbracht is het werk van de beulen, volbracht heeft Hij de wil van zijn Vader, volbracht heeft Hij zijn aardse levenstaak.
Maar datgene waarvoor Jezus zich een leven lang heeft ingezet, dat is niet volbracht;
de vestiging van het Rijk Gods als een plaats van vrede, verdraagzaamheid en gerechtigheid, dat is nog niet volbracht.
In het evangelie van Marcus lezen we: Jezus slaakt een luide kreet en gaf de geest.
Die schreeuw van de Gekruisigde op Golgotha hoor ik nog elke dag uit de mond van zoveel mensen die vandaag ook gemarteld worden,
of in het geschrei van hongerige kinderen, in hulpgeroep in oorlog en crisisgebieden, in vluchtelingen kampen.
Goede Vrijdag duurt nog altijd voort en Christus wordt steeds opnieuw gekruisigd in bloedige oorlogsituaties, en bij aanslagen,
in de vervolging van minderheden en mensen op de vlucht.
Bij het kruis van Jezus wordt de geschiedenis van alle lijden en onrecht weer levendig.
Zolang ik in deze wereld de roep hoor van zovele mensen, die onschuldig lijden en sterven, van honger of geweld,
zolang mensen andere mensen onrecht aan doen en uitbuiten, is het werk van Jezus nog niet volbracht.
Jezus gaf zijn geest, Hij gaf zijn geest verder aan mij aan ons christenen, opdat wij zijn zending in deze wereld zouden voltooien.
Jezus heeft zijn taak volledig volbracht, Hij heeft de kelk van het lijden tot op de bodem toe geledigd.
Deze taak voor mij is niet zinloos, zoals de levenstaak van Jezus niet zinloos was.
Niet de dood zal overwinnen, maar het leven, niet het verdriet is het einde, maar de vreugde.
God heeft zijn Zoon gegeven om deze wereld te redden, daarom is in wezen alles reeds volbracht,
en kan ik het kruis van Christus vereren en zeggen: 'Ik aanbid U, Christus, en ik loof U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt'.
Maar deze kruishulde vraagt van mij dan ook, dat ik bereid ben het kruis op te nemen en mijn ogen niet te sluiten voor het leed van deze wereld,
anders kan ik geen leerling van de Gekruisigde genoemd worden.
Want Hij wil barmhartigheid, goedheid en liefde voor alle mensen.
( preken.be + embe)
*******************************************************************************************************************************

Kruis
Ieder heeft zijn eigen deel op aard ieder heeft wat hem bezwaart.
Ja, ieder hart en ieder huis heeft zijn eigen smart en kruis.
Het ene kruis is openbaar, het andere wordt men niet gewaar.
Het ene is klein, het ander groot, het een is van hout, het andere van lood.
De ene heeft een enig kruis, weer een ander een dubbel thuis.
Maar dit is het wonderbaarst: iedereen vindt het zijne het zwaarst.
Ja, dan denkt ook nog menigeen: mijn naaste , die heeft er geen.
*****************************************************************

Archief preken