Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor het derde weekend van de advent 15 en 16 december 2018

Preek van de week voor de  derde zondag ( Gaudete-wees blij) van de Advent 15 en 16 december 2018

Toen de mensen aan Jezus vroegen wat ze moesten doen, antwoordde Hij hun;
'Wie twee stel kleren heeft, moet delen met iemand die niets heeft,
en wie te eten heeft, moet hetzelfde doen.'
( naar Lucas 3,10-11/ lees ook Lucas 3, 10 tot 18)

overweging bij dit zondags evangelie

Wat zal ik doen; zal ik de koek delen?

Johannes de Doper gold voor de Joden steeds meer als een geestelijk leider, zij verwachtten dat hij de situatie van hun land,
en van hun leven totaal zou veranderen door hen te bevrijden van de Romeinse heerschappij.
Als geestelijk leider liet hij hun allereerst ontdekken dat een verbetering van de wereld niet zomaar vanzelf intreedt door iemand van buitenaf.
Maar dat het leven verbeterd wordt als de mensen zichzelf verbeteren en veranderen.
Mensen die hiervoor openstonden sprak hij niet aan op hun fouten, maar hij reikte hun nieuwe mogelijkheden aan voor hun leven:
deel je kleding die je dubbel hebt en voedsel dat je over hebt met iemand die niets heeft.
Vraag niet meer aan tolgeld dan je mag vragen zei hij tegen de tollenaars, plunder niet het bezit van mensen zei hij tegen de soldaten
maar wees tevreden met wat je krijgt aan soldij, hij bracht hen vooral op het spoor van Jezus.
'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand ( zijn neef) die jullie zal dopen met de H.Geest en met vuur'.
Op de vraag wat ze nog meer moesten doen, gaf hij ze allen een gelijkwaardig antwoord:
jullie moeten ook eerlijk zijn, naast het delen met anderen en je macht niet misbruiken.
Johannes was slechts een wegbereider, Jezus zou degene worden die ging staan in het middelpunt van de geschiedenis.
Nu kun je je afvragen: hoor ik ook bij die mensen die willen veranderen? Wie je ook bent, welk beroep je ook uitoefent,
of je nu macht hebt of niet, arbeider bent , winkelier, directeur, jong of oud, arm of rijk: wie je ook bent,
zou ik dan ook aan Johannes vragen: 'Wat moet ik doen?
Wil ik ook een antwoord krijgen dat mij de weg aanwijst? Een weg die de weg van de Heer bereidt en zijn paden recht maakt, zoals Johannes zegt.
Of ga ik liever mijn  eigen weg, een weg van verre omwegen met kronkels langs onbekende, misschien zelfs duistere paden,
die mij alleen maar naar mijn eigen voordeel brengen?
Of meen ik het echt wanneer ik vraag wat ik moet doen? En ga ik dan de weg die mij aangewezen wordt?
Als ik naar mezelf kijk weet ik het antwoord wel op deze vraag, mijn consumentengedrag eens onderzoeken, mijn eisen, pretenties en mijn uitgaven, niet oppotten maar delen met anderen in nood, de aarde niet verder uitputten om nog meer te willen, en niemand uitbuiten. Maar dat is allemaal pas het begin, het is het begin van jezelf aan God geven, jezelf uit handen geven, zodat God de richting van jouw leven kan bepalen.
Kortom de weg van de wereld leefbaar maken voor iedereen, door te delen en behulpzaam te zijn en...tevreden te zijn met jezelf.
Wat sterk bij tevredenheid hoort is dankbaarheid, voor wie ik ben en wat ik heb, want het is allesbehalve vanzelfsprekend.
Het woord advent richt mijn aandacht op Jezus, hij komt weer dichterbij.
Historisch gezien is Jezus reeds in onze wereld verschenen en heeft zijn levensweg op aarde voltooid, geestelijk gezien blijft Hij telkens opnieuw komen, in het leven van vele mensen die voor Hem openstaan.
Door zich te verdiepen in Zijn leven, groeit er bij mensen die naar Hem uitzien ook een verlangen om te leven in de Geest van Jezus.
Tijden en omstandigheden zullen altijd anders zijn, maar herkenbaar blijft steeds dezelfde kracht van liefde, geloven en vertrouwen.
Dat zijn de ingrediënten waarmee de komst van het Koninkrijk van God gestalte krijgt, en mij toekomst en leven geeft.
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************************************

Bekering
Liefdevolle God, ons leven is soms een chaos.
We doen wat we niet willen met alle ellende van dien.
We verwaarlozen onze relaties waardoor de weg naar anderen loopt via omwegen en kronkelpaden.
We houden U en onszelf voor de gek en toch laat U ons niet los.
Daarom vragen we U: help ons!
Keer ons om naar U toe, dan keren we ons toe naar elkaar en vinden zo het spoor van Jezus.
In zijn voetspoor wordt de weg naar de ander licht om te gaan en...wij zullen redding zien.
In naam van Jezus vragen we het U nog eens: keer ons om naar U toe, vandaag en alle dagen dat we mogen leven.

( René Hornikx)

Archief preken