Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor het weekend van Sacramentsdag 22 en 23 juni 2019

Preek van de week voor het weekend van  Sacramentsdag 22/23 juni 2019

De mensen liepen Jezus achterna waar Hij naar toe ging, en Jezus bleef vriendelijk en vertelde:
over het Rijk Gods; en genas diegene die ziek waren.
Toen de dag ten einde begon te lopen, kwamen de twaalf bij Hem staan en zeiden:
'U moet de mensen nu toch laten gaan, dan kunnen ze naar de dorpen in de omtrek gaan om daar onderdak en eten te vinden,
want hier zijn we op een eenzame plek, en er is hier niets te krijgen'.
Maar Jezus antwoordde:'Geven jullie hun maar te eten'. 'Hoe dan?' Wij hebben hier maar vijf broden twee vissen,
of moeten wij voor al deze mensen eten gaan kopen?'
Want er waren meer dan vijfduizend mannen, met vrouwen en kinderen erbij nog heel veel meer.
Jezus nam de broden en vissen, keek omhoog naar de hemel en dankte God ervoor, daarna brak Hij er stukken af,
gaf die aan zijn leerlingen en die brachten ze naar de mensen.
Er was genoeg voor iedereen, er bleven nog heel wat brokken over, wel twaalf manden.
(naar Lucas 9.11b-17)

overweging bij dit zondags evangelie

Deel wat je hebt

Als je het evangelie van vandaag met ongelovige ogen leest, moet je je wel in Luilekkerland wanen.
Je kent het wel, het sprookjesland waar de gebraden ganzen door de lucht vliegen, de pannenkoeken aan de bomen groeien,
en de rivieren van limonade zijn, want daar lijkt het wel een beetje op.
Zo'n grote menigte mensen die Jezus volgden en door Zijn toedoen gevoed worden met vijf broden en twee vissen,
en dat ze zich niet echt hoefden in te houden, blijkt uit de twaalf volle korven overschot na de maaltijd.
De wonderbare broodvermenigvuldiging, een heel bekend verhaal, bij Lucas is dit verhaal omgeven door twee teksten,
waarin het gaat over de vraag wie Jezus is.
Heerser Herodes die intussen zoveel over Jezus heeft gehoord, vraagt zich af wie Jezus nu eigenlijk is, en erna vraagt Jezus zelf zich af:
'Wie zeggen de mensen dat Ik ben'?
Lucas zou met dit verhaal dan ook wel eens bedoelt kunnen hebben, iets duidelijk te maken over de persoon en identiteit van Jezus.
Heel duidelijk komt naar voren dat juist breken en delen iets is wat typisch bij Jezus hoort, als de evangelisten aan Hem denken,
denken ze vaak aan de laatste avond van Jezus, toen stond ook het breken en delen centraal.
Het is ook een wonderlijk verhaal! Een verhaal waarbij brood tekort lijkt te zijn, en er blijft over!
Waar gaat dit wonder over? Is het belangrijkste hier dat er plotseling zoveel brood is?
Of wil Jezus mij laten zien dat juist het samen delen laat zien dat ik meer heb dan ik denk, je hoeft niet rijk te zijn om te kunnen delen.
Jezus was zelf ook arm, toch ging Hij niet berekenen of het wel zou kunnen, Hij had het vertrouwen dat het goed zou komen.
Jezus gaf zichzelf helemaal, Hij was als het ware zelf brood, Hij voedde de mensen met Zijn verhalen, Zijn levensvisie.
Kan ik zo ook brood zijn voor een ander? Ik kan delen met een ander die daar behoefte aan heeft. Is het niet zo dat ik van alles te delen heb?
Ik kan veel voor een ander betekenen wanneer ik er echt ben voor de ander, de tijd ervoor neem, een luisterend oor geven.
Hiervoor hoef ik niet rijk te zijn, het gaat er dan om iets te geven van mezelf, a.h.w. zelf brood te zijn.
Bij wat ik zoal zou kunnen geven, kan ik denken aan een aantal op het eerste gezicht hele simpele dingen, die heel veelzeggend kunnen zijn.
Denk maar eens aan: een lach, en hand, een stukje tijd, een idee, een complimentje.
Neem nu bijv. 'tijd': wil ik mijn tijd echt delen, of zeg ik heel gemakkelijk:'Nee, ik heb nu geen tijd voor je'.
Of neem je mening: ben ik bereid die met anderen te delen en ook rekening te houden met hun mening?
Tijd en gedachten: het zijn twee voorbeelden van dingen die ik kan breken en delen.
Sacramentsdag: breken en delen, Jezus deelde samen met zijn leerlingen het brood en de vissen, maar Hij deelde vooral ook zichzelf.
Hij had oog en oor voor de mensen om zich heen, pas wanneer mensen met elkaar leven zoals God heeft bedoeld, wordt de echte honger gestild.
Jezus doet dan ook dat waartoe Hij geboren is: vertellen over het Koninkrijk Gods en laat het ook in de praktijk zien.
Hij voedde de mensen met zijn manier van leven en dat gaf Hij ook door aan zijn leerlingen van toen, maar ook mij roept Hij op nu in 2019. Probeer ikzelf brood te worden en zo de ander te voeden, dan zullen allen die honger hebben, verzadigd worden, noem het maar een 'Jezus momentje'.
(preken.be + embe)
*******************************************************************************************************************************

God je houdt van ons
Groot of klein, dik of dun, blank of zwart geel of bruin,
God, jij houdt van ons allemaal.
Je wilt, dat we ons goed voelen en dat we anderen blij maken.
Ik wil dat wel, maar het lukt niet altijd.
Ik kijk uit naar jouw duwtje in de rug, bedankt daarvoor, God.
*******************************************************


 

Archief preken