Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negenentwintigste zondag door het jaar 21 en 22 okt 2017


Preek van de week voor de negenentwintigste zondag door het jaar.
De farizeeën vroegen aan Jezus of het toegestaan was om belasting aan de keizer te betalen of niet.
Jezus antwoordde: ; Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is.'

( naar Matteüs 22,15.17.21)

overweging bij dit zondag evangelie
Misschien heb je er nooit bij stilgestaan of misschien vind je alles zo vanzelfsprekend,
dat je er geen vragen bij stelt.
Daarom wil ik je uitnodigen om heel bewust naar je eigen leven te kijken en te bemerken
dat alles en iedereen je eigenlijk geschonken wordt door God, zomaar.
Heel je bestaan is een wonder van vriendschap en van genegenheid.
Ik hoop dat je dat wonder een kans durft te geven en dat je dankbaar bent om elk geschenk van liefde.

( uit: Een vuurwerk van tederheid, Erwin Roosen)
*******************************************************************************************

Ieder het zijne
"Mag men belasting betalen aan de keizer of niet?"
In dit twistgesprek willen de Farizeeën een valstrik spannen voor Jezus.
zij proberen God en de keizer tegen elkaar uit te spelen.
Welke kant Jezus ook zou kiezen, het zou een verkeerde keuze zijn, maar Hij speelt het spel niet mee.
"Je moet aan de keizer geven wat van de keizer is, en aan God wat van God is!", antwoord Jezus.
Het geld is dus van de keizer, maar wat is dan van God?
Eigenlijk draagt héél de schepping de stempel van God, ook al is dat in de alledaagse praktijk moeilijk te ontdekken.
Op zóveel terreinen hebben wij, mensen, de wereld zó uitdrukkelijk naar onze hand gezet,
dat wij vergeten zijn dat alles en iedereen eigenlijk aan ons geschonken wordt, zomaar...
Jezus was zich daar wél van bewust!
In wat Hij deed en zei verwees Hij voortdurend naar zijn Vader als bron van alle leven.
Dat heeft Jezus bij de Joden juist zo verdacht gemaakt, en ermee voor gezorgd dat Hij uiteindelijk zou sterven aan het kruis.
Jezus is het beeld van God bij uitstek, maar in feite ben ik ook een beetje: beeld van God.
Ieder van ons is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis!
Dus ben ik en ieder van ons geroepen om voor anderen zichtbaat te maken dat ik en wij geloven in een God van liefde.
Als ik mijn leven inderdaad als een geschenk van God beschouw, dan moet dat ook aan mij te zien zijn, zoals ook bij Jezus.
Ik heb mijn leven niet aan mijzelf maar aan God te danken, het is zijn liefde die mij heeft gemaakt tot wie ik ben!
Geloven is dus een kwestie van leven! Geloven is een manier van leven.
Aan mijn manier van leven, zouden anderen moeten zien dat ik christen ben, mijn liefde voor anderen,
 mijn zorg voor de schepping, zou moeten spreken van God.
God geven wat Hem toekomt, wil zeggen dat ik me inzet voor een betere wereld,
 en dat ik mijn vriendschap aanbiedt aan mijn medemensen vooral de armsten en kleinsten onder ons.
Zoals Jezus dat ook gedaan heeft!
Net zoals ik het leven ontvangen heb van God, net zoals ik de wereld en de mensen ervaar als een geschenk,
zal ik op mijn laatste moment mijzelf vol vertrouwen in Zijn handen leggen en laten verrassen.
Ook daarin is Jezus mij voorgegaan!
Méér dan wie ook wist Hij dat de bron van zijn leven niet in de wereld lag, maar dicht bij God...!!

( Erwin Roosen)
*****************************************************************************************************************

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Rust
Moeder Maria, op U stel ik mijn hoop, bij U zoek ik naar troost en geborgenheid.
Heel uw leven stond in dienst van God en van de mensen.
Door uw geloof en uw gebed hebt Gij ontdekt wat God van U vroeg.
Door uw ja-woord op uw uitverkiezing hebt Gij meegewerkt aan de verlossing van ons allen.
Door uw beschikbaarheid voor Gods plan, zijt Gij de moeder geworden van Jezus, Gods Zoon.
Ik bid U: spreek voor mij ten beste bij uw Zoon, wanneer ik bang of onrustig ben.
Maak mij sterk, wanneer ik moedeloos ben en toon mij de weg naar Hem , wanneer lijden of beproeving mij treft.
Spreek ten beste voor allen die hongeren naar rechtvaardigheid, die zoeken naar de zin van hun leven,
die gevangen zitten in eigen gedachten, die ziek zijn of belast door beproeving, die vervolgd worden omwille van hun geloof.
Moeder Maria, samen met allen die U vereren als Onze-Lieve-Vrouw van rust, vraag ik U
beschouw mij als uw kind en laat mij in alle omstandigheden ervaren de liefde van uw Moederhart.
Onze-Lieve-Vrouw van Rust, bid voor mij.

( bedevaarts kerk, Heppeneert-Maaseik, België) 

Archief preken