Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor vijfentwintigste zondag door het jaar 21 en 22 september 2019

Preek van de week voor vijfentwintigste zondag door het jaar 21 en 22 september 2019

'Niemand kan twee heren dienen,'zei Jezus,
'want ofwel zal hij de één verfoeien en van de ander houden, ofwel zal het omgekeerd zijn.
Je kunt niet én God dienen én iets of iemand anders!'
( naar Lucas 16,13)

overweging bij dit zondags evangelie

Geen twee heren dienen...
'Je kunt geen twee heren dienen, zeker niet God en je portemonnee, je moet kiezen', zegt Jezus in dit Lucas evangelie.
Als je kiest voor God, als je kiest voor Jezus en zijn boodschap, dan moet je niet tegelijkertijd je beurs willen vullen op een oneerlijke manier.
Je kunt geen twee heren dienen, dat kan Jezus wel zeggen, maar in feite kan het wel, en wordt het ook veel gedaan.
Zolang mensen godsdienstig zijn, zolang God gediend wordt, hebben velen hun portemonnee niet in in hun zak gehouden.
Jezus schildert dat in de parabel van de onrechtvaardige rentmeester, die man deugde nergens voor, eerst verkwist hij geld van zijn meester, en als deze erachter komt en dreigt met ontslag, dan maakt hij het nog bonter, hij geeft hoge kortingen aan de klanten van zijn baas: twintig tot vijftig procent op alle openstaande rekeningen.
Maar deze rentmeester in het verhaal van Jezus wed nu niet meer op het geld, maar op relaties, niet meer op fortuin maar op vrienden.
Nu hij zijn broodwinning dreigt te verliezen gaat hij investeren in mensen, opdat hij na zijn ontslag nog verder zou kunnen leven.
En daarom prijst Jezus deze rentmeester, alhoewel Hij hem toch onrechtvaardig blijft noemen , Hij keurt zijn manieren van handelen niet goed, maar Hij prijst hem omdat hij met overleg te werk gaat, en omdat hij uiteindelijk kiest tégen geld en vóór de mensen.
Maar er werd en wordt flink verdiend aan godsdienst en godsdienstige zaken, denk maar aan de vele winkeltjes in de bedevaartsplaatsen.
God en de portemonnee gaan heel goed samen, dat is altijd zo geweest, en zal altijd wel zo blijven, je kunt dit een vorm van twee heren dienen noemen, maar het is geen misdaad of onrechtmatig handelen.
Dat zie je echter wel in vooral Latijns-Amerikaanse landen, waar veel katholieke grootgrondbezitters zijn die de arme pachtboertjes uitbuiten, om er hun beurs flink mee te spekken, maar ze geven soms ook een donatie aan de kerk, om God te vriend te houden.
En zij vinden dat dat best goed samen kan gaan, maar Jezus klaagt deze mensen aan: ze zijn wel slim als het om hun geld gaat,
maar... zeg a.u.b. niet dat ze God dienen.
En ik? Waar sta ik in deze wereld? Ben ik misschien ook slaaf van mijn geld, mijn spelletjes, hebzucht of bezitsdrang?
Ben ik altijd eerlijk in wat ik onderneem of ga ik liever een andere weg om meer over te houden? Probeer ik Jezus echt te volgen,
of heb ik enkel aandacht voor mijzelf en mijn eigen wereldje? God dienen en je eigen portemonnee dienen, gaat niet samen zegt Jezus, dat zijn twee aparte werelden, en die moet je gescheiden houden, maar tegelijk lopen ze vaak door elkaar.
'God dienen', hoe stelt Jezus dit dienen van God voor, en wat moet er gebeuren als God het hoogtepunt van mijn leven wordt?
God dienen, en te vriend houden, vraagt op de eerste plaats dat je je dienstbaar maakt naar je medemensen, en dat kan op vele manieren. Door bijv. heel concreet je beurs te trekken en geld te geven aan mensen die dat hard nodig hebben, die anders geen kansen hebben, mensen in nood.
Want zo deel je mee met Gods liefde, en ga je zo langs een omweg, toch de weg van God, en dien je God dus ook, dat is een christelijke levenshouding.
Je kunt God niet omkopen met smeergeld, ook al is dat in de vorm van een gift aan een arme of aan de kerk.
Het is goed voor je hier even bij stil te staan, en de vraag te stellen: Beleef ik mijn geloof in God voldoende in dienstbaarheid aan anderen? Of probeer ik God te vriend te houden door regelmatig naar de kerk te gaan, maar vergeet ik in het leven van alledag,
aandacht en zorg te hebben voor anderen. Ben ik kind van het licht, een mens die licht uitstraalt, of ben ik misschien een beetje kind van de wereld, wel slim maar niet zo lichtgevend?
( preken.be + embe)
*************************************************************************************************************************************

Naast mij
Heer, ik weet niet waar U bent waar U zich ophoudt in het al,
maar toen alles heel erg moeilijk werd wist ik het ineens wel:
U stond naast me ik kon met U praten, dat heb ik toen gedaan.
Het luchtte me op, dank U, Heer, ik weet nu dat ik bij U terecht kan.
 

Archief preken