Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Suriname als voorbeeld

Na mijn bezoek aan Suriname,

werd mij diverse malen gevraagd,

wat hebt U daar kunnen leren?

Onmiddellijk na mijn aankomst,

werd ik door de bisschop meegenomen

naar een bijeenkomst van de leiders

van de diverse godsdiensten in Suriname

die, één maal per maandag elkaar ontmoeten,

katholieken, moslims, hindoes en joden.

 

Dat is al veertig jaar zo.

Intussen zijn ze vrienden van elkaar geworden.

 

Dat is heel breed bekend in het land.

En dat betekent dat de diverse godsdiensten en

volksgroepen, die elk een grote minderheid zijn

redelijk vertrouwd met elkaar zijn.

En in elk geval een kanaal hebben

om snel contact te maken.

Natuurlijk heeft men ook al een lange ervaring.

Het is al sinds eeuwen, dat Suriname een zeer

gemengde bevolking kent van

Indianen, creolen, Indiërs, javanen, chinezen,

van joden, moslims, hindoes, van protestanten

en katholieken.

Het is Nederland nog maar kort

dat er onder ons grote groepen

uit andere culturen en continenten zijn

binnengehaald of neergestreken.

Er heerst vaak nog onbekendheid  en ook

wat angst voor het vreemde van beide kanten.

We kunnen leren van de ervaring van Suriname.

 

Frans Wiertz,

bisschop van Roermond.