Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

De gastvrije aarde.

Wat is dit proces van ziel en zaad dat lege grond aanraakt

en weer vruchtbaar maakt?

Ik beweer niet dat ik de hogere werking ervan begrijp.

Maar dit weet ik wel:

wat we in ons leven ook ondernemen,

het zou wel eens het minste kunnen zijn van wat we doen,

als we niet tevens begrijpen dat er iets is dat wacht

tot we er een bodem voor ontginnen:

iets dat dicht bij ons is, dat liefdevol is, dat geduldig afwacht

tot de juiste bodem ontgonnen is,

opdat het zich in zijn volle gedaante kan manifesteren.

Zolang we toevertrouwd zijn aan de zorg van deze kracht,

weet ik zeker dat wat dood leek, niet langer dood is,

dat wat verloren leek, niet langer verloren is,

dat wat volgens sommigen onmogelijk was,

onmiskenbaar mogelijk wordt gemaakt,

en dat alle braakliggende grond alleen maar ligt te rusten,

te rusten en te wachten tot het gewijde zaad

met Gods zegen

op de vleugels van de wind zal komen.

 

En komen zal het.

 

Clarissa Pinkola Estés.