Kies uw kerk

Historie H. Antoniuskerk

De geschiedenis van de Antoniusparochie en de Antoniuskerk is nauw verbonden met die van zijn bouwpastoor J. Duffhauss en de BATA. In 1933 vestigt de N.V. Nederlandse Schoen- en Lederfabriek BATA zich in het Bestse heidegebied ‘Het Breeven’. Een nieuwe grote fabriek betekent werkgelegenheid, huizenbouw en natuurlijk nieuwe inwoners in Best. Voor de geestelijke verzorging van het personeel moet eveneens worden gezorgd en op 24 februari 1939 benoemt de bisschop van ’s-Hertogenbosch kapelaan Duffhauss als rector van de Batamedewerkers. Duffhauss neemt zijn intrek in de pastorie van de St. Odulphuskerk. Hij heeft nog geen kerk, maar de Batadirectie stelt een gedeelte van de kantine beschikbaar om daar de H. Eucharistie te vieren.

Ondernemende rector

Rector Duffhauss wordt in juni 1941 tot bouwpastoor benoemd. De directie van de BATA wenst de bouw van een eigen kerkgebouw in Batadorp met als patroonheilige Antonius van Padua. Met het oog op de uitbreidingsplannen van woningbouw ten noorden van het kanaal, in het Wilhelminadorp, gaat Duffhauss’ voorkeur uit naar een locatie daar.
Ruim een half jaar na de oprichting van de parochie, verrijst tegen de in 1941 gebouwde St.-Jozefschool, het eerste gebouw in het Wilhelminadorp, een houten noodpastorie. Totdat in 1947 de Batabrug over het kanaal gelegd wordt, is bouwpastoor Duffhauss genoodzaakt om vanuit het Wilhelminadorp elke dag met een bootje het kanaal over te steken om in Batadorp te komen.
In 1948 wordt er een houten noodkerk van 40 bij 12 meter gebouwd, die op 25 december 1948 in gebruik wordt genomen.

Pastoor Duffhaus

Pastoor Duffhaus

Antoniuskerk in aanbouw

Antoniuskerk in aanbouw

Nieuwe kerk

Januari 1949 wordt Ir. Geenen te Eindhoven aangetrokken als architect van de nieuw te bouwen kerk; aannemers- en bouwbedrijf H. van Heesewijk uit Best wordt de bouw van de kerk gegund. Haast is geboden, want bij de overdracht van de grond was bepaald, dat vijf jaar na de vrede, begonnen moet zijn met de bouw van de kerk.
De plechtige eerste steenlegging is op 19 juni datzelfde jaar. Vele parochianen steken de handen uit de mouwen en helpen daadwerkelijk mee aan de bouw. Ook is nog zichtbaar dat velen financieel hun steentje hebben bijgedragen. Op diverse “Schaapjesramen”? staat “PAR”? wat verwijst naar het feit dat ze een schenking zijn van de parochianen. Ook de BATA helpt de Schaapjesramen te bekostigen.
Op zaterdag 19 februari 1950 vindt de voorlopige inzegening plaats. De officiële inwijding van de kerk is op Palmzondag 2 april.

Nog niet af

Dit betekent echter niet, dat de kerk op dat moment ook “af”? was. Zo zijn b.v. de glas-in-lood ramen boven in het middenschip later aangebracht en is er ook nog geen orgel in de kerk. Dankzij o.a. het orgelfonds, de oud-papierinzameling, emmertjes-actie, paasei-actie, verkoop orgelkoeken, het organiseren van een wielerronde en een fancy-fair en de opbrengst van speciale collectes, kan op 20 december 1959 het orgel ingespeeld worden.

Nadat de kerk gebouwd is, wordt begonnen aan de bouw van de pastorie en de aanleg van het kerkhof.
De parochianen zijn niet alleen actief met het inzamelen van geld, maar ook met het kerkelijk gebeuren. Zo was er b.v. elk jaar een sacramentsprocessie. Mede door de inspanning van pastoor Duffhauss wordt in oktober 1961, als een van de eersten in het bisdom, een parochieraad opgericht.

 

Renovatie

In het jaar 2000 werd de H. Antoniuskerk uitgebreid gerenoveerd: de bekabeling en het schilderwerk werden aangepakt, maar belangrijker nog werd het interieur aangepast aan de eisen van de tijd. Door letterlijk de handen uit de mouwen te steken, door in harmonie samen keihard te werken, onderging de kerk een mooie renovatie. Natuurlijk moesten er ook professionals ingeschakeld worden en materialen aangekocht. Door te sparen met een piek (gulden) per week en door grote en kleine giften, werd 150.000 gulden opgebracht om de renovatie te kunnen bekostigen.
Het kerkgebouw geeft een gesloten indruk, maar dit wordt anders, zeker na de renovatie, als men binnentreedt: licht, vriendelijk, gastvrij, ruimtelijk met kleurrijke patronen op het interieur, die afstralen van de gebrandschilderde ramen, en de lichtkleurig gepleisterde muren.

Interieur Antoniuskerk

Interieur Antoniuskerk