Kies uw kerk
banner

75 Jaar H. Antoniuskerk én 60 jaar Lidwinakoor

Bata Kapel 1942

Bata Kapel 1942

De geschiedenis van de H. Antoniuskerk is nauw verbonden met die van haar bouwpastoor Jozef Duffhauss en de BATA. In 1933 vestigt BATA zich in het Bestse heidegebied ‘Het Breeven’ en in 1939 benoemt de bisschop van ’s-Hertogenbosch kapelaan Duffhauss als rector van de Batamedewerkers. Er is nog geen kerk, maar de Batadirectie stelt een gedeelte van de kantine beschikbaar om daar de H. Eucharistie te vieren. Een ondernemende rector. Duffhauss wil zijn rectoraat uitbouwen tot een hechte geloofsgemeenschap en beperkt zijn activiteiten niet tot het pastoraal werk in de fabriek. Integendeel, hij onderneemt initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, jeugdzorg en ontspanning.

Rector Duffhauss

Rector Duffhauss wordt op 9 juni 1941 tot bouwpastoor benoemd. De directie van de BATA wenst de bouw van een eigen kerkgebouw in Batadorp met als patroonheilige Antonius van Padua. Met het oog op de uitbreidingsplannen van woningbouw ten noorden van het kanaal, in het Wilhelminadorp, gaat Duffhauss’ voorkeur uit naar een locatie daar. Ruim een half jaar na de oprichting van de parochie, verrijst een houten noodpastorie. Totdat in 1947 de Batabrug over het kanaal gelegd wordt, is bouwpastoor Duffhauss genoodzaakt om vanuit het Wilhelminadorp elke dag met een bootje het kanaal over te steken om in Batadorp te komen. 

Noodpastorie rond 1950

Noodpastorie rond 1950

De bouw

De bouw van de huidige kerk. In januari 1949 wordt Ir. Geenen te Eindhoven aangetrokken als architect van de nieuw te bouwen kerk; aannemers- en bouwbedrijf H. van Heesewijk uit Best wordt de bouw van de kerk gegund. Haast is geboden, want bij de overdracht van de grond was bepaald, dat vijf jaar na de vrede, begonnen moet zijn met de bouw van de kerk. 

Op 19 juni 1949, vindt de plechtige eerstesteenlegging plaats. Veel parochianen steken de handen uit de mouwen en helpen daadwerkelijk mee aan de bouw.

19 juni 1949 Eerste steen

19 juni 1949 Eerste steen

winter 1950 bouw dak

winter 1950 bouw dak

De officiële inwijding op Palmzondag 2 april 1950.

De officiële inwijding is op Palmzondag 2 april 1950. Dit betekent echter niet dat de kerk op dat moment ook helemaal af is. Dankzij diverse acties kan, 10 jaar later, op 20 december 1959 het orgel ingespeeld worden. De parochianen zijn niet alleen actief met het inzamelen van geld, maar ook met het kerkelijk gebeuren en zo is er b.v. elk jaar een sacramentsprocessie. Mede door de inspanning van pastoor Duffhauss wordt er in 1961, als een van de eersten in het bisdom, een parochieraad opgericht. Rond die tijd wordt de pastoor echter ziek en op 6 februari 1963 overlijdt hij. De parochie is een inspirerend herder en een groot mens verloren! Latere ontwikkelingen. Best breidt uit nog verder uit en in 1972 zijn er zelfs drie pastores werkzaam in de H. Antonius-en ook in de nieuwe Avondmaalparochie. In oktober 1987 wordt de Avondmaalkerk gesloten en is de H. Antoniuskerk de parochiekerk. In 1989 wordt Richard Schreurs, al als pastoor werkzaam in de Lidwinaparochie, ook pastoor van de Antoniusparochie. 

Inwijding Palmzondag 1950

Inwijding Palmzondag 1950

Palmzondag 1950

Palmzondag 1950

Renovatie in 2000

In het jaar 2000 werd de H. Antoniuskerk uitgebreid gerenoveerd: de bekabeling en het schilderwerk werden aangepakt, maar belangrijker nog werd het interieur aangepast aan de eisen van de tijd. Door letterlijk de handen uit de mouwen te steken, door in harmonie samen keihard te werken, onderging de kerk een mooie renovatie. Natuurlijk moesten er ook professionals ingeschakeld worden en materialen aangekocht. Door te sparen met een piek (gulden) per week en door grote en kleine giften, werd 150.000 gulden opgebracht om de renovatie te kunnen bekostigen.

De actie ‘Werk in de kerk’ werd een groot succes.

Het kerkgebouw geeft een gesloten indruk, maar dit wordt anders, zeker na de renovatie, als men binnentreedt: licht, vriendelijk, gastvrij, ruimtelijk met kleurrijke patronen op het interieur, die afstralen van de gebrandschilderde ramen, en de lichtkleurig gepleisterde muren.

De geslaagde renovatie van het 50-jarig kerkgebouw en het 60-jarig bestaan van de parochie waren reden voor een mooi feest. Later vonden ook parochianen van de Lidwinakerk in de kerk een thuis, een plaats waar ze samen konden vieren, bidden en zingen.

Renovatei 2000

Renovatei 2000

Piek per week

Piek per week

In 2002 wordt samen met de H. Lidwinaparochie het 40-jarig priesterfeest van pastoor Richard Schreurs uitbundig gevierd. Daarna volgt nog het samengaan, toevoegen van de Lidwinaparochie. Het Lidwinabeeld in de Antoniuskerk is een zichtbare uiting hiervan.

Ruim tien jaar geleden namen de pastores en een deel van de parochianen afscheid van het kerkgebouw en waar dat voor stond. Dankzij de fusie tot parochie Sint-Odulphus van Brabant kon de geloofsgemeenschap verder en bleef het kerkgebouw als kerk behouden.

Franciscus' raam

Franciscus' raam

Feest 75 jaar Antoniusparochie – 65 jaar H. Antoniuskerk


Op zondag 28 juni 2015 kwam in processie het gilde Sint-Odulphus, een aantal vrijwilligers met symbolen en de  voorgangers de prachtig versierde, goed gevulde Antoniuskerk binnen. Een bootje, een beeld van de H. Antonius, een ciborie en een doopvont, een kaars met het logo van Sint-Odulphus van Brabant, een afbeelding van het nieuwe raam en een stukje steen van het kerkhof kregen een mooi plaatsje voor in de kerk.

Aan het einde van de feestelijke viering ter gelegenheid van het 65 jarige kerkgebouw onthulde pastoor Spijkers een nieuw glas-in-lood raam met de afbeelding van de H. Franciscus. Hij memoreerde hierbij ook de verbondenheid tussen Antonius en Franciscus.

Het mooie nieuwe raam is ontworpen door een parochiaan, namelijk de heer Leo van der Sangen. Vele parochianen hebben, door deel te nemen aan de actie ‘Kring van 75’ de plaatsing van dit raam mogelijk gemaakt.


Na de plechtige wijding van het raam, kreeg pastoor Spijkers een boek aangeboden door Frits van der Heijden, dat ter gelegenheid van het jubileum is uitgebracht. In het boek staan prachtige foto’s en beschrijvingen van de glas-in-lood ramen van de Antoniuskerk. (Het boek is te koop voor €10,- bij de koster of op het parochiecentrum). Het is een boek, dat in een serie wordt uitgegeven; over b.v. de glas-in-lood ramen van de Sint-Petrus basiliek in Oirschot is al eerder een boek verschenen en over de Odulphuskerk.

75 jaar H. Antoniuskerk

En nu vieren we het 75 jarig bestaan van onze kerk, één van de kerken van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Nog steeds een gebouw dat een speciale plaats heeft in het Wilhelminadorp en in het leven van veel inwoners van Best. Nog steeds steken velen de handen uit de mouwen voor de geloofsgemeenschap en haar kerkgebouw. We mogen trots zijn op onze vrijwilligers, ons pastorale team, onze voorgangers en ons kerkgebouw en dat gaan we vieren! 

60 jaar Lidwinakoor

Gelijk met het 75 jarig jubileum van de H. Antonius kerk gedenken we ook het 60-jarig bestaan van het Lidwinakoor. In 1964 werd dit koor, als kerkkoor van de H. Lidwinakerk, opgericht door pastoor Verbruggen. Sinds een aantal jaren in het nu het kerkkoor van de H. Antoniuskerk. Het koor zingt regelmatig tijdens de eucharistieviering op zondag en zeker tijdens de kerkelijke feestdagen. Meeske van Halteren-Loonen is de dirigent en Alison Black de organist. Het koor repeteert in Kindcentrum / basisschool "De Kiezel" aan de Monseigneur Zwijsenstraat nummer 85 en beginnen stipt om 20:00 uur.

Lidwinakoor

Lidwinakoor

Dubbel feest

Dubbel feest op 23 juni. Op 23 juni, tijdens de extra feestelijke viering die begint om 10.30 uur, gaat ons pastorale team, van de Odulphus parochie, gezamenlijk voor, samen met de pastores Verhoeven en Papenburg, en luistert het jubilerende Lidwinakoor de viering muzikaal op, bijgestaan door een strijkerskwartet. U bent allen van harte welkom dit dubbele feest samen te vieren!

Publicatiedatum: 16 juni 2024