Kies uw kerk

Kerkhof

Tegelijkertijd met de bouw van de H. Antoniuskerk werd er gesproken over de aanleg van een kerkhof. Het was mooi dat er voldoende ruimte naast en achter het kerkgebouw was, om dit te realiseren.
Een rij van graven ligt zelfs nog tegen de kerkmuur aan. Dit is in deze tijd uniek te noemen.
Een mooie, gemetselde kerkhofmuur rondom geeft aan deze gewijde grond een besloten en intiem karakter. Toch is er door het smeedijzeren hekwerk, dat in de muur is aangebracht, een soort verbinding met de wereld erbuiten. De overledenen en de plaatsen waar zij begraven liggen, blijven zo als het ware met ons verbonden.  Het kerkhof heeft voor de bewoners van het Wilhelminadorp, maar ook voor veel Bestenaren, grote betekenis. Het verdient onze waardering, dat er zoveel zorg en aandacht is voor de graven van onze overledenen. Als men in alle rust over het kerkhof loopt, zal men dat ook ervaren. Het is een mooie tuin om de dierbare overledenen te gedenken.

Doorkijk

Doorkijk

Ingang Kerkhof

Ingang Kerkhof

graven tegen de kerkmuur

graven tegen de kerkmuur