Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

BIODIVERSITEIT

In het scheppingsverhaal wordt verteld, dat God de planten, de vogels, de vissen, de dieren en de mensen schiep, “soort na soort.” In elke zin wordt dat steeds herhaald en dat is niet voor niets. De schepper houdt van biodiversiteit! Maar die biodiversiteit staat onder grote druk. Planten en diersoorten verdwijnen onder invloed van menselijk handelen. Zo zijn er in Nederland momenteel 75% minder insecten dan 25 jaar geleden. Terwijl zij van onmisbare betekenis zijn in de natuur. Lange tijd lag het niet zo voor de hand om ons hier als kerken mee bezig te houden. De encycliek “Laudato Si’” van Paus Franciscus heeft daar een wending in gebracht. De zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde, is ons aller verantwoordelijkheid. Ook ons geloof doet daar een appèl op. Als “groene kerk” dragen we graag ons steentje bij. Onder meer door aandacht te hebben voor de inrichting van onze kerkhoven. Kerkhoven zijn niet alleen plaatsen voor de doden, maar ook tuinen vol leven. Eigenlijk zouden ze, uit respect voor onze dierbaren, iets “paradijselijks” moeten uitstralen. De zomerbloemen die binnenkort worden ingezaaid bij de kindergraven op het kerkhof in Oirschot, dragen daar hopelijk aan bij. En als we straks merken dat er ook insecten rondzoemen, dan is het niet alleen een mooi eerbetoon aan de overledenen, maar ook aan de schepper van alles wat leven heeft.

Pastor Wilfred van Nunen    

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 69

“Tel je zegeningen. En als het leven moeilijk is, tel ze dan luider”, zegt Roger Scruton (1944-2020), de Britse filosoof en schrijver.
Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar laat je daar niet door ondersneeuwen, probeer verder te kijken.
Blijf de positieve kanten van het leven ook zien. Die zijn er altijd!
Ik wens iedereen een mooie week.


Lantaarntje 70

"Anderen gelukkig maken is een hele goede manier om zelf gelukkig te worden", is een van de vele wijsheden van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter.

Een duidelijke opdracht met een win-winsituatie: maak de wereld gelukkig en blij.

Dat doet ook Truus Brands uit Hurwenen (truusbrands.nl) met haar kleurige kunstuitingen.

Op de foto: 'Pracht in de stad' op een muur in een rommelig hoekje in het kunstenaarsstadje  Zaltbommel.