Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Iemand de hemel gunnen

Iemand de hemel gunnen

Als je aan iemand terug denkt, waar je veel om geeft, dan gun je die persoon de hemel. Dat heeft heel veel christenen lang bezig gehouden omtrent Maria. Daarom hebben ze er jaren lang op aangedrongen dat de Kerk Maria Tenhemelopneming zou afkondigen als een dogma. Een feit waar niemand aan hoefde te tornen. In een tijd waarin wij kritisch kijken naar standbeelden, die vaak op verzoek van het volk omver gehaald worden, komt bij sommigen van ons een dergelijke lieftallige volkswil misschien een beetje vreemd over. Maar ik denk niet dat iemand er moeite mee heeft om de moeder van Jezus, de hemel te gunnen. Misschien ook omdat wij ons er niet veel bij kunnen voorstellen. Eigenlijk is dat wel heel eenvoudig, want, en dat geldt voor alle heiligen, het zijn mensen, die ons kunnen inspireren om door de meest onwaarschijnlijke moeilijkheden heen trouw te blijven aan het rijk der hemelen, zoals Jezus dat presenteert. Het is een bijzonder mooi streven. Neem een zin uit de blijde boodschap van Jezus en doe er eens iets mee. Het zal je goed doen en voor velen zul je een weldaad zijn.

Dré Brouwers, pastor

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Toen we als gezamenlijke kerken in maart een oproep deden om houdbare levensmiddelen mee naar de kerk te brengen voor de voedselbank, leverde dat meteen een heleboel reacties op in de vorm van meegebrachte spullen. Hartverwarmend was het om te merken dat -in tegenstelling tot het “hamstergedrag” van sommigen-  zoveel