Kies uw kerk

Open Kerken Brabant

Datum: 26 november 2017 / Tijd: 12:00u / Plaats: H. Antoniuskerk Best

Open Kerken Brabant

De kerk...voor christengelovigen is dat op de eerste plaats het ‘huis van God’, waar de gemeenschap biddend en bezinnend samenkomt op zon- en feestdagen en bij de viering van bijzondere levensmomenten. Voor mensen die niet gelovig zijn heeft de kerk deze betekenis niet. Toch is het ook voor hen het zichtbare ‘hart’ van onze gemeenschap. Eenmaal binnen word je geraakt door de ruimte, sfeer, de prachtige schilderingen, houtsnijwerken, enzovoorts. Kerken zijn niet alleen van religieuze, maar ook van grote culturele betekenis. Daarom is de Open Kerkendag een uitnodiging aan iedereen. Dit unieke evenement wil Brabanders kennis laten nemen van het grote belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken. De komende jaren is het herbestemmen van kerken het grootste culturele probleem van Brabant.
Torens en kerken bepalen het aanzien van Brabant. Vanuit elke positie in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op en vertellen ze het woordeloze verhaal van hun geschiedenis, van de historie van de gemeenschap die ze ooit heeft gerealiseerd. Deze gebouwen zijn de krachtigste materiële uitingen van de Brabantse identiteit. In vervlogen tijden zijn ze met bloed, zweet en tranen gebouwd voor de eredienst, maar door de ontkerkelijking verliezen veel kerken hun religieuze betekenis.
In Brabant moeten de komende jaren ruim tweehonderd kerken een nieuwe functie krijgen. Er zijn niet veel mensen die weten hoe ze dit aan moeten pakken. Er is weinig geld. Er is weinig expertise. Het herbestemmen van kerken is een van de grootste culturele vraagstukken van Brabant, een probleem dat bovendien in korte tijd moet worden opgelost. Aan de eredienst onttrokken kerken kunnen niet lang leeg blijven staan omdat ze dan verloederen. Dát én de leegstand stuit tegen de borst van de gemeenschappen waar de kerken en de torens sinds vele generaties tot de verbeelding spreken. En dat doen ze nog steeds. De toekomst van deze markante gebouwen vraagt ons aller zorg en aandacht. Kom gerust eens een kijkje nemen in onze kerken.

U bent van harte welkom!

Open H. Antoniuskerk

Open H. Antoniuskerk

Informatie

Start: 12.00-16.00u aansluitend aan de eucharistieviering.

U bent natuurlijk ook uitgenodigd om voorafgaand de Eucharistieviering bij te wonen die om 11.00 begint.