Kies uw kerk
banner

75 Jaar Antoniusparochie - 65 jaar Antoniuskerk (deel 2)

pastoors

Denteneer Brouwers Duijnhoven

Denteneer Brouwers Duijnhoven

Na vijf jaar wordt pastoor Soons opgevolgd door pastoor Van Oers. Ook hij is maar korte tijd in Best en wordt in 1972 opgevolgd door drie pastores: de heren Denteneer, Brouwers en Van Duijnhoven. Zij zijn niet alleen werkzaam in de Antonius-, maar ook in de nieuwe Avondmaalparochie.

In 1985 neemt de parochie afscheid van pastoor Brouwers en komt Jan van Lieverloo als pastoraal werker in de Antoniusparochie werken. Hij is al bekend in Best, want daar was hij als districtscatecheet werkzaam. Twee jaar later na het afscheid van Jan Brouwers, neemt ook Jos Denteneer afscheid als pastoor.

Een belangrijke gebeurtenis in oktober 1987 vormt het samengaan van de Antonius- met de Avondmaalparochie.  In 1989 gaat ook Jan van Duijnhoven als laatste van het pastorale driemanschap met emeritaat. Genietend van zijn pensioen, blijft hij in Best wonen en indien nodig assisteren in de Antoniuskerk. Richard Schreurs, pater van de orde van de Montfortanen en al als pastoor werkzaam in de Lidwinaparochie, wordt ook pastoor van de Antoniusparochie.

In 1991 viert de parochie haar 50-jarig bestaan. De in de parochie actieve buurtverenigingen helpen en vieren mee. De pastores Van Duijhoven, Denteneer en Brouwers zijn erbij en ook de oud-kapelaans Vugts en Verreijt. In zijn bedankbrief schrijft deze: “Het beeld dat ik vooral meeneem en waarvan ik voel hoe belangrijk het is om verder te kunnen gaan is: de maquette van de kerk (gemaakt door Thieu van der Sangen), steunend op de pilaar, de hoeksteen die Jezus is en gebouwd op vier activiteiten, waarin iedereen de kerk ter plaatse mee opbouwt”?.
Oud-pastoor Van Duijhoven schrijft in Groeiend Best: “Ik heb er het volste vertrouwen in, dat hier in dit stukje Best, pastor Van Lieverloo en pastoor Schreurs met een groeiend aantal medewerkers willen verder gaan in de opbouw van de parochie”?.
Ook oud-pastoor Brouwers schrijft in ons plaatselijk nieuwsblad: “Van harte feliciteer ik de pastors en allen die spontaan en belangeloos meewerken in en voor de parochie, doch tevens alle bewoners van de Antonius-Avondmaalparochie. Mogen kerk en parochie nog lang bestaan tot welzijn, heil en geluk van velen”?.

Jan van Lieverloo gaat de opleiding voor permanent diaken volgen, maar vlak voordat hij de wijding ontvangt, besluit hij de overstap te maken naar Defensie en daar als aalmoezenier te gaan werken.
De Antoniusparochie krijgt een nieuwe pastoraal werker: Hans van de Laar. Hij was werkzaam bij Defensie en maakt de overstap naar de parochie.

Renovatie

Renovatie H. Antoniuskerk

Renovatie H. Antoniuskerk

Renovatiewerkzaamheden

Renovatiewerkzaamheden

In het jubeljaar 2000 werd de H. Antoniuskerk uitgebreid gerenoveerd: de bekabeling en het schilderwerk werden aangepakt, maar belangrijker nog werd het interieur aangepast aan de eisen van de tijd. Door letterlijk de handen uit de mouwen te steken, door in harmonie samen keihard te werken, onderging de kerk een mooie renovatie. Natuurlijk moesten er ook professionals ingeschakeld worden en materialen aangekocht. Door te sparen met een piek (gulden) per week en door grote en kleine giften, werd 150.000 gulden opgebracht om de renovatie te kunnen bekostigen. De actie “Werk in de kerk”? werd een groot succes!
“We mogen trots zijn op onze mooie kerk, maar meer nog op de parochiegemeenschap, die de kerk draagt”? was een veelgehoorde opmerking.
Natuurlijk was de geslaagde renovatie van het 50-jarig kerkgebouw en het 60-jarig bestaan van de parochie reden voor een mooi feest.

Samen

In 2002 wordt samen met de H. Lidwinaparochie het 40-jarig priesterfeest van pastoor Richard Schreurs uitbundig gevierd. Daarna volgt nog het samengaan, toevoegen van de Lidwinaparochie. Het Lidwinabeeld in de Antoniuskerk is een zichtbare uiting hiervan.

Dan komen de berichten over toekomstige veranderingen. In de notulen van de kerkbestuurs-vergadering van 10 september 2010 staat: “Pastor van de Laar is bij de dekenaatvergadering geweest met 25 collega’s. Was een goede vergadering, de gedachten over de toekomst waren allemaal hetzelfde”?.

In februari 2012 staat genotuleerd dat het kerkbestuur besluit niet meer naar de vergaderingen over de vorming van een nieuwe parochie te gaan. In april 2012 passeert de acte van de “Stichting behoud parochie en kerk H. Antonius”?.

samenvoeging Antonius Lidwina

samenvoeging Antonius Lidwina

Deze naam wordt later gewijzigd in: “Stichting Antonius in Beweging”? en worden de parochianen opgeroepen hun kerkbijdrage te storten op de rekening van de Stichting.
In het voorjaar van 2012 aanvaardt pastor Van de Laar een baan voor drie dagen bij andere werkgever.
In april 2013 besluit het bisdom in te grijpen. Pastoor Leendert Spijkers wordt pastoor van de Antoniusparochie. De fusie gaat door de ontstane situatie versneld worden. Per 1 september wordt de nieuwe parochie Sint-Odulphus van Brabant een feit. Er komt een interim-bestuur tot op 1 januari 2015 het nieuwe bestuur aan haar werkzaamheden begint. Voor de plaatselijke kerkgemeenschappen komen contactgroepen.

Sinds maart 2015 is aalmoezenier Jan van Lieverloo, die deel uitmaakt van het pastorale team van de nieuwe parochie, ook werkzaam in en voor de Antoniusgemeenschap. Vijfentwintig jaar geleden vierde we samen met hem feest en dat is wat we ook gaan doen op 28 juni! We mogen nog steeds trots zijn op en blij zijn met onze vrijwilligers, ons pastorale team, onze voorgangers en zeker ook op ons kerkgebouw!

Publicatiedatum: 02 juni 2015