Kies uw kerk
banner

75 Jaar Antoniusparochie - 65 jaar Antoniuskerk (deel 3)

Architectuur van de kerk

In januari 1949 werd Ir. Geenen te Eindhoven aangetrokken als architect en aannemers- en bouwbedrijf H. van Heesewijk uit Best wordt de bouw van de kerk gegund.
De architectuur is in de stijl van de Bossche School. Dat is zichtbaar in de volgende kenmerken: een sobere bouwstijl, zonder overbodige, opvallende versieringen, het middenschip met aan de oostzijde de apsis en het priesterkoor en aan de westzijde het oksaal (balkon waarop de orgelgalerij) boven de ingang. De vele bogen die het kerkinterieur rijk is, geven een omarmend gevoel. Opmerkelijk is het plafond, dat in een latvormig ruitjespatroon is gemaakt.
Hoewel het kerkgebouw een gesloten indruk geeft, wordt dit anders, zeker na de renovatie in 2000, als men binnentreedt: licht, vriendelijk, gastvrij, ruimtelijk met kleurrijke patronen op het interieur, die afstralen van de gebrandschilderde ramen, en de lichtkleurig gepleisterde muren.

Preken voor vissen

Preken voor vissen

Karakteristieken

Buiten op de kerk is de zittende patroonheilige in terracotta aangebracht, terwijl hij preekt tegen de vissen. Binnen in de kerk staat de patroonheilige in steen: Antonius van Padua die het kind Jezus op beide handen draagt. Naast dit beeld staan op een zwarte hardstenen sokkel, een schaal met korenaren en een beker, verwijzend naar de Avondmaalparochie, die in 1987 deel werd van de Antoniusparochie.

Op de deuren van het tabernakel, waarin de geconsacreerde hosties worden bewaard, is vuur-emaille aangebracht (een geschenk van de parochianen). Het tabernakel is gesierd met een koperen kroon.

Voor in de kerk zijn ook twee zijaltaren: het Maria- en St. Jozefaltaar.

Boven in de apsis hangt het grote eikenhouten Altaarkruis, dat beschilderd is door de kunstschilder en glaskunstenaar Pierre van Rossum. Indrukwekkend is de lijdende gestalte.

De Kruisweg van de Antoniuskerk kent een bewogen geschiedenis. Pastoor Duffhauss schrijft daarover in een boekje dat uitgegeven werd bij zijn 25-jarig priesterjubileum o.a.: ‘Een geschilderde kruisweg zou tussen de kleurige schaapjesramen niet voldoen; het moest een geboetseerde zijn. Martin Roestenburg uit Acht wilde wel een statie op proef maken in gebakken klei. Maar … wie zal dat betalen.’ Roestenburg maakt twee staties en blijkt dan geëmigreerd te zijn naar Nieuw-Zeeland.

Pastoor Duffhauss gaat naar Pierre van Rossum om te vragen of die de Kruisweg af wil maken. Dan meldt Roestenburg vanuit Nieuw-Zeeland de kruisweg toch af te willen maken. De pastoor heeft er echter geen vertrouwen meer in en maakt zich zorgen over de overtocht van de staties. Hij besluit dan ook dat Van Rossum de resterende staties moet gaan maken. De Kruisweg heeft dus twee staties die er anders uitzien dan de overige twaalf.

In de kerk zijn ook 15 Apostelkruisjes te zien. Dit zijn de bruine kruisje die verspreid zitten in heel de kerk. Gewoonlijk zijn het er 12, vandaar de naam, of 16 en dan zijn er de 4 evangelisten bijgeteld.

Kruisbeeld

Kruisbeeld

In de Mariakapel staat een staakmadonna met scepter en een kind met de wereldbol op haar arm, die afkomstig uit de Lidwinakerk, evenals de grote houten kandelaar die nu in de Gedachteniskapel staat.
Bij de Gedachteniskapel staat ook een beeld van de H. Lidwina. Het zijn mooie zichtbare herinneringen aan de Lidwinaparochie!
De kaarsenplateaus in de Mariakapel en de Gedachteniskapel zijn vervaardigd uit het hout van (de tijdens de renovatie in 2000) verwijderde kerkbanken. Ook het onderstel van het doopvont, de schelpjesbol en de paaskaarskandelaar zijn uit dat hout gemaakt.

In de voormalige sacristie is een dagkapel (de Avondmaalkapel) gemaakt .

1950 Glas in lood

1950 Glas in lood

Gebrandschilderde ramen

De ramen met voorstellingen van vier engelen, in het Priesterkoor zijn in felle kleuren gezet, met een lichte achtergrond. Ze zijn ontworpen en gemaakt door Pierre van Rossum (zie de foto uit 1950).

Boven het Maria- en het Jozefaltaar zijn kleinere ramen van dezelfde kunstenaar te zien.

In het middenschip van de kerk zijn diverse gebrandschilderde ramen, met als voorstelling de volgende heiligen: Theresia van Lisieux, Elizabeth van Thüringen, Maria Magdalena, Anna te drieën, Joseph (Jozef) en Petrus, Willibrordus, Odulphus, Antonius van Padua, en Crispijn.

Schaapjesramen

 

Schaapjesramen links

Schaapjesramen links

Schaapjesramen rechts

Schaapjesramen rechts

Bekend in de Antoniuskerk zijn de ‘Schaapjesramen’. Pastoor Duffhauss schrijft daarover: ‘Ze hebben reeds enige vermaardheid gekregen. De schapen stellen voor de gelovigen op aarde, de kudde van Christus. Ze gaan allen in de richting van Christus, de Goede Herder op het altaar. De rij wordt hier en daar onderbroken door de uitbeelding van een opspringende bron of waterput. Deze staan symbool voor de zeven Sacramenten, waardoor Christus zijn lammeren en schapen verfrist en versterkt op hun levensweg’.

In de Mariakapel is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de parochie een glas-in-loodraam geplaatst, dat ontworpen is door Lou Manche.

Meer informatie over de ramen, de ontwerpers en glazeniers is te vinden in het boek, dat uitgegeven wordt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de parochie en het 65-jarige kerkgebouw.

Publicatiedatum: 09 juni 2015