Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Andere wereld.

Als wij konden nalaten 'kwaad van elkaar te spreken',

véél meer door de vingers zouden zien, en altijd zouden

trachten het goede in de mensen op te merken en te verspreiden,

dan zou de wereld er zéér zeker anders uit gaan zien.

De afbraak begint meestal met de overbekende volzin:

Ik wil niets kwaads van hem vertellen

hoor... we zijn hele goede vrinden.

 

Toon Hermans.