Kies uw kerk

Tarieven parochie Sint-Odulphus van Brabant in 2020

Stipendia
Doop, communie, vormsel 0,00      
Verwacht wordt dat ouders structureel (gaan) meedoen met de Actie Kerkbalans
Misintentie 10,00      
Huwelijksviering parochianen 380,00      
Jubileumviering parochianen 290,00      
Uitvaartdienst parochianen met of zonder avondwake + facultatief 11 maandstonden en 1 jaargetijde.

Voor Sint- Odulphuskerk in Best geldt: 30 misintenties (in de eerstvolgende H. Missen na de uitvaartdienst) i.p.v. maandstonden.
475,00      
Avondwake 250,00      
Uitvaartdienst incl. avondwake kind t/m 12 jaar 235,00      
 
Tarieven begraafplaats
Grafdelven
 Volwassenen 380,00      
 Kinderen t/m 12 jaar 190,00      
 
Kosten bij een begraving
  grafrechten 20 jaar onderhouds-bijdrage 20 jaar eenmalige kosten Totaal
20 jaar 1 persoon 460,00 630,00 210,00 1300,00
20 jaar 2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan* 690,00 630,00 210,00 1530,00
* Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd
20 jaar 1 persoon dubbelbreed als dubbeldiep kan 920,00 630,00 210,00 1760,00
20 jaar 2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan* 920,00 630,00 210,00 1760,00
* Indien het een bijzetting betreft, worden de eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd
20 jaar kinderen t/m 12 jaar 230,00 315,00 105,00 650,00
 
Verlenging  5 jaar
  grafrechten onderhouds-  bijdrage  Totaal  
1 persoon 138,00 165,00 303,00  
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan 207,00 165,00 372,00  
2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan 276,00 165,00 441,00  
Kinderen t/m 12 jaar 69,00 83,00 152,00  
 
Verlenging 10 jaar
  grafrechten onderhouds- bijdrage   Totaal  
1 persoon 230,00 315,00 545,00  
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan 345,00 315,00 660,00  
2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan 460,00 315,00 775,00  
Kinderen t/m 12 jaar 115,00 157,00 272,00  
 
Reservering 10 jaar grafrechten onderhouds-bijdrage Totaal  
Graf 230,00 315,00 545,00  
 
Urnenmuur en urnengraf
  eerste pacht + onderhoud plaatsing eerste urn excl. steen eenmalige kosten Totaal
10 jaar 370,00 150,00 30,00 550,00
20 jaar 740,00 150,00 30,00 920,00
 
Verlenging bij urnenmuur en urnengraf
Verlenging 5 jaar 185,00      
Verlenging 10 jaar 370,00      
         
Urnenbijzetting
Volwassene 150,00      
Kinderen t/m 12 jaar 75,00      
Urnenbijzetting in grafkelder 200,00      
         
Uitstrooien as
Rechtstreeks uitstrooien as (op begraafplaats) 30,00      
         
Kaarsen kerken en kapellen
Kaarsjes rood, wit, blauw 0,50      
Kaarsjes geel 0,30      
Noveenkaarsen 5,00