Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Na de crisis

De eerste mensen zijn gevaccineerd. Het begin van het einde van de coronacrisis is ingeluid. Hoe zal het leven er over een jaar uitzien? Volgens sommigen zal alles weer als vanouds zijn. Zelf heb ik daar mijn  twijfels over. Ik hoop zelfs dat er een aantal dingen definitief veranderd zullen zijn. Dat past ook wel bij ons geloof. De Bijbelverhalen die over een crisis gaan, eindigen altijd met een nieuw, kwalitatief beter leven. Na veertig dagen en nachten van hevige regen en overstromingen, verschijnt de regenboog aan de hemel als teken van Gods verbond met de aarde. Na veertig jaar door de woestijn gezworven te hebben, bereikt het joodse volk het beloofde land. Na veertig dagen door de duivel op de proef gesteld te zijn, begint Jezus aan zijn openbare leven. Een crisis leidt uiteindelijk altijd tot een verbetering.  Na regen komt zonneschijn! Hoe ziet het leven er na corona dan uit? Ik hoop en verwacht, dat er meer en blijvende waardering zal zijn voor de werksters en werkers in de zorg. Dat goede zorg niet meer primair gezien wordt als een verkoopbaar ‘product’, maar als een morele plicht van de samenleving. Ook hoop ik, dat het besef van de menselijke kwetsbaarheid leidt tot meer nederigheid ten opzichte van de natuur. We meenden alles te kunnen plannen en reguleren, maar nu blijkt een onooglijk virusje daar zomaar ineens een streep door te halen. Het besef, dat we niet de baas zijn van de natuur, maar dat we er een onderdeel van zijn, zal bij steeds meer mensen leiden tot nieuwe, heilzame inzichten. Laten we op die manier de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Pastor Wilfred van Nunen

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 53

"je mag ook gerust een kaarsje voor jezelf opsteken": vergeet in het nieuwe jaar ook jezelf niet. Als je jezelf verliest, kun je anderen niet bijstaan.

Zorg voor een goede balans tussen jou en 'de rest'.

Lantaarntje 54

"Als alles stilligt, hoef je nog niet stil te zitten." De lockdown is helaas nog even een noodzakelijk kwaad(/goed). We moeten ons daardoor niet laten verlammen. We moeten proberen het te accepteren en ermee om te gaan. We moeten verder met ons leven. We moeten verder met het nú wat er is. We leven immers in een voortdurend nú.

Laat je inspireren door de vele creatieve, goede initiatieven die er zijn, door de positieve mensen om je heen.