Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

LEGENDE VAN DE HULST

Het nieuws van de geboorte van Jezus Christus verspreidde zich snel door het hele land. Ook Koning Herodes had ervan gehoord en voelde zich bedreigd door de geboorte van de Koning der Koningen. Hij zond zijn soldaten om het kind te zoeken. Jozef, Maria en hun kindje moesten vluchten uit Betlehem. Toen ze onderweg waren, op een oude modderige weg, hoorde Maria het geluid van soldaten achter hen. Ze wisten dat de soldaten zouden zoeken naar een man, een vrouw en een klein kindje. Ze besloten het kindje te verbergen tot de soldaten gepasseerd waren. Snel keek Maria om zich heen. Tot haar schrik zag ze nergens een geschikte plek. Het enige dat ze zag was een kleine struik hulst. Elke seconde kwamen de soldaten dichter en dichterbij, het getrappel van de hoeven werd steeds luider. In wanhoop legde Maria haar kindje onder het struikje hulst. Toen gebeurde er een wonder. Het struikje bloeide plotseling uit tot een grote struik. In de kroon verschenen grote glanzende bladeren met doornen. De struik vormde een dak boven het hoofd van het kindje en verborg het op die manier voor het oog van de soldaten. Toen die voorbij reden, zagen zij alleen een echtpaar dat schijnbaar kinderloos was en zij vervolgden hun weg. Het kindje Jezus was nu veilig. Zo kwam het dat het kleine kindje de hulst zegende, die daardoor altijd groen zou zijn, met rode besjes, een symbool van hoop voor iedereen. Van alle planten is het alleen de hulst geweest die voor een kort moment Jezus Christus in zijn hart sloot.

Bovenstaande legende over de hulst als symbool van hoop voor iedereen (bron onbekend) las ik in het kerstnummer van ‘OPEN DEUR’.

Pastoor Leendert Spijkers

DOORLOPENDE AKTIE VOEDSELBANK

Omdat steeds meer mensen in economische onzekerheid leven vanwege de coronacrisis wordt het werk van de voedselbank de komende tijd naar verwachting nog harder nodig. Daarom is er in de kerken een permanente inzamelactie van houdbare levensmiddelen. Kunt u iets missen? Neem het mee naar de kerk! Er staan kratten waar u het in kunt doen. Ook is er gelegenheid om een financiële bijdrage te doen in de offerblok met als doel “voedselbank”. Dat staat duidelijk aangegeven. Hartelijk dank!

Lantaarntje 105
“Een schip in de haven is veilig,
alleen zijn schepen daar niet voor gemaakt.”
Af en toe moet je wat initiatief tonen, wat durf, wat risico lopen,
anders wordt het wat eentonig.
Fleur de wereld op, verrijk de wereld met je bijzondere talenten en eigenschappen.
Maak er een mooie week van, voor jezelf en voor de ander…

Lantaarntje 106“Als je dingen niet kunt vertellen omdat er geen oren zijn, is dat eenzaamheid”, zegt Herman van Veen ergens.

En dat gevaar is reëel in deze tijden van afstand houden en lockdown.

Oren reiken echter ver. Een telefoontje op zijn tijd is vaak welkom.

En ook via een ouderwetse brief, een kaartje of onze digitale media kunnen we aandacht schenken aan onze medemens.

Maak gebruik van de mogelijkheden die we hebben en bestrijdt eenzaamheid!