Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Een oude maar nog steeds zeer actuele wijsheid!

Overal probeert men de jeugd te beïnvloeden. Van popmuziek, TikTok, Instagram en meerdere social-media tot aan drugsgebruik toe. Denk ook maar aan roken, games en gsm. Opvoeden begint echter nog veel eerder. Vanaf de geboorte leer je een kind elke dag. En daarna, via de school wordt er natuurlijk ook een behoorlijke invloed uitgeoefend op onze jeugd, want wie bepaalt wat er in schoolboeken staat? Rekenen en taal ligt vast, maar geschiedenis wordt al een veel moeilijker verhaal. Maatschappijleer/ oriëntatie op de wereld is ook al iets waar meningen gaan verschillen. Sommige partijen willen middels die vakken en schoolboeken/programma’s hun stempel drukken op de toekomst door hele generaties met hun visie op te voeden.

Natuurlijk moeten we ook de kerken niet vergeten. Vroeger tijdens de godsdienstlessen, zondagsschool en tegenwoordig de koranlessen bij de islam worden dingen doorgegeven, die men van belang acht(te) voor een leven als gelovige.

Bij de kinderdoop beloof je het waarden en inzichten mee te geven die jezelf als gelovige belangrijk vindt in je leven. Natuurlijk gaat daar ook beïnvloeding van uit, maar daar sta je als ouder achter. Je vraagt daarna ook de kerk ondersteuning bij de aanmelding voor de eerste heilige communie; je vraagt die ondersteuning ook bij het vormsel, waar je met het kind God vraagt om steun in het volwassen leven. Kinderen zijn op dat gebied heel nieuwsgierig. Dat merken we bij een speurtocht door de kerk, bezoek aan de trappisten, maar ook in de mooie film over de visie van Paus Franciscus, die pasgeleden in de Enck vertoond werd.

Laten wij onze kinderen blijven inspireren en helpen in hun toekomst, want die zal niet altijd gemakkelijk zijn en een goed fundament is dan nooit weg!  

Aalmoezenier Paul Versteegh