Kies uw kerk

Actie Kerkbalans: Geef voor uw kerk

Kies uw kerk:

 

De actie kerkbalans 2024

Met de Actie Kerkbalans doen we een oproep om uw kerk te steunen met een financiële bijdrage. Kies hierboven uw kerk en maak eenvoudig een bedrag over via iDEAL. Elke bijdrage is welkom. Dankzij uw gift kan de kerk een waardevolle rol blijven vervullen. Hiermee kunnen we de deuren openhouden om u en vele anderen welkom te heten. En kunnen we zorgen dat we er zijn voor wie dan ook, op welk moment dan ook.

Hoe kunt u bijdragen aan de Kerkbalans?

Uw bijdrage aan de Kerkbalans is van onschatbare waarde.

Eenmalige schenking
U kunt via iDEAL een eenmalige donatie doen, kies hierboven uw kerk. U kunt uw bijdrage ook storten op NL57 RABO 0162 6596 87 ten name van de Parochie Sint-Odulphus van Brabant. Vermeld hierbij de naam van uw kerk.

Periodieke schenking
Wilt u ieder halfjaar of jaar een schenking doen, gedurende minimaal 5 jaar? Dat levert u belastingvoordeel op, omdat er geen drempel of maximum geldt. Neem dan contact op met de secretaris van de parochie via secretaris@odulphusvanbrabant.nl. Wij stellen een 'Overeenkomst voor periodieke gift in geld' met u op die u kunt gebruiken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Erfenis of legaat
Hebt u er weleens over nagedacht om de parochie in uw testament op te nemen? Zo zet u na uw leven iets goeds voort en draagt u op een bijzondere manier bij aan een blijvend mooie plek. De kerk waar u dierbare herinneringen aan hebt, waar u misschien gedoopt bent of uw eerste communie hebt gedaan. En waar u altijd terecht kunt, met al uw zorgen.

Als u de parochie als erfgenaam of legataris wilt aanwijzen, dan hoeft de parochie over de nalatenschap geen erfbelasting te betalen. Uw schenking komt dus 100% ten goede aan de parochie. Uw notaris kan u hierover alles vertellen.

Waar wordt uw bijdrage aan de Kerkbalans aan besteed?

Uw bijdrage heeft een directe impact op onze parochie en haar kerken. Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud van onze kerkgebouwen, het bekostigen van ons pastoraal team, en het ondersteunen van diverse kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat onze kerken blijven dienen als een centrum van hoop, troost, en gemeenschap.

Wat zijn de voordelen van periodieke giften aan de Kerkbalans?

Onze parochie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, tot zelfs 125% voor particulieren en 150% voor bedrijven. Als u kiest voor een periodieke gift gedurende vijf jaar, levert dit nog meer belastingvoordeel op, aangezien er geen drempel of maximum geldt.

Voor meer informatie of het opstellen van een 'Overeenkomst Periodieke gift in geld', kunt u contact opnemen met de secretaris via secretaris@odulphusvanbrabant.nl. Deze regeling biedt u de mogelijkheid om fiscaal voordelig te doneren, terwijl u tegelijkertijd een waardevolle bijdrage levert aan het behoud en de ontwikkeling van onze kerken en de gemeenschap die zij dienen.

Namens de Parochie Sint-Odulphus van Brabant en alle vrijwilligers, willen wij u hartelijk danken voor uw steun en bijdrage. Samen bouwen wij aan een sterke en levendige kerkelijke gemeenschap voor nu en in de toekomst.