Kies uw kerk

Actie Kerkbalans: Geef voor uw kerk

Doneer en help de Willibrorduskerk Eenmalig

€ 3
€ 10
€ 25

Uw postcode en huisnummer

Bedankt dat u wilt doneren. Mogen we uw postcode en huisnummer noteren?

Doneer via iDEAL

De actie kerkbalans

ACTIE KERKBALANS is bedoeld om gelden te werven voor de instandhouding van onze kerk. Niet alleen voor het gebouw, maar ook voor de zorg aan onze geloofsgemeenschap. Lees hieronder verder waarom.

Aan iedereen die een toekomst wil voor de kerk in de Beerzen

We willen het graag met jou hebben over het werven van gelden voor onze Willibrorduskerk. Voor onze kerk als gemeenschap van gelovige mensen. Maar ook voor de kerk als markant gebouw in ons dorp. We hebben de inwoners van de Beerzen hard nodig om die kerk in stand te houden. We zijn blij met alle opbrengsten van misintenties en collecten en met het werk van onze vele vrijwilligers. Maar met vrijwilligers alleen redden we het helaas niet. Er komt zoveel bij kijken, waar je misschien niet eens erg in hebt. Veel wordt vaak als vanzelfsprekend aangenomen. Behalve de ‘gewone’ kosten voor de vieringen is er ook geld nodig voor het onderhoud van de gebouwen. En natuurlijk zijn de onderhoudskosten vele malen hoger dan bij jou thuis. Alles gaat meteen in het groot. Dat geld kunnen we met het teruglopend kerkbezoek niet meer bij elkaar vergaren. Daarom hebben we Actie Kerkbalans in het leven geroepen. We hebben ieders steun hard nodig. Ook die van jou.

Jij wilt toch ook dat de kerk blijft?! We zien graag extra geld voor de kerk in de Beerzen, opgebracht door mensen uit de Beerzen. Door jong en oud! Door mensen met een hart voor elkaar, voor het beeldbepalend gebouw in ons dorp en haar geschiedenis. Ook als je niet zo vaak in de kerk komt, of misschien wel helemaal niet, is jouw steun meer dan van harte welkom!

Op deze pagina kun je rechtstreeks doneren. Geef het bedrag aan dat je wilt doneren en klik vervolgens op de knop iDEAL om het bedrag over te maken. We zijn blij met elke gift, maar je zult begrijpen dat we met bv. € 60 meer onkosten kunnen betalen, dan met € 3. Geef ruimhartig. Jouw bijdrage ..... een harde must!! Help je mee? Doneer dan nu.

Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Contactgroep H. Willibrordus en H. Andreas
Bestuur parochie Sint-Odulphus van Brabant

Sint-Willibrorduskerk in de Beerzen

Sint-Willibrorduskerk in de Beerzen